Leven

Mensen zijn nieuwsgierig naar wat er in het heelal te vinden is. Is er leven op andere planeten, zoals op de aarde? En hoe meer mogelijkheden, des te verder onderzoeken mensen de ruimte. Sturen allerlei apparatuur de ruimte in om van alles en nog wat te meten. Met als belangrijkste doel leven te vinden op andere planeten in de oneindige ruimte.

Om leven op ander planeten te vinden gaan mensen steeds verder en ontwikkelen zij steeds geavanceerdere technieken en apparatuur en reizen zij steeds verder de ruimte in. Liefst gingen zij ook nog terug in de tijd. Zoals je terug in de tijd kunt gaan, door van de ene kant van de aarde naar de andere kant te gaan, terug in de tijd. Maar is dat werkelijk terug in de tijd? Want op het moment dat aan de ene kant van de aarde op klaarlichte dag iets gebeurt, is het aan de andere kant van de aarde in de nacht terug in de tijd toch evengoed hetzelfde moment. Hoe kan het moment hetzelfde zijn, maar de tijd verschillend? Als iemand op een zonnige dag een vriend belt aan de andere kant van de aarde, terwijl het daar nog nacht is, heeft hij diegene dan uit het verleden, uit de toekomst of in het heden aan de telefoon? Het is in elk geval voor beiden precies hetzelfde moment. En zo is ook in de ruimte overal hetzelfde moment, altijd. Leven is moment van altijd, overal tegelijk.

Maar de mensen die leven zoeken op andere planeten, beseffen hun eigen leven nog niet, zoals leven overal is. Beseffen niet dat ieder mens leven in zich heeft en daarmee het hele universum in zich heeft. Beseffen niet dat elk leven, Goddelijk leven is. Dat leven oneindig Zijn is, dat God Alles Is. De oneindigheid van Leven is in de mens oneindig leven, Gods leven. Wie in zichzelf kijkt ziet de oneindigheid en al wat daar is, het hele universum is vol leven. Maar ziet de mens dat? Hij ziet nog nauwelijks zijn eigen leven, nog nauwelijks Gods leven in hem, in het universum in hem. Wat hij in zichzelf niet ziet, is buiten hem voor zijn natuurlijk materiële ogen ook niet te zien.

Kijk in je hart, lief mens, en aanschouw het werkelijke leven. Jouw leven is jouw Schepper. Jouw leven is Gods liefde in jou. Als je in je hart kijkt, kun je Hem daar zien en door Zijn ogen kun je het universum vol leven zien, zonder dat je daar enige apparatuur voor nodig hebt, zonder dat je daar allerlei technieken voor nodig hebt. Zie God, je Schepper, in jezelf en je ziet zuiver en rein werkelijk leven en je kunt de gelukzaligheid van ware liefde voelen.

Want leven is God, is Liefde.