Voor ons is eeuwig leven:  eeuwig liefde zijn

Daar mag iedereen anders over denken
maar denk je eens in hoe het zou zijn
als iedereen alleen liefde zou zijn
vanuit liefde zou handelen
vanuit liefde zou geven
alleen liefde zou leven

Welkom op deze site!

Het is de bedoeling dat we via deze site in contact komen met onze medemensen.  Met mensen die vragen hebben over het leven alszodanig. Die willen weten wat de bedoeling van hun leven zou kunnen zijn. Die wel of niet in één Schepper van alles en iedereen geloven, of daar meer over willen weten. Die een weg zoeken om te geloven in God, in Jezus Christus, en daarover van gedachten willen wisselen, met ons.

Als iedereen in vrijheid de ware liefde zou ontdekken in zijn hart, en daarnaar zou gaan leven, dan denken wij dat de wereld er een stuk mooier en vrediger zal gaan uitzien. Wij denken dat God die ware liefde is in ieders hart. Maar er zijn zoveel misverstanden over God, waardoor mensen niet eens over het bestaan van God willen nadenken.

Misschien mogen wij dan uitleggen wat wij geloven en daar uitleg over geven. Misschien mogen wij uitleggen waarom wij wel in één Schepper geloven, in God en in Jezus Christus, zonder dat wij iemand daarbij iets willen opdringen. Want wij geloven dat alle mensen hun leven in vrijheid gekregen hebben, dat het bedoeld is dat we elkaar vrij laten in wat we denken, voelen, van mening zijn, enzovoorts.

Zonder aan die vrijheid te komen, willen we op deze site een en ander van Zijn liefde laten zien. Misschien herken je er iets van, misschien zet het je op andere gedachten. Misschien verbaas je je soms over wat er aan wonderlijks gebeurt in je leven of in iemand anders leven. En misschien ga je meer begrijpen van onze oorsprong uit ware liefde, dat is voor ons, uit Gods liefde. Hoe dan ook,

Wees in elk geval tot zover WELKOM!