LiefdeRijk

Nieuwsbrief voor belangstellenden

December 2023

Redactie LiefdeRijk:

Ingrid Franssen; Bertie Gelijk;
Tsjêbbe de Vries

God, onze Schepper, is volkomen volmaakte liefde, Heilig in Zijn Goddelijke Wezenlijkheid en Mens in Jezus Christus in ons.
Want de wijsheid is het licht van de liefde en de uitstraling van dit licht is werkelijke eeuwige waarheid.

Deze laatste zin staat in De Huishouding van God deel III Hoofdstuk 49 vers 14, van Jakob Lorber.

Lieve Mensen,

We maken dagelijks van alles mee, vaak staan we er niet bij stil, dat het de Hand van Jezus Christus is, die ons een duwtje in de goede richting geeft. Wanneer jij iets  meemaakt waarvan je zou kunnen zeggen dat het Gods Hand was, mogen wij dat dan weten en in LiefdeRijk zetten? Wij denken dat lezers van deze Nieuwsbrief dat fijn zouden vinden.

Je kunt dat ons sturen via de post, de telefoon of via e-mail naar info@eeuwigliefdezijn.nl We beloven niet dat het in zijn geheel geplaatst wordt, maar wij en onze lezers zijn er zeker blij mee!

Schrijf of bel ons en vertel ons je bijzondere verhaal!

Inleiding

Steeds meer realiseer ik mij hoe belangrijk het is om zoveel mogelijk in mijn hart naar onze Schepper te gaan en naar Hem te luisteren. Want het lijkt erop dat in de wereld de leugen en het bedrog de overhand nemen. Op een manier waarbij je voelt dat het er is, maar aanwijzen kun je het niet. Ik kan zelf niet meer aangeven of iets wel of niet waar is, daarvoor heb ik het innerlijk contact met onze Schepper nodig. Overal in het nieuws geven mensen hun mening, maar wat is de juiste kijk op alles wat er gebeurt? Iedereen denkt dat zijn zicht op de samenleving de ware is, maar dat kan natuurlijk niet zo zijn. Zolang mensen zichzelf in het middelpunt zetten, wordt het moeilijk om tot een aangename samenleving te komen. En wat dan te doen, wanneer de samenleving steeds meer uit elkaar begint te vallen? Dan is er maar één juist handelen, en dat is Jezus Christus in je hart in Zijn liefde te volgen.

Inhoud

Kleine Wondertjes

Mooie stukjes tekst

Elke dag
een nieuw begin
te zijn
wie en hoe
jij wilt

Elke dag
geeft de zon je
een morgengroet
soms weerhouden
door een wolk

Elke dag
gaat de tijd
een stapje vooruit
Ga je mee
of blijf je staan
aan jou de keus

Elke dag
dat jij
leven mag

Ingrid Franssen

Een pijnlijke bevalling en een ontmoeting met Jezus

Een gedeelte van het verhaal van Carli van Buren. Tijdens een zware, pijnlijke bevalling raakt ze buiten bewustzijn. De baby wordt geboren en ze voelt aan zich trekken en zuigen en wordt een donkere tunnel in gesleurd. Ze ziet wel een lichtje aan de andere kant van de tunnel, maar raakt toch in paniek. Ze overwint haar paniek en ziet in de duisternis van de tunnel een klein lichtje gloeien. Dat lichtje groeit uit en neemt een menselijke vorm aan. Ze denkt haar beschermengel te zien, maar dan verandert het beeld zich in Jezus, of tenminste hoe zij Jezus ziet.

“Mijn geloof wijkt wel af van het orthodoxe geloof, maar ik heb er nooit aan getwijfeld dat Jezus ergens in ruimte en tijd bestaat. En misschien vinden veel mensen dat vreemd, maar nu stond Jezus voor me. Zijn ogen waren warm en vriendelijk, en een overweldigend vredig gevoel doordrong mijn hele wezen. Zijn stem was zacht en teder.

Hij zei: “Het is nog niet je tijd om thuis te komen, Carli. Keer terug naar je lichaam en je baby. Onthoud dat de goddelijke liefde de drijvende kracht is van het heelal. Zonder die liefde zou de prachtige harmonie in de hemelse sfeer van de geest niet bestaan. Word je ervan bewust dat de goddelijke liefde van mij naar jouw hart, geest en ziel vloeit. Laat vanaf vandaag de harmonie van de goddelijke liefde zichtbaar worden in je gedachten, woorden en daden en doe alles wat in je vermogen ligt om geluk te brengen in de harten van alle mensen die in je leven komen.”

Carli zag Jezus zijn hand opheffen als vredesteken en groet. Net voordat hij verdween, hoorde ze nog de woorden: “Ga nu terug, mijn kind. Ga terug naar je aardse lichaam en je zult je beter, positiever en liefdevoller voelen dan je in maanden gedaan hebt.”

Carli besluit haar brief met: “Ik zal wel een tijdje echt weggeweest zijn. Ik keer echter terug met een herboren geest en grote vreugde in mijn hart. De vreselijke pijn van de bevalling werd ruimschoots beloond met mijn nieuwe ziel en de zegen van Jezus.”

Uit het boek “Een met het licht” van Brad Steiger

Jan heeft soms opmerkelijke opmerkingen. Dit is er ook zo een. De bestellingen die binnenkomen voor boekjes ‘Hemels Brood’ of ‘Alledag’, of het boek ‘God begrijpen’, worden meestal door Jan verzorgd en verstuurd. Het was na één van de vele keren dat Jan een bestelling afgerond had, dat Jan opmerkte, ze moeten eigenlijk niet zeggen ‘Klaar is Kees’ maar ‘Klaar is Jan’…

Een wereld van tranen
Een hart van goud
Alles kun je geven
Altijd met zelfbehoud

Een wereld vol vreugde
Een stralende zon
Soms met wat regen
Alsof het niet anders kon

Een mens en zijn zorgen
Een waarheid niet gekend
Tijd gaat verder
Tijd rent

Ingrid Franssen

Je bent Zijn kind als een kostbaar geschenk,
dat in Zijn Liefde nooit verloren raakt,
maar met Hem verbonden is voor eeuwig.

Kind van de Schepper.
Vanuit Zijn Liefde geboren.
Een gedachte, een wens, in Liefde ontvangen.
Zichtbaar voor Zijn ogen, zowel van buiten als van binnen.
Levend, om te ontwikkelen wat nog niet zichtbaar is,
aar als een stralende ster in je hart verborgen is.
Een kind op reis, maar toch verbonden met Zijn Liefde.
Zoekend ben je naar iets wat je verloren bent,
maar in je hart op je wacht.

Uit “Alledag” door Netty Robeerst

Vanuit je eigen vrede,
Ga je naar de ander.
Geef je hem AL je liefde

Vrede.
Vanuit de acceptatie van jouw eigen persoon,
komt er vrede in je hart.
Pas dan ben je klaar om jezelf los te laten
en de reis naar de ander te gaan.
Als het belangrijk is dat je de pijn
en de teleurstelling van de ander voelt,
kun je ook de stap maken naar ander gedrag,
kun je ook zeggen:
wat ik daar gezegd en gedaan heb,
heeft de ander pijn en verdriet gedaan,
dat moet ik niet meer doen.
Soms is het goed na te gaan
wat er bij jou achter die opmerking zat.
Of dat niet een stukje emotie was
waar je nog niet mee afgerekend had.
Doe dat dan alsnog
en je bent vrij voor het goede.

Uit “Alledag” door Netty Robeerst

Gelukkig zijn
en nu
zijn een
onverbrekelijke eenheid
Ga daar niet
aan voorbij!

Gelukkig zijn.
Je kunt een gelukkig moment niet in het verleden
of in de toekomst beleven.
Dat kan alleen nu.
Als je een gelukkig moment zo diep
en zo lang mogelijk geniet,
ben je een gelukkig mens.
Je hebt de neiging
aan je gelukkige momenten voorbij te gaan,
als je niet bewust met het nu bezig bent.
Wie bij het ene moment altijd al
naar het volgende of het voorafgaande wil gaan,
kan niet genieten van het nu
en kan dus ook niet gelukkig zijn

Uit “Alledag” door Netty Robeerst

Zeg ja tegen vandaag.
Zeg ja tegen de Liefde vandaag.
Zeg het vanuit je hart,
dan kun je het ook waar maken.

Ja.
Een klein woordje met een grote betekenis.
Ook met veel consequenties.
Ja zeggen wil zeggen
dat je je met iets of iemand verbindt.
Ja zeggen vraagt iets van jou.
Het heeft zijn gevolgen,
die je wel of niet zorgvuldig hebt overdacht.
Als je je de gevolgen niet realiseert wil dat zeggen
dat je verwachtingen niet waar kunt maken.
Dan moet je mensen teleurstellen.
Let daarom goed op je grenzen
en stel je verwachtingen niet te hoog.
Leer van je fouten,
dan is geen enkele les tevergeefs.

Uit “Alledag” door Netty Robeerst

Wijs het plaatje aan dat jou aantrekt en je tekst draait naar voren.

Jouw tekst

Mijn liefde kun je niet verdienen, die kun je gratis vinden in je hart!

Jouw tekst

Zie je ergens als een berg tegenop? Met Mij heb je geen lift nodig om boven op die berg te komen…

Jouw tekst

Wees een huis voor Mij, dan kun je Mij daar altijd vinden.

Jouw tekst

Waar een wil is, is een weg en van alle wegen is Mijn Wil de beste weg voor jou om te gaan.

Jouw tekst

Er is licht en Licht, licht van de materiële zon en Licht van Mij. Kom in Mijn Licht en zie Mij.

Jouw tekst

Op de aarde heeft geld waarde, bij Mij heeft onbaatzuchtige liefde waarde.

Jouw tekst

Soms komt de wereld je te na, bedenk je dan dat Ik altijd naast je sta.

Jouw tekst

Om het ware geluk te vinden hoef je de aarde niet af te reizen, vind het in je hart, bij Mij.

Dit Hemels Brood gaat over de geboorte van Jezus  

Algemene Informatie:

  • Om de drie weken is er op donderdagochtend van 10.30 tot ongeveer 12.30 uur een Zoomgroep via internet, “In gesprek over geloven”, geleid door Ingrid Franssen. Aanmelden: 043 6044522  of via info@levendhart.nl  Je bent welkom!
  • Sinds kort geeft de stichting ‘Levend Hart’ gratis het boek ‘God begrijpt ons, maar begrijpen wij God, onze Schepper, onze Levengever’, uit. Dit is geschreven door Ingrid Franssen.
  • Wie belangstelling voor dit boek heeft, kan contact met ons opnemen via info@levendhart.nl, via info@godbegrijpen.nl of via 043 6044522

Informatie over dit boek is te vinden op de site https://godbegrijpen.nl. Daar staan ook de gegevens om het boek te bestellen.

Volgende uitgave van LiefdeRijk
staat gepland voor
Maart 2024