LiefdeRijk

Nieuwsbrief voor belangstellenden

September 2020

Redactie LiefdeRijk: Ingrid Franssen; Bertie Gelijk; Tsjêbbe de Vries; Pieter van Acoleyen; Jan Franssen

Lieve Mensen,

Wij, de redactie, zijn blij met ware verhalen!
Verhalen van jullie lezers, die ons geloof in de liefde van onze Schepper bevestigen.
Want we weten dat die bemoedigen.
Ken je zoiets, aarzel niet en
schrijf het ons!
Schrijf naar info@eeuwigliefdezijn.nl
We kunnen niet beloven dat het altijd of in zijn geheel geplaatst wordt, maar we zijn er zeker
blij mee!

Inleiding

In de afgelopen maand zijn twee ons dierbare mensen overleden. Dat was op  woensdag 5 augustus Corneli van Harten en op woensdag 12 augustus Mieke Meeuws. Werelds gezien zou dit een trieste mededeling zijn, maar in onze ogen niet. Zowel voor Corneli als voor Mieke zal het een opname in Gods hemelrijk zijn en het einde van een periode van ziekte. Het was al langer de wens van Corneli om naar haar Schepper te mogen gaan en Mieke had haar leven al in Gods Handen gelegd nadat zij wist dat zij ongeneeslijk ziek was. Zowel Corneli als Mieke dragen wij in ons hart, Corneli, zoals zij in alle bijzonderheid was en Mieke met de liefdevolle warme glimlach waarmee zij iedereen voor zich innam. We missen hen, maar we weten dat wij hen zullen weerzien, de lichamelijke dood is niet de geestelijke dood, daar  mogen we vanuit gaan. Ons leven is eeuwig, zo geloven wij, eeuwig opgenomen in Gods alomvattende liefde.

En wat graag zouden wij in die liefde elkaar, jullie allemaal, hier op aarde weer ontmoeten, op een ontmoetingsweekend, of op de Lorber-ontmoetingsdag, maar zoals de regels er nu voorstaan, gaat dat voorlopig niet lukken. Toch denken wij dat wij niet de enigen zijn die dat graag zouden willen. Van om ons heen bemerken wij dat. Daarom de vraag, hoe zouden we het contact met elkaar op een andere manier binnen de huidige regelgeving kunnen organiseren? Daar zijn ideeën voor die we elders in deze Nieuwsbrief Liefderijk naar voren zullen brengen. Maar aan wie dit leest vragen we nadrukkelijk, alsjeblieft, laat het ons weten welk idee jij hebt, want heel graag vinden we een manier waarop we toch regelmatig met elkaar in contact kunnen zijn, elkaar regelmatig kunnen bemoedigen in ons geloof, zodat we in solidariteit ons geloof met elkaar kunnen delen en niet solitair blijven wachten tot de regels weer versoepelen.

Hoe het ook zij, wij weten dat deze tijd zou komen, de tijd waarin er scheiding gemaakt wordt tussen het een en het ander, waarbij de wereld in Gods licht komt te staan en gezien gaat worden wat wel en niet waar en naar Zijn liefde is. En in Zijn licht zullen steeds meer mensen de waarheid van Zijn liefde gaan zien en naar Zijn liefde in waarheid gaan leven. Want wij mogen erop vertrouwen dat onze Schepper Zijn Woord gestand doet, dat Hij terugkomt in Jezus Christus. Zegen aan jullie allemaal.

Inhoud

————-

Eén waarheid

Er is slechts één waarheid in de mens en deze grote en heilige Ene is de liefde, en deze liefde is een vuur uit God en woont in het hart; nergens anders dan alleen in deze liefde is waarheid, omdat de liefde zelf in ieder mens de oergrond van alle waarheid is.

Gr. Joh. Ev. I , hfst. 69,07

Verantwoordelijkheid

Wie veel weet over Wie en wat ons leven is, heeft ook veel verantwoordelijkheid om ernaar te leven. Maar het is niet zijn taak om medemensen te veranderen en hij is niet verantwoordelijk voor wat anderen niet naar waarheid en liefde doen. Alles wat wij voor God goeddoen, doen wij voor elkaar goed. Het gaat daarbij niet om wat wij voor elkaar goeddoen, maar om wat wij voor God goeddoen.

Goed

In juni 2001 woonde mijn moeder een aantal maanden bij ons in huis in afwachting van haar plaatsing in een heel nabij gelegen zorgcentrum. Zij was toen 84 jaar oud. Nadat zij een uur aan een stuk in een boekje Hemels Brood had zitten lezen, gaf zij haar reactie. Jan heeft die opgeschreven en bij het opruimen van allerlei spullen vond hij kort geleden mijn moeders reactie, zij wist niet wie de teksten geschreven had en dit is wat zij erover zei:

“Ik vind het goed dat er mensen zijn die het zo klaar en duidelijk kunnen zeggen, opschrijven. Het zou goed zijn als de mensen dit zouden lezen.”

Dat is van bijna 25 jaar geleden en het trof ons. Inmiddels zijn er heel wat meer mensen die de stukjes lezen. Dat hadden we toen niet gedacht. Mijn moeder is uiteindelijk 92 jaar geworden en had een rustig sterfbed. De laatste jaren van haar leven was zij dementerend, maar haar geloof heeft zij altijd behouden. Wij vonden haar reactie de moeite waard om in LiefdeRijk te plaatsen. Haar reactie hoort bij een van de eerste positieve reacties, waarvan wij er nadien meer gehad hebben. Hemels Brood zien wij als een grote gezegende genade ter ondersteuning van ons geloof in Hem die ons geschapen heeft en uit Wie wij mogen leven.

Liefde

Liefde is de enige band tussen Mij en jou
de alleen wonderbaar almachtige brug
tussen Mij … en jou.
Op deze brug kan Ik naar jou en jij
naar Mij toe komen
zoals een liefhebbende vader naar zijn kinderen
en de kinderen naar hun lieve vader komen.

De Liefde is ook je ware oog
zoals die ook in Mij het enig ware oog is.
Alleen met dat oog kun je Mij zo zien
als de ene broeder de andere.
Voor ieder ander oog ben Ik
… voor eeuwig onzichtbaar.

De Liefde is verder ook de arm aan je wezen
waarmee je Mij als een broeder kunt omarmen.

Zo is de Liefde ook het oor
dat als enige Mijn Vader-stem kan horen,
geen enkel ander oor zal ‘t eeuwig ooit vermogen.

De Liefde is een oneindig ver reikend doel
dat door verstand en wijsheid nooit bereikt kan worden.

Ja, de Liefde is het meest innerlijk scherpst ziende oog van de geest
alleen daarmee kun je in Mijn goddelijk-wonderbaarlijke diepten schouwen terwijl verstand en wijsheid niet eens
de zoom van Mijn buitenste kleed kunnen tasten…

Liefde is de enige band tussen Mij en jou…

Uit: Jakob Lorber: de Geestelijke zon I, 98
“Het geheim van de ware vooruitgang”

Lichtpuntjes

Er is Licht in de duisternis.
Open je ogen en laat het Licht
binnenkomen!

In donkere tijden wordt elk lichtpuntje zichtbaar.
Een lichtpuntje dat je in het heldere licht niet zag,
gaat dan oplichten.
Vertalen wij dat naar het geestelijke, dan kun je zeggen:
als alles goed gaat, je leven op rolletjes loopt,
vind je alles vanzelfsprekend.
Maar als er moeilijke tijden komen,
dan zie je ineens dat een heleboel
niet vanzelfsprekend is.
Je gaat dan anders over dingen nadenken;
je gaat dingen op hun échte waarde schatten.
Probeer dan die dingen vast te houden voor de
tijden dat alles weer “goed gaat”.
Behoud de dingen die écht waarde hebben in het leven,
zoals liefhebben en samenzijn.
Heb aandacht voor die kleine dingen,
die in werkelijkheid groot zijn.
Dat zijn de lichtpuntjes in het leven,
die dan blijvend zichtbaar worden.

Uit: “Alledag” van Netty Robeerst

Zie het Licht in de wereld in :

Bloemen
Vogels
Zon
Mensen
Dieren
Vooral in je hart

Ga naar het licht toe.
Laat alles achter.
Alle verdriet, alle duisternis, alle donkere gedachten van kwaadheid,
machteloosheid, ergernis en zorgen om het eigen ik.
Draai je naar het licht.
Zuig het op in je hart, in je geest.
Laat daarmee de blijdschap en de vrede over je komen.
Stel je open voor alles wat daarmee in overeenstemming is.
Zie de bloemen bloeien, overal.
Hoor de vogels zingen.
Zie de zon schijnen.
Hoor de kinderen spelen.
Let op elke blijde glimlach die op je pad verschijnt vandaag.
Alles is nieuw.

Uit: “Alledag” van Netty Robeerst

Laat je licht schijnen

Laat jouw licht
de weg verlichten
voor de ander.

Hoe moeilijk dat soms ook is,
omdat de lamp troebel is
door allerlei dingen van buitenaf.
Irritaties, emoties e.d.
Gebruik eens af en toe een goede doek
om je lamp schoon te poetsen.
Om hem te laten stralen en er
nog wat extra glans aan toe te voegen.

Laat je licht schijnen.
En de stralen overal doordringen,
om licht te brengen in de duisternis.

Een klein lampje is misschien net genoeg voor
de persoon om je heen om Zijn weg te vinden.

Uit: “Alledag” van Netty Robeerst

Opmerkingen:

Als het materiële in rook opgaat, komt het geestelijke tevoorschijn….

De kunst is het, om je niet met Gods organisatie te bemoeien….

Waar liefde is, is geen plaats voor iets anders….

Waar het gevoel ontbreekt, ontbreekt ook de liefde….

Tussen het opschrijven en het doen,
zit nog een Hemels Brood verschil….

Jezus’ stem is alleen in het hart te verstaan,
de tegenpartij benut het hoofd….

Als het hart botst met het verstand, wees dan het verstandigst en laat het hart spreken….

God is liefde en jij bent daar onderdeel van…

Een egoïst is iemand die niet doet wat ik wil….

Lief en leed delen:
Als je liefde deelt, wordt het meer
Als je leed deelt, wordt het minder….