Weten

Wat we zien weten we.
Maar we weten veel meer dan we zien.
Dat weten is in je hart!

Weten is niet alleen weten als er bewijs van is

De gehandicapte wetenschapper Hawking schreef in een van zijn boeken: “Er is geen enkel bewijs dat er een hiernamaals is.”
Hij lijkt daarmee te zeggen, dat er na de dood geen verder leven is, want er is geen bewijs voor. Over dit onderwerp zijn de meningen nogal verdeeld en eigenlijk zou gezegd kunnen worden, we weten het niet. Wetenschappers zoeken er wel van tijd tot tijd ernstig naar, maar zonder bewijs is er daarover geen zekerheid te krijgen. Tenminste, niet wetenschappelijk.

Maar is weten alleen weten als er bewijs van is? Want er zijn mensen die vertellen dat zij iemand die gestorven is, gezien hebben, gehoord hebben, mee gesproken hebben. En er zijn mensen van wie geconstateerd werd dat zij, wetenschappelijk gezien, gestorven waren, maar desondanks toch terug tot leven kwamen. En wat zij vertellen meegemaakt te hebben, gaat veel verder dan onze aardse horizon.