LiefdeRijk

Nieuwsbrief voor belangstellenden

Juni 2023

Redactie LiefdeRijk: Ingrid Franssen; Bertie Gelijk; Tsjêbbe de Vries

God, onze Schepper, is volkomen volmaakte liefde, Heilig in Zijn Goddelijke Wezenlijkheid en Mens in Jezus Christus in ons.

Inleiding

Zoals er in alle tijden wel oorlogen waren, zijn er ook nu over de wereld verspreid hier en daar wel oorlogen. Op dit moment is er een oorlog gaande die wel heel dicht bij ons komt en waarover mensen allerlei gedachten hebben. Vooral de wreedheden van deze oorlog raken ons en we verbazen ons over de opvattingen die er zijn over deze oorlog. Het een en ander bracht bij mij een herinnering naar boven van jaren geleden. We hebben een aantal Zwitserse vrienden en we logeerden bij een van hen. Daarbij ontmoetten wij nog een vriend en maakten wij kennis met zijn bejaarde moeder, die geboren en getogen was in Duitsland, maar nu bij haar zoon in Zwitserland woonde. We raakten met haar in gesprek en de Tweede Wereldoorlog kwam ter sprake. Op een gegeven moment zei zij, ik begrijp het eigenlijk niet, die Nederlandse mensen die bij ons werkten, ze waren daar helemaal niet blij mee, ze waren niet vriendelijk, en ze kregen toch van ons te eten en te drinken, dan zou je toch wel wat dankbaarheid mogen verwachten. Ik was verbijsterd, hoorde ik het goed? Ja, ik hoorde het goed. Nederlandse dwangarbeiders werden door haar gezien als ondankbare mensen waar ze toch goed voor zorgden.

Ik heb niks kunnen zeggen, ik begreep hoe zij geïndoctrineerd moet zijn geweest met de propaganda die in die tijd gemaakt werd over die oorlog. De valse berichtgevingen, enzovoorts. Wat voor zin zou het hebben om met een hoogbejaarde vrouw te gaan redeneren over de feiten van die oorlog. Zie, veel mensen vragen zich af, waarom laten de Russische mensen dit allemaal gebeuren, waarom keren ze zich niet tegen die oorlog, ook hun kinderen, hun geliefden sterven op het strijdtoneel. Ik denk, waarschijnlijk vanwege de valse propaganda die in hun land gemaakt wordt. De misleiding die er plaatsvindt. Zie, het is niet aan ons om op enigerlei wijze te oordelen, God weet wat er op aarde gebeurt en in Zijn eeuwig ware liefde zal Hij zorgen voor alle mensen, of wij de gebeurtenissen nu wel of niet begrijpen.

Ook ons wordt waarschijnlijk valse informatie gegeven, laten we niet oordelen, niet luisteren naar wat er allemaal beweerd wordt, laten we in ons hart naar Hem gaan en het aan onze hemelse Vader overlaten, dan zullen we vrij blijven van oordeel en op Zijn tijd zal het zeker opgelost worden.

Lieve Mensen,

Wij, de redactie, zijn blij met ware verhalen!
Verhalen van jullie, lezers, bevestigen de liefde van onze Schepper. Uit meerdere reacties weten we dat die bemoedigend zijn. Heb je iets bijzonders meegemaakt waarin je Gods Hand ervaren hebt, aarzel dan niet en stuur het ons!
Via de post, de telefoon of via info@eeuwigliefdezijn.nl
We kunnen niet beloven dat het altijd of in zijn geheel geplaatst wordt, maar wij en onze lezers zijn er zeker blij mee!

Jou Inhoud Komt Hier
Jou Inhoud Komt Hier

Wijs het plaatje aan dat jou aantrekt en je tekst draait naar voren.

Jouw tekst

Mij zijn is Mij leven, Mijn ware Woord, Mijn liefde.

Jouw tekst

In jou is Mijn licht, Mijn liefde, Ik ken jou, maar ergens in je is ook de verleiding, die jouw zwakheden kent.

Jouw tekst

Steeds krijg je Mijn raad in je hart, het is aan jou om die raad op te volgen.

Jouw tekst

Hoe groter je verlangen, des te groter de verleiding en des te zachter klinkt Mijn stem.

Jouw tekst

Mijn Woord heeft diepe lagen, graaf niet dieper dan je begrijpen kunt.

Jouw tekst

Wanneer je ergens niet tevreden over bent, bedenk je dan dat alles Mijn genade is, puur genade.

Jouw tekst

Na moeilijke tijden kun je Mijn Woord vaak veel beter gaan begrijpen.

Jouw tekst

Wanneer je van aangezicht tot Aangezicht met Mij staat, sta je in Mijn Goddelijk zuivere licht, Mijn volmaakte liefde, volmaakte wijsheid, het werkelijke Leven.

In dit HB:
———

Volgende uitgave is gepland:
September 2023

Wij zijn altijd blij met verhalen die passen in LiefdeRijk. Heb jij iets meegemaakt waarbij je de Hand van onze Schepper ervaren hebt en wil je het met meer mensen in het geloof delen, aarzel dan niet, wees welkom om het ons toe te sturen!