LiefdeRijk

Nieuwsbrief voor belangstellenden

Maart 2022

Redactie LiefdeRijk: Ingrid Franssen; Bertie Gelijk; Tsjêbbe de Vries

God, onze Schepper, is volkomen volmaakte liefde, Heilig in Zijn Goddelijke Wezenlijkheid en Mens in Jezus Christus in ons.

Lieve Mensen,

Wij, de redactie, zijn blij met ware verhalen!
Verhalen van jullie, lezers, die ons geloof in de liefde van onze Schepper bevestigen.
Want we weten dat die bemoedigen.
Ken je zoiets, aarzel niet en
schrijf of bel ons!
Schrijf naar info@eeuwigliefdezijn.nl
We kunnen niet beloven dat het altijd of in zijn geheel geplaatst wordt, maar we zijn er zeker
blij mee!

Inleiding

Inhoud

—————

1

2

3

4

5

6

7

8

Wijs de bloem aan die jou aantrekt en je tekst draait naar voren.

Jouw tekst

Liefde heelt niet alleen alle wonden, liefde laat ook God zien in je hart!

Jouw tekst

Waar liefde woont gebiedt de Heer Zijn zegen, daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen.

Jouw tekst

In Gods liefde zijn alle mensen gelijk, niemand is meer of minder dan een ander, onthoud dat!

Jouw tekst

Nederigheid is de basis waarop ware liefde groeit en tot vrucht komt!

Jouw tekst

Wat de wereld ook beweert, misschien zelfs bewijst, leg het naast je neer, luister naar Mij in je hart.

Jouw tekst

Je hebt de vrijheid om alles zelf te doen, maar wanneer je Mijn uitgestoken Hand grijpt, bereik je meer en het beste.

Jouw tekst

Al was je de rijkste mens in het hele universum, al kende je alles wat er te kennen is, zonder ware liefde heb je evengoed niets.

Jouw tekst

Omdat Ik alles geschapen heb, ben jij, mens van vlees en bloed, Mijn kind in ware liefde, voor eeuwig en altijd.

Volgende uitgave is gepland:
eind september 2021

Wij zijn altijd blij met verhalen die passen in LiefdeRijk. Heb jij iets meegemaakt waarbij je de Hand van onze Schepper ervaren hebt en wil je het met meer mensen in het geloof delen, aarzel dan niet, wees welkom om het ons toe te sturen!