LiefdeRijk

Nieuwsbrief voor belangstellenden

Maart 2021

God, onze Schepper, is volkomen volmaakte liefde, Heilig in Zijn Goddelijke Wezenlijkheid en Mens in Jezus Christus in ons.

Redactie LiefdeRijk: Ingrid Franssen; Bertie Gelijk; Tsjêbbe de Vries

Lieve Mensen,

Wij, de redactie, zijn blij met ware verhalen!
Verhalen van jullie, lezers, die ons geloof in de liefde van onze Schepper bevestigen.
Want we weten dat die bemoedigen.
Ken je zoiets, aarzel niet en
schrijf of bel ons!
Schrijf naar info@eeuwigliefdezijn.nl
We kunnen niet beloven dat het altijd of in zijn geheel geplaatst wordt, maar we zijn er zeker
blij mee!

Inleiding

Wanneer iemand in God, in onze Schepper gelooft, wil dat nog niet zeggen dat diegene een juist beeld van God heeft. Wellicht is er op aarde wel niemand die het juiste beeld van God heeft. Misschien zijn er mensen die denken het juiste beeld van God te hebben, maar dat kan alleen God bevestigen. Iedereen mag denken het juiste beeld van God te hebben, en we mogen daar met elkaar over praten, het is zelfs goed om daar met elkaar over te praten, maar laten we elkaar dan de ruimte geven om een ander beeld te hebben. Want we zijn allemaal naar Gods beeld en gelijkenis geschapen en toch ook allemaal uniek, iedereen is dus anders dan de ander en dan kan het goed zijn dat we ook allemaal net een iets ander beeld van God hebben.

Ik zie God in Jezus Christus vooral ons liefhebben. In mijn beleving heeft God ons onmetelijk diep en intens lief, onveranderlijk, onvoorwaardelijk, onbaatzuchtig en voor eeuwig lief. En uit Zijn onmetelijke liefde komt een onmetelijke wijsheid voort. Een liefde en wijsheid die door mij nog slechts voor een heel, heel klein deel beseft en heel soms gevoeld wordt. Wat ik van God als onze Schepper en als Zoon in Jezus Christus, de Mens, besef, besef ik voor het grootste deel in mijn hart en minder in mijn verstand. Voor mij is alles wat er op aarde letterlijk is, ook geestelijk en dieper nog, wat ik niet onder woorden kan brengen. Hemel is een toestand van welzijn, aarde is een basis voor besef, hel is een toestand van ongemak.

Wij mensen zijn op aarde geplaatst en kunnen daar zowel de hemel als de hel ervaren, en wij hebben de vrijheid om voor het een of het ander te kiezen. Dat is, wij hebben de keus tussen waarheid en liefde of onwaarheid en het tegenovergestelde van liefde. Door de verleiding, die er op aarde ook is, om voor het tegenovergestelde van liefde te kiezen, is de grens tussen liefde en het tegenovergestelde ervan soms maar heel dun, nauwelijks te zien. Evengoed is Gods liefde er altijd voor iedereen, laten we dat niet vergeten, laat dat steeds een bemoediging zijn om na te zijn gevallen voor de verleiding, in Zijn liefde weer op te staan!

Inhoud

—————

Een vraag

Sommige mensen vragen zich af, of God een man is of een vrouw, een vader of een moeder? Of God wit, of bruin, of misschien geel van huidskleur is. Voor sommige mensen is dat belangrijk. Is het voor jou een belangrijke vraag?

Voor mij mag God man, vrouw, vader, moeder, wit, bruin, geel of welke kleur dan ook zijn, het belangrijkste is voor mij, God is Leven en Zijn leven is ons leven,
Hij Is Alle Leven.

Wanneer je beseft dat God het Enig ware Leven is,
is die vraag voor jou dan nog belangrijk?

Ingrid Franssen

‘De moerbeitoppen ruischten;’
God ging voorbij;
Neen, niet voorbij, hij toefde;
Hij wist wat ik behoefde,
En sprak tot mij;

Sprak tot mij in de stille,
De stille nacht;
Gedachten, die mij kwelden,
Vervolgden en ontstelden,
Verdreef hij zacht.

Hij liet zijn vrede dalen
Op ziel en zin;
‘k Voelde in zijn vaderarmen
Mij koestren en beschermen;
En sluimerde in.

De morgen, die mij wekte
Begroette ik blij.
Ik had zo zacht geslapen,
En Gij, mijn Schild en Wapen,
Waart nog nabij.

gedicht van Nicolaas Beets (1814-1903)

Zijn

Zolang j’er bent
Moet je iets zijn
Verdrietig of gelukkig.
Zolang j’er bent
Moet je iets zijn
Of boos, of blij, of nukkig.
Wat zal ik zijn, een harlekijn
Een engel of een beest
Een zielenpoot
Een idioot
‘k ben alles al geweest.
Maar grof of fijn
Of groot of klein
Zó blijft het, tot aan ’t end
Je maakt je wijs
Dat j’iets moet zijn
Dat komt omdat j’er “bent”

Toon Hermans

Mijn liefste wens
Opnieuw geloven in de mens
Niet altijd wijzen op zijn falen
Maar duizend malen weer herhalen
Dat hij een deel is van Gods plan
Daar wordt de wereld mooier van

Toon Hermans

Beperkingen

In je beperkingen ontdek je
je meesterschap.

In je beperkingen vind je je kracht.
Dan moet je gaan kijken naar wat niet
vanzelfsprekend voorhanden is.
Dan zul je ook moeten kijken
naar wat er nog wel is,
in plaats van wat er niet is.
Dan is een nieuwe oplossing vaak
nog beter dan een vanzelfsprekendheid.
Je realiseert je dat die vanzelfsprekendheid
ook door iemand bedacht is en die
oplossing die jij bedenkt er een van jou is.
Dit soort ervaringen heeft iedereen
in zijn leven.
Je moet ze alleen leren zien en
aangrijpen om er iets van te leren.

Uit: “Alledag” door Netty Robeerst

Thuis

ben je bij jezelf. Je vindt er alles
wat je nodig hebt!

Binnenkomen.
Als je bij jezelf binnenkomt, is dat thuis zijn. Bij jezelf thuis zijn wil zeggen dat dat de plek is
waar je het allemaal moet vinden.
Acceptatie, eerlijkheid, geborgenheid, veiligheid, liefde, vrede.
Dat is iets waar je voortdurend aan moet werken.
Jezelf accepteren zoals je bent wil ook zeggen : jezelf op je mooist zien.
Zoals je in je beste momenten bent en ook wilt zijn.
Dat is de weg waar wij elke dag een stukje van afleggen.
Weten waar je naartoe wilt groeien, dat doel zien en realiseren.

Uit: “Alledag” door Netty Robeerst

Vrede van hart

Christus Jezus,
U schenkt vrede van hart
aan mensen die U zoeken.
Deze vrede is er,
heel nabij,
in de blik van liefdevol mededogen
die U richt op het leven van ieder van ons.

Uit het boek: Vrede in je hart,
Frère Roger van Taizé
Ten Have, Kampen

Oneindig

is het leven
oneindig is Zijn trouw
oneindig gaan Zijn wegen
voor mij en voor jou

Oneindig

kun je kiezen
in vrijheid kun je gaan
zonder ooit te verliezen
jouw eigen bestaan

Oneindig

is Zijn leven
oneindig ook ben jij
oneindig doet Hij geven
Zijn liefde aan jou en mij

Oneindig

en altijd nu
is gisteren vandaag
oneindig zul jij zijn
Zijn antwoord, nooit een vraag

Oneindig ware liefde

Ingrid Franssen