LiefdeRijk

Nieuwsbrief voor belangstellenden

Maart 2024

Redactie LiefdeRijk:

Ingrid Franssen; Bertie Gelijk;
Tsjêbbe de Vries; Mieke van Gijssel

God, onze Schepper, is volkomen volmaakte liefde, Heilig in Zijn Goddelijke Wezenlijkheid en Mens in Jezus Christus in ons.
Want de wijsheid is het licht van de liefde en de uitstraling van dit licht is werkelijke eeuwige waarheid.

Deze laatste zin staat in De Huishouding van God deel III Hoofdstuk 49 vers 14, van Jakob Lorber

Lieve Mensen,

We maken dagelijks van alles mee, vaak staan we er niet bij stil, dat het de Hand van Jezus Christus is, die ons een duwtje in de goede richting geeft. Wanneer jij iets  meemaakt waarvan je zou kunnen zeggen dat het Gods Hand was, mogen wij dat dan weten en in LiefdeRijk zetten? Wij denken dat lezers van deze Nieuwsbrief het lezen daarvan fijn zouden vinden.

Je kunt dat ons sturen via de post, de telefoon of via info@eeuwigliefdezijn.nl We beloven niet dat het in zijn geheel geplaatst wordt, maar wij en onze lezers zijn er zeker blij mee!

Schrijf of bel ons en vertel ons je bijzondere verhaal!

Inleiding

Er is veel gaande op aarde waar we ons ernstig zorgen over kunnen maken. Zoals het er nu op aarde uitziet, is dat ook wel begrijpelijk. Maar is het nodig? Want onze Schepper heeft gezegd dat wij altijd op Hem mogen en kunnen vertrouwen. En dat is ook wat wij willen doen.

Al zouden wij al onze zorgen over alles wat er op aarde gebeurt, in het grootste vertrouwen op onze Schepper kunnen loslaten en onze weg met Hem vervolgen, dan zorgen de media er wel voor dat we er steeds opnieuw mee geconfronteerd worden, niet alleen via gesproken nieuws, maar ook met de meest afschuwelijke beelden. Die zijn wel zodanig dat ik van meerdere kanten hoor dat mensen geen krant meer lezen en geen nieuws meer kijken. En eerlijk gezegd mijd ik het ook. Alleen, ik denk dat wij in het algemeen toch ook wel op de hoogte moeten blijven van de situaties op aarde, omdat wij als bewoners van de aarde er toch ook mee te maken hebben, met alles wat er op aarde gebeurt.

Wat rest ons om te doen? Ons rest het om steeds meer in ons hart naar Hem te luisteren in Jezus Christus en Zijn liefde te volgen, zodat Hij meer en meer in ons leeft en dat gezien gaat worden door onze medemensen. In de ware nederigheid kunnen wij dat doen, en al het andere wat nodig is, dat kunnen wij aan Hem overlaten.

Ingrid Franssen

Inhoud

Kleine Wondertjes

Mooie stukjes tekst

Alles heeft zijn tijd en zijn plaats,
niets is aan het toeval overgelaten.
Dat kan ook niet, want zou Ik niet
alles in Mijn Hand hebben, niet alles
beheren, dan zou het er niet meer
zijn.

Probeer niet te begrijpen
waar de tijd nog niet voor gekomen
is, want Ik heb reeds lang voor jouw
bestaan als mens op aarde alles
bepaald en in Mijn Hand zijn jullie
allemaal veilig voor eeuwig en altijd.
Daar mag je aan vasthouden, alles komt goed.

Wanneer jij het goed bedoelt,
bedoel Ik het goed,
wanneer jij liefde geeft,
geef Ik liefde,
want Ik ben Alles,
alles wat mogelijk is,
de volkomen liefde en de goedheid in alles.

Lief mens, jij beseft Mij in je hart,
eens is dat begonnen,
dat je Mijn bestaan in jou zelf bent gaan beseffen,
dat was Mijn geboorte in jou
en het was klein en groeide.

Je hoeft Mij niet te zoeken.
Ik ben er al.
Je hoeft Mij maar te erkennen.

Ik ben er al.
Ook al ken je Mij nog niet.
Ook al wil je Mij nog niet kennen.
Voor je bestaan heb Ik je al gedacht,
ben Ik met je bezig,
stroomt Mijn Liefde door je heen.
De Liefde, waardoor je je geliefden kunt liefhebben.
In die Liefde ben Ik er, maar ook in je bewogenheid met anderen.
In je ontroering om schoonheid, om de natuur, om de levende wezens om je heen.
In alles wat met je hart te maken heeft, ben Ik er.
Wanneer wil je Mij herkennen?
Wanneer wil je Mij vertrouwen?
Wanneer wil je bewust bij Mij zijn.
Ik vraag niets van je.
Ik geef alleen maar, alles wat échte Liefde is.
Ik geef aan iedereen die leeft.

Uit “Alledag” door Netty Robeerst

Harmonie.
Een prachtige klank,
geboren uit liefdevolle harten,
maakt iedereen die het horen wil,
blij en gelukkig.

Harmonie.
Als het ego in je tot rust gekomen is.
Als je bereid bent om het oude los te laten.
Als je ruimte maakt voor het Licht in jezelf.
Als je de rust en de stilte kunt vinden.
Dan is er vrede in je hart.
Pas als je bereid bent om samen met anderen te gaan in luisteren, praten, begrip, maar vooral in Liefde, dan is er harmonie.
Die samenklank is voor iedereen lieflijk om aan te horen.
Als iedereen zijn eigen lied in Liefde wil laten klinken met anderen, is harmonie te verwezenlijken.
Niet de gerichtheid op jezelf, maar allen gericht op de levende Liefde vanuit ons hart, kan de klanken doen samensmelten tot één prachtig Liefdeslied.
Voor Hem die leeft in eeuwigheid.

Uit “Alledag” door Netty Robeerst

Angst beheerst je leven!
Laat je angst los en
je zult krijgen wat je
ècht nodig hebt.
Gelukkig en vrij zijn !

Angst.
Een beangstigende emotie.
Angst heeft vele gedaanten.
Als je nagaat waar angst allemaal een rol in speelt,
Zou je kunnen zeggen dat angst vele levens beheerst.
Je bent altijd wel ergens bang voor.
Angst voor honger, angst voor armoede, Angst om te verliezen , je leven, je geliefden,
je huis, je werk, je spullen waar je aan gehecht bent, je land enz. enz.
Hij, die de angst om de angst kan loslaten is vrij en gelukkig.

Uit “Alledag” door Netty Robeerst

Liefde geven is Liefde ontvangen.
Geef vanuit de Rijkdom die ons geluk en vrede schenkt
en je zult nooit tekort komen.

Een helpende hand.
Een helpende hand in Liefde, zorg en aandacht
kan van onschatbare waarde zijn in het leven.
Als die er niet is in jouw leven,
kun jij dat misschien wel voor een ander zijn.
De gever van die Liefde, zorg en aandacht
ontvangt net zoveel als de ontvanger.
Immers als je geeft mag je de voldoening smaken
iemand gelukkig te maken.
En gelukkige mensen om je heen
maken jezelf ook gelukkig.
Daarbij is het contact met onze Schepper,
Die de Liefde zelf is, een vervulling van je leven.

Uit “Alledag” door Netty Robeerst

Wijs het plaatje aan dat jou aantrekt en je tekst draait naar voren.

Jouw tekst

Jouw wil aan Mij overgeven, voor zover jij dat kunt, is genoeg.

Jouw tekst

Iedereen op aarde kan zien dat er verschillen zijn tussen de uitwerking van wat uit liefde voortkomt en wat niet uit liefde voortkomt.

Jouw tekst

Lieve mensen, vraag Mij om licht, vraag Mij om zicht, vraag Mij jou je leven duidelijk te maken, vraag en zie, vraag en voel, vraag en weet.

Jouw tekst

In het diepst van de ziel van de mens is Mijn leven aanwezig, Ik ben de kern van het leven van ieder mens.

Jouw tekst

Hoe meer je jezelf dwingt om ten volle naar Mijn liefde te handelen, des te moeilijker wordt het, omdat je ongemerkt Mij daarbij uitsluit.

Jouw tekst

Het zijn de begeerten die een mens van het ware levenspad afbrengen en hem tot voornamelijk verstandelijke overwegingen aanzetten.

Jouw tekst

Wees geduldig en wees ijverig, verdraag en vertrouw, verwacht maar vul niet in.

Jouw tekst

Dat is de bedoeling, dat de last die jij draagt iets bij anderen teweegbrengt.

Dit Hemels Brood gaat over beproeving. 

Algemene Informatie:

  • Ook dit jaar zal er weer een ontmoetingsdag worden georganiseerd voor lezers van de Nieuwe Openbaringswerken. Zoals gewoonlijk op de laatste zaterdag van september, (de 28e) en in het Paalmanhuis aan de Dorpstraat 63 te Westervoort. Het thema van deze dag is wonderen die ons omringen en praten we over de prachtige ervaringen met de Heer. De dag duurt van 10 tot 16 uur. De kosten zijn € 15 pp. inclusief lunch, koffie en thee. Het inschrijfgeld overmaken naar NL 24 ASNB 8824 6382 95 t.n.v. J.T. de Heij onder vermelding van “ontmoetingsdag”, naam en adres. Voor eventuele inlichtingen, of aanmelden, kunt je bellen met Hans de Heij, 026-3620600, of een e-mail sturen naar jth@ upcmail.nl.
  • Om de drie weken is op donderdagochtend van 10.30 tot uiterlijk  12.30 een Zoomgroep via internet “In gesprek over geloven”, geleid door Ingrid Franssen. Aanmelden: 043 6044522  of via info@levendhart.nl   Je bent welkom!
  • Sinds kort geeft de stichting ‘Levend Hart’ gratis het boek ‘God begrijpt ons, maar begrijpen wij God, onze Schepper, onze Levengever’, uit. Dit is geschreven door Ingrid Franssen. Wie belangstelling voor dit boek heeft, kan het gratis bestellen via info@levendhart.nl, via info@godbegrijpen.nl of via 043 6044522

Volgende uitgave van LiefdeRijk
staat gepland voor
Juni 2024