Over Ingrid M.

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Ingrid M. has created 4 blog entries.

LiefdeRijk maart 2022

LiefdeRijk

Nieuwsbrief voor belangstellenden

Maart 2022

Redactie LiefdeRijk: Ingrid Franssen; Bertie Gelijk; Tsjêbbe de Vries

God, onze Schepper, is volkomen volmaakte liefde, Heilig in Zijn Goddelijke Wezenlijkheid en Mens in Jezus Christus in ons.

Lieve Mensen,

Wij, de redactie, zijn blij met ware verhalen!
Verhalen van jullie, lezers, die ons geloof in de liefde van onze Schepper bevestigen.
Want we weten dat die bemoedigen.
Ken je zoiets, aarzel niet en
schrijf of bel ons!
Schrijf naar info@eeuwigliefdezijn.nl
We kunnen niet beloven dat het altijd of in zijn geheel geplaatst wordt, maar we zijn er zeker
blij mee!

Inleiding

Inhoud

—————

1

2

3

4

5

6

7

8

Wijs de bloem aan die jou aantrekt en je tekst draait naar voren.

Jouw tekst

Liefde heelt niet alleen alle wonden, liefde laat ook God zien in je hart!

Jouw tekst

Waar liefde woont gebiedt de Heer Zijn zegen, daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen.

Jouw tekst

In Gods liefde zijn alle mensen gelijk, niemand is meer of minder dan een ander, onthoud dat!

Jouw tekst

Nederigheid is de basis waarop ware liefde groeit en tot vrucht komt!

Jouw tekst

Wat de wereld ook beweert, misschien zelfs bewijst, leg het naast je neer, luister naar Mij in je hart.

Jouw tekst

Je hebt de vrijheid om alles zelf te doen, maar wanneer je Mijn uitgestoken Hand grijpt, bereik je meer en het beste.

Jouw tekst

Al was je de rijkste mens in het hele universum, al kende je alles wat er te kennen is, zonder ware liefde heb je evengoed niets.

Jouw tekst

Omdat Ik alles geschapen heb, ben jij, mens van vlees en bloed, Mijn kind in ware liefde, voor eeuwig en altijd.

Volgende uitgave is gepland:
eind september 2021

Wij zijn altijd blij met verhalen die passen in LiefdeRijk. Heb jij iets meegemaakt waarbij je de Hand van onze Schepper ervaren hebt en wil je het met meer mensen in het geloof delen, aarzel dan niet, wees welkom om het ons toe te sturen!

LiefdeRijk maart 20222022-02-15T11:24:27+00:00

HB Beluisteren

Hemels Brood beluisteren

Sinds kort zijn de laatste Hemels Brood stukjes te beluisteren.
Klik daarvoor op de onderstaande knop.

HB Beluisteren2019-03-27T11:37:45+00:00

LiefdeRijk Dec 2018

Zonder kleur

Redactie LiefdeRijk:
Ingrid Franssen
Bertie Gelijk
Tsjêbbe de Vries

De redactie waardeert ingezonden kopij ten zeerste.
Evengoed behoudt zij zich het recht voor om ingezonden kopij aan te passen, in te korten, in een latere Nieuwsbrief te plaatsen, of niet te plaatsen. Een en ander in verband met de doelstellingen van de stichting en het algemeen belang van alle mensen.

LIEFDERIJK

Nieuwsbrief voor geïnteresseerden

Inleiding
Inleiding

In 2018 organiseerden wij als stichting voor de laatste keer het ontmoetingsweekend. Wij zijn blij dat Hans de Heij en Els Swart het van ons hebben overgenomen en in 2019 een ontmoetingsweekend met Pinksteren organiseren. Evengoed willen  wij heel graag in contact blijven met iedereen die we kennen van de ontmoetingsweekenden en anderszins. Daarom leek het ons een goed idee om de LiefdeRijk nieuwsbrief weer op te pakken. Dit keer niet op papier, maar op onze sites.

Het is de bedoeling dat we via ‘LiefdeRijk’ verhalen en informatie met elkaar delen. Dat we elkaar laten weten hoe het gaat, wat we meemaken, de fijne dingen, maar ook wat we moeilijk vinden. We zullen er verhalen in plaatsen die met ons geloof in God, in Jezus Christus te maken hebben en dan vooral datgene wat we in het dagelijks leven meemaken, die bijzondere situaties. Maar ook stukjes tekst die bemoedigen, die steunen, die ons geloof versterken, die mensen in moeilijke tijden helpen om de moed niet op te geven, die ons steeds weer doen beseffen dat onze hemelse Vader ons ongekend liefheeft.

Wie dat wil nodigen wij van harte uit om ons passende kopij te sturen! Het zou fijn zijn als ‘LiefdeRijk’ niet alleen door ons wordt ingevuld, maar dat jullie die het lezen er zo nu en dan ook een bijdrage aan leveren! Na heel wat jaren is dit weer de eerste ‘LiefdeRijk’ en we hebben al fijne verhalen te vertellen!

zonder kleur

December 2018

In deze uitgave:
Inleiding
Toen meneer God
Heb je vijand lief
Donker – Licht
Gebed verhoord
Liefde Zijn
Alle mensen
Interview met Ellen Lagerweij Deel I
Interview met Ellen Deel II
Lichtjes
Overdenking
Verwijzing naar HB 6478

Insturen Kopij:
info@eeuwigliefdezijn.nl

Anna en meneer God

“Toen meneer God zijn kleine zoon geboren werd
kwamen de mensen aangelopen omdat ze nieuwsgierig waren
hoe die eruit zag. Maar zo bijzonder vonden ze hem niet.
Ze hadden gedacht, die komt ons een te gek cadeau brengen
en iedereen wordt rijk en niemand hoeft meer te werken.
Een paar mensen maar die merkten dat alles nu toch anders was
maar dat je daar ook iets voor moest doen…”

Uit: “Het jaar met ANNA en meneer God”
ISBN 90 246 4828 9

Heb je vijand lief…

Is de titel van het verhaal dat Stans Welling ons vertelt. Het klinkt zo makkelijk om je vijanden lief te hebben. En misschien is het dat ook wel. Stans laat ons zien hoe.

Donker – Licht

Alles heeft twee kanten. Een lichte en een donkere.
Tenminste zo wordt het ervaren.
Iets heeft een zonzijde en een schaduwzijde.
Het is waarschijnlijk iets van jezelf,
welke van de twee je wilt zien. Je kunt altijd kiezen.
Dus het heeft met je binnenkant te maken.
Je maakt daardoor in feite de buitenkant.
Als dat zo is, bepaal je de verschijningsvorm
van je leven zelf. Plaats je binnenkant
dus in het Licht van je Schepper.
Dan straalt en verlicht Hij je buitenkant.

De zon in je hart laat je zelf schijnen.

Uit: Alle Dag
Door Netty Robeerst – Reinders

Gebed Verhoord

Op een morgen stond ik naast het appartementengebouw waar ik woonde om mijn tas in de fietstas te doen en de fiets van het slot te halen, toen ik opzij van mij iemand langs zag lopen in de richting van de vuilcontainers. Het bleek een buurvrouw te zijn die naar me toe kwam. Ze vertelde dat ze vreselijk geschrokken was toen ze merkte dat er iemand naast het huis was. Daarop vertelde zij hoe dat kwam.

Liefde Zijn

Open je hart voor de dag van morgen, maar begin daarmee vandaag. Open je hart voor Gods liefde, maar wees daarbij volkomen oprecht. Wees Zijn liefde voor je medemensen, niet omdat Hij het van je vraagt, maar omdat je er zelf vrij voor kiest. Vergeef je vijanden en heb hen lief. Niet omdat het in de tien geboden staat, maar omdat je begrijpt dat alleen liefde de haat tegengaat. Verwacht geen wonderen, wees zelf een wonder, door Zijn liefde uit te dragen, ook als anderen dat niet doen, omdat jij in je vrijheid liefde wilt zijn.

Uit: ‘Gods Liefde’

“En toen wist ik al dat dit het mooiste was wat ik mijn hele leven zou kunnen meemaken.”

Ellen Lagerweij heeft heel wat in haar leven meegemaakt. Tsjêbbe heeft haar geïnterviewd en dit is haar hartveroverende verhaal:

Dit is zonder kleur tekst

voor ruimte

Overdenking

In de eerste uitgave van “LiefdeRijk” stond een stukje dat erover ging hoe mensen opgaan in hun bezigheden en er niet toe komen om de dingen die ze willen doen te doen, of, om te komen tot stilte in zichzelf. Het stukje had een titel: “Steel ze de tijd”. Die uitgave is van 13 jaar geleden. En omdat we nu opnieuw de nieuwsbrief uitgeven, weliswaar in een andere vorm, bekeek ik de eerdere uitgaven eens. En als ik dan nu om me heen kijk, dan denk ik, wat wordt er veel tijd van mensen gestolen.

Niet alleen door het drukke werk dat veel mensen doen, maar vooral ook door alle nieuwe uitvindingen op technisch gebied. Er is 24 uur per dag televisie en radio, bijna iedereen heeft wel een mobiele telefoon die voor veel meer gebruikt kan worden dan om iemand te bellen. Er is het internet waar van alles te doen en te vinden is. En dan denk ik, ja, en daar maken wij ook gebruik van. Zie je, het gaat erom wat je kiest. Niet de televisie is slecht, niet al die reclame die bedrieglijk is, niet die mobiele telefoon, niet die iPad, enzovoorts, maar wat je ermee doet en waarvoor je dat doet, dat maakt uit of iets goed of slecht is. Het gaat om je intenties. Hemels Brood 6475 staat dat heel mooi uitgelegd.

Ingrid Franssen

Dit is zonder kleur

Om ruimte te creëren.

Lichtjes

Lichtjes in de natuur
zijn lichtjes van Gods levensvuur
die zomaar, al is het maar even
een extra glimp van Gods liefde geven
die, net op het juiste moment
terwijl je in moeilijkheden bent
je pad verlichten en je zeggen
de richting die je gaat iets te verleggen
die je zo nu en dan, misschien
wat belemmeringen in je laten zien
zodat je, door zo’n heel klein licht
niet voor de verleiding zwicht
maar, door het vuur van Gods liefde gesterkt
alleen nog aan het zijn van ware liefde werkt
want Zijn liefde puur en rein
zul jij uiteindelijk zelf werkelijk zijn!

Uit: ‘Gods Liefde’

LiefdeRijk december 2018

We wensen alle mensen alle goeds en Gods zegen voor het komende jaar en alle jaren daarna!

Alle mensen

“Alle mensen hebben twee soorten vensters:
de ogenvensters, daar hebben ze er twee van
en het hartvenster, daarvan heeft ieder er maar één.
De ogenvensters zijn er om door naar buiten te kijken
en het hartvenster heb je om naar binnen te kunnen kijken.
Naar buiten door de ogenvensters
zie je meestal beter vindt Fynn.
Maar ik geloof dat ik met mijn hart beter zie.”

Uit: “Het jaar met ANNA en meneer God”
ISBN 90 246 4828 9

De nieuwsbrief “LiefdeRijk” is een initiatief van de stichting “Levend Hart”.
Informatie over de stichting is te vinden op www.levendhart.nl
Meer Hemels Brood staat op www.hemelsbrood.nl

LiefdeRijk Dec 20182019-02-26T11:12:37+00:00
Ga naar de bovenkant