Hartjes

Het is de bedoeling dat hier zo nu en dan tekstjes komen te staan die als een bemoediging zijn. Tekstjes uit “Gods liefde” om even weer te herinneren hoe lief God ons heeft, juist als we dat misschien even vergeten zijn. Want Gods liefde ondersteunt ons dagelijks ieder uur van de dag, iedere minuut van het uur en ieder moment, altijd. Dat kunnen we niet vaak genoeg voor ogen houden! Laat ze tot zegen zijn voor ieder die ze leest!

Onze hemelse Vader geeft iedereen altijd de juiste weg om te gaan. Die weg is niet alleen voor jou de beste weg, maar voor alle mensen. Maar er zijn geen twee mensen gelijk en zo zijn er ook geen twee wegen gelijk. En dat is dan juist Zijn enorme liefde voor jou, dat jij precies die weg krijgt die jou verder helpt met alles wat je tegenkomt, soms geeft het je, maar soms neemt het je. Maar of het nu het een of het ander is, vergeet niet dat het altijd Zijn liefde is!

We willen zo graag volmaakt zijn, en we doen de hele dag onze best. En toch lukt het zo nu en dan niet, sluipt er wat boosheid, wat misnoegen in ons hart. Laat dat liever los. Want zonder die ballast is je leven veel lichter. En dan kun je in je hart Zijn liefde voelen die er altijd voor je is. In Zijn liefde vind je vergeving, voor jezelf en voor anderen om je heen. Want onze Schepper begrijpt jou helemaal en Hij zal nooit meer van je verwachten dan je aankunt. Want Hij geeft je daarvoor Zijn liefde kracht!

Wie niet uit is op recht, geen belangrijke positie hoeft, geen wereldse belangen dient, geen gelijk hoeft te hebben en eenvoudig tevreden is met de liefde en haar wijsheid die God hem geeft, die zal in zijn hart het levensgeluk van zijn Schepper vinden en ondanks pijn en verdriet, ondanks ziekte en onaangename situaties steun voelen, dat is Gods liefde, die er altijd in iedereen is, ook in jou!

Soms voel je je bedreigd, door wat je aangedaan kan worden. Maar alleen het materiële lichaam kan geschaad worden, en bij velen gebeurt dat ook. Maar jij, jouw zelf, jouw eigen zijn, jouw ziel en geest en jouw geestelijke vorm kunnen niet geschaad worden. Want jouw ziel, jouw geest is deel van Zijn liefde. En Zijn liefde, waaruit jij bent, blijft eeuwig Zijn liefde en dat voorkomt alle schade, juist voor jouw ziel en jouw geest.

Alle mensen, de aarde en alles erop en eromheen, heeft God uit ware liefde geschapen. Ware liefde is onbaatzuchtige, het verdraagt wat geen liefde is en blijft zelf liefde. Juist door die liefde van onze Schepper is het mogelijk dat, wat mensen ook kiezen, wat mensen wel of niet geloven, wat mensen wel of niet beseffen, of mensen Hem, hun Schepper nu wel of niet kennen, elke keus van iedereen aan iedereen ten dienste staat. En daardoor zal uiteindelijk iedereen, uit eigen vrije wil, er alleen nog voor kiezen om in ware onbaatzuchtige liefde met elkaar om te gaan.

Iedereen verlangt ernaar om helemaal begrepen te worden. Maar alles heeft een oorsprong en de ware oorsprong van alle mensen ligt in Hem, onze Schepper, in Zijn onvoorwaardelijke onbaatzuchtige wijze liefde. Die oorsprong van ons allemaal, Zijn ware liefde, ligt verborgen voor het materiële oog in de Schepping van hemel en aarde, in de Schepping van alle mensen. En wel zodanig, dat iedereen met zijn geestelijke oog vanuit God, Die in ons leven is, onze oorsprong kan zien in contact met Hem in zijn hart, en in zijn kern, zijn innerlijke oorsprong kan gaan begrijpen. Want wij hebben allemaal het vermogen gekregen om in ons hart het ware leven uit God te vinden en aan te nemen, als je dat in alle vrijheid oprecht wilt. Dat wil niet zeggen dat je materiële leven dan zonder problemen zal zijn, maar wel kun je dan het geestelijk ware gelukzalige leven bereiken. In je hart is Hij altijd aanwezig.