LiefdeRijk

Nieuwsbrief voor belangstellenden

Juni 2022

Redactie LiefdeRijk: Ingrid Franssen; Bertie Gelijk; Tsjêbbe de Vries

God, onze Schepper, is volkomen volmaakte liefde, Heilig in Zijn Goddelijke Wezenlijkheid en Mens in Jezus Christus in ons

Lieve Mensen,

Wij, de redactie, zijn blij met ware verhalen!
Verhalen van jullie, lezers, die ons geloof in de liefde van onze Schepper bevestigen.
Want we weten dat die bemoedigen.
Ken je zoiets, aarzel niet en
schrijf of bel ons!
Schrijf naar info@eeuwigliefdezijn.nl
We kunnen niet beloven dat het altijd of in zijn geheel geplaatst wordt, maar we zijn er zeker
blij mee!

Inleiding

Onze Schepper, onze hemelse Vader, is voor ons mensen zo ontzettend diep mild, wij hebben geen idee hoe oneindig ver Zijn mildheid reikt. Dat realiseerde ik mij bij een kleine gebeurtenis, die verstrekkende gevolgen had kunnen hebben, maar door Zijn ingrijpen met bepaalde sturende gebeurtenissen nauwelijks gevolgen had. De steun en hulp van onze Schepper gaat tot in het oneindige, van het oneindig grootste tot het oneindig kleinste, waarbij Hij alles tot in het oneindige weet en kent, waarbij wij er geen idee van hebben wat oneindigheid of eeuwigheid eigenlijk werkelijk betekent en Hij ons steeds in ware vrijheid laat. Op momenten dat ik een klein, klein beetje besef hoe diep mild Hij voor ons is, voel ik nederigheid, en tegelijkertijd besef ik, dat mijn nederigheid nog nauwelijks enige nederigheid heeft. Maar wij mogen leren de ware nederigheid in ons hart te vinden, Zijn ware liefde te zijn, zoals Hij ons allemaal onvoorwaardelijk liefheeft.

Inhoud

—————

De wereld heeft genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht

Alleen mensen die echt om je geven, kunnen je horen als je stil bent

Mijn Kerk is in jouw hart, kom er elke dag zo vaak je wilt en ontvang er Mijn liefde!

Al is de leugen nog zo snel, Mijn waarheid achterhaalt die wel!

Waarheid vind je:
door te luisteren in jezelf
wees stil en luister!

Waarheid en dwaling.
Dwaling betekent: je bent aan het dwalen,
dwalen is op een verkeerde weg zijn,
ook buiten jezelf zijn.
De waarheid kan je terugbrengen,
terug bij jezelf; terug op de goede weg.
Waar kun je dan die waarheid halen.
Als dwalen buiten jezelf is, dan vind je
de waarheid natuurlijk in jezelf.
Je vindt die waarheid dan door
naar jezelf te luisteren onder leiding
van de gids die in je hart spreekt.
Daar vind je dan ook de antwoorden
voor je vragen.
Je hoeft alleen maar stil
naar jezelf te luisteren.

Netty Robeerst, uit ″Alledag″

Emoties,
gezien, gevoeld, herkend, en bewust ervaren,
mag je los laten in Liefde.
Dan mag en kan er rust en vrede zijn.

Emoties.
Emoties overvallen je, brengen je onrust.
Neem je tijd om ze tot rust te brengen.
Net zoals troebel water in rust helder wordt,
heb je stilte nodig om tot rust te komen.
Emoties spelen een spel met je.
Herken ze op het moment dat ze je overvallen.
Geef ze hun plaats, of het moment,
waar ze bij horen en laat ze in Liefde los.
Het zal je terugbrengen tot rust en helderheid,
waardoor je leven bewust in een groeiproces komt.
Luister naar jezelf, kijk naar jezelf,
herken jezelf en leer van jezelf.

Netty Robeerst, uit ″Alledag″

Leef je leven vanuit je hart.
Laat je hart spreken en luisteren.
Dan kan je leven een Zegen zijn voor alles en iedereen.

In je hart.
In je hart mag je zijn zoals je bent.
In je hart is de Liefdesvonk, die Licht brengt in je duisternis.
In je hart mag je om raad vragen.
In je hart vind je Waarheid.
In je hart verbind je je met al je geliefden.
In je hart mag je rusten.
In je hart voel je Zijn aanwezigheid.
In je hart vind je troost en bemoediging.
In je hart kun je altijd terecht.

Netty Robeerst, uit ″Alledag″

Verbonden in de Liefde
kunnen jij en ik
écht samen zijn.

Jij en ik.
Jij en ik verbonden in de Liefde :
leven in een innige band,
gaan samen onze weg,
willen graag samen zijn,
praten en luisteren naar elkaar,
hebben tijd en aandacht voor elkaar
kunnen samen lachen en huilen,
kunnen alle stormen trotseren,
zijn elkaars troost in zware tijden,
dragen elkaars lasten en voelen elkaars behoeften,
voelen ons nooit eenzaam en alleen,
weten te vergeven en te vergeten,
geven elkaar de ruimte om te zijn zoals we willen zijn,
weten te delen met allen die het nodig hebben,
zijn bij elkaar thuis.

Netty Robeerst, uit ″Alledag″

Wijs de bloem aan die jou aantrekt en je tekst draait naar voren.

Jouw tekst

Wanneer je sterk wilt zijn, wees dan Mijn liefde!

Jouw tekst

Wanneer je Mij zoekt, kijk dan in je hart, daar ben Ik, ware, belangeloze liefde!

Jouw tekst

Jouw leven is je weg en je Schepper weet waar die uitkomt.

Jouw tekst

Nergens is het van groter belang om tot liefde te komen dan op de aarde!

Jouw tekst

Al lees je alle boeken over liefde, maar ken je Mij niet in je hart, het baatte je niets…

Jouw tekst

Wat wil je zijn, van waarde voor je medemensen of van waarde voor Mij, je Schepper?

Jouw tekst

Onder druk ontstaan de mooiste kristallen, zo ontstaat ook de mooiste liefde…

Jouw tekst

Als alles verloren lijkt, vind je de beste oplossing in je hart, van Mij!

Dit Hemels Brood geeft aan waarom het zo belangrijk is om te blijven vasthouden aan Gods liefde!

Volgende uitgave is gepland:
september 2022

Wij zijn altijd blij met verhalen die passen in LiefdeRijk. Heb jij iets meegemaakt waarbij je de Hand van onze Schepper ervaren hebt en wil je het met meer mensen in het geloof delen, aarzel dan niet, wees welkom om het ons toe te sturen!