LiefdeRijk

Nieuwsbrief voor belangstellenden

Juni 2024

Redactie LiefdeRijk:

Ingrid Franssen; Bertie Gelijk;
Tsjêbbe de Vries

God, onze Schepper, is volkomen volmaakte liefde, Heilig in Zijn Goddelijke Wezenlijkheid en Mens in Jezus Christus in ons.

Want de wijsheid is het licht van de liefde en de uitstraling van dit licht is werkelijke eeuwige waarheid.

Deze laatste zin staat in De Huishouding van God deel III Hoofdstuk 49 vers 14, van Jakob Lorber

Lieve Mensen,

We maken dagelijks van alles mee, vaak staan we er niet bij stil, dat het de Hand van Jezus Christus is, die ons een duwtje in de goede richting geeft. Wanneer jij iets  meemaakt waarvan je zou kunnen zeggen dat het Gods Hand was, mogen wij dat dan weten en in LiefdeRijk zetten? Wij denken dat lezers van deze Nieuwsbrief het lezen daarvan fijn zouden vinden.

Je kunt dat ons sturen via de post, de telefoon of via info@eeuwigliefdezijn.nl We beloven niet dat het in zijn geheel geplaatst wordt, maar wij en onze lezers zijn er zeker blij mee!

Schrijf of bel ons en vertel ons je bijzondere verhaal!

Inleiding

tekst

Inhoud

Kleine Wondertjes

Mooie stukjes tekst

D

Uit “Alledag” door Netty Robeerst

Uit “Alledag” door Netty Robeerst

Uit “Alledag” door Netty Robeerst

Uit “Alledag” door Netty Robeerst

Wijs het plaatje aan dat jou aantrekt en je tekst draait naar voren.

Jouw tekst

A

Jouw tekst

B

Jouw tekst

C

Jouw tekst

D

Jouw tekst

E

Jouw tekst

F

Jouw tekst

G

Jouw tekst

H

Dit Hemels Brood gaat over  

Algemene Informatie:

  • Om de drie weken is op donderdagochtend van 10.30 tot uiterlijk  12.30 een Zoomgroep via internet “In gesprek over geloven”, geleid door Ingrid Franssen. Aanmelden: 043 6044522  of via info@levendhart.nl   Je bent welkom!
  • Vanaf nu zal de stichting ‘Levend Hart’ gratis het boek ‘God begrijpt ons, maar begrijpen wij God, onze Schepper, onze Levengever’, uitgeven. Dit is geschreven door Ingrid Franssen.
  • Wie belangstelling voor dit boek heeft, kan contact met ons opnemen via info@levendhart.nl, via info@godbegrijpen.nl of via 043 6044522

Informatie over dit boek is te vinden op de site https://godbegrijpen.nl. Daar staan ook de gegevens om het boek te bestellen.

Volgende uitgave van LiefdeRijk
staat gepland voor
Juni 2024