LiefdeRijk

Nieuwsbrief voor belangstellenden

Juni 2021

Voor degenen die weten dat wij in Valkenburg wonen, wij hebben geen schade van de overstromingen gehad. Ons huis staat hoog, daar kon het water niet komen.

Redactie LiefdeRijk: Ingrid Franssen; Bertie Gelijk; Tsjêbbe de Vries

God, onze Schepper, is volkomen volmaakte liefde, Heilig in Zijn Goddelijke Wezenlijkheid en Mens in Jezus Christus in ons.

Lieve Mensen,

Wij, de redactie, zijn blij met ware verhalen!
Verhalen van jullie, lezers, die ons geloof in de liefde van onze Schepper bevestigen.
Want we weten dat die bemoedigen.
Ken je zoiets, aarzel niet en
schrijf of bel ons!
Schrijf naar info@eeuwigliefdezijn.nl
We kunnen niet beloven dat het altijd of in zijn geheel geplaatst wordt, maar we zijn er zeker
blij mee!

Inleiding

Eigenlijk had ik de inleiding voor de nieuwsbrief “LiefdeRijk” juni 2021 al geschreven. De tekst daarvan staat onder de titel ‘Eeuwig Dag’ rechts geplaatst. In juni belandde ik namelijk behoorlijk ziek in het ziekenhuis waar bleek dat ik een bacterie in mijn bloed had. Het heeft ruim twee weken geduurd, met een doorlopend infuus met verschillende soorten antibiotica, voor ik met een flinke dosis antibiotica pillen weer naar huis mocht, uitgeteld, kilo’s afgevallen en verslapt. Inmiddels zijn we in de maand juli beland en langzaamaan probeer ik de draad weer op te pakken, met de bedoeling om “LiefdeRijk” in juli aan te reiken.

Ziek zijn en in een ziekenhuis liggen is niet leuk. Toch kan ik zeggen, ik heb ervan geleerd, juist omdat het niet gemakkelijk was. Gezondheid is waardevoller dan alle goud van de wereld, maar wat er te leren is wanneer je ziek bent en verzorging nodig hebt, is evengoed heel waardevol, zo heb ik ervaren. Iets daarvan wil ik daarom delen. Ik lag met 3 andere mensen op een zaal, die er ook allemaal niet voor niets lagen. Er was totaal geen sprake van privacy. Een gordijn dichttrekken houdt het geluid niet tegen. Dus algauw was ik op de hoogte van alle leed en pijn van de andere patiënten en zij van het mijne. En dan bemerk je dat de ene zorgverlener de andere niet is en dat er regelmatig dingen fout gaan, ook bij mij. Maar wanneer je dat aangaf, dan kon je de wind van voren krijgen, de verzorging heeft per definitie gelijk. Dat was voor mij heel moeilijk om te accepteren en het irriteerde mij, want het waren geen kleine foutjes.

Thuisgekomen had ik de tijd om al die dingen die gebeurd waren te overdenken en in gesprek te gaan met de hemelse Vader. Zie, voelen en beseffen hoe Gods Woord van liefde bedoeld is en daar naar leven, is één ding, maar het ook daadwerkelijk doen in omstandigheden waarin niet iedereen naar liefde handelt, is toch iets heel anders. Zou iedereen heel liefdevolle zorg en aandacht gegeven hebben, dan was er geen reden geweest om verontwaardigd of verdrietig te worden, maar dat was niet steeds het geval. Onze hemelse Vader maakte mij duidelijk dat ik niet in die ware liefde gebleven was. Ik realiseerde mij hoe gemakkelijk je afwijkt van liefde in moeilijke situaties, terwijl je er moe en ellendig aan toe bent. En ik voelde mij schuldig en vroeg de hemelse Vader om vergeving. Maar in mij bleef toch wat wrevel over de zorg en ik vroeg de hemelse Vader om mij daarvan af te helpen. Zijn antwoord was, “Heb Ik jullie niet aangeraden om je vijanden lief te hebben?” Ik bekende volmondig dat ik daar niet aan gedacht had en dat mij dat speet. Toen liet de hemelse Vader mij de kant van de zorg zien en ineens begreep ik waardoor zij zo handelden, ik begreep hen, ook al begrepen zij ons patiënten niet steeds evengoed, ik begreep dat zij handelden naar kunnen en dat ik niet meer dan dat van hen mocht en kon verwachten. Toen ik dat inzag en begreep, was mijn irritatie meteen weg en kon ik hen, door hen te begrijpen, liefhebben.

Wij kunnen Zijn liefde willen zijn, maar zonder Zijn liefde krijgen wij dat, vooral in moeilijke situaties, niet voor elkaar. Om werkelijk in alle omstandigheden Zijn liefde gelijk te zijn hebben wij Hem nodig, Zijn liefdevolle uitleg, altijd. Hoe je ook je best doet om naar Zijn liefde te leven, je kunt het niet alleen, niet zonder Zijn hulp, onthoud dat, dat bespaart je veel moeite!

Inhoud

—————

Eeuwig liefde

Voor ons is eeuwig leven:
eeuwig liefde zijn
Daar mag iedereen anders over denken
maar denk je eens in hoe het zou zijn
als iedereen alleen liefde zou zijn
vanuit liefde zou handelen
vanuit liefde zou geven
alleen liefde zou leven…

Citaat van onze Levend Hart site

Zegening

Dit is de grootste zegening:
Liefde voor God in je hart voelen,
en daar naar handelen,
en beseffen:
“De waarheid zal u vrijmaken”

Uit het hart

Een gebed

Lieve Hemelse Vader,
vul ons hart met Uw liefde en help ons om Uw liefde
in alle opzichten voor altijd te zijn!

Uit het hart

Waar je ook bent

Of je nu in de Sahara bent of op de Noordpool, waar je ook bent, je kunt er altijd naar de kerk gaan. Op elk moment van de dag. Want de kerk is in je hart. Het is de plek waar je innerlijk contact kunt maken met je Schepper, met Jezus Christus, met Zijn ware liefde. Naar de kerk gaan is in je hart naar Hem gaan en naar Hem luisteren, met Hem spreken, Zijn liefde voor ons allemaal voelen en weten, Hij is altijd in liefde bij jou, waar je ook bent!

Uit het hart

Aanvaarden:
overgeven in vertrouwen
geeft je vrede, vreugde en
liefde

Aanvaarden.
Bij aanvaarding hoort overgave en
vertrouwen.
Vertrouwen dat de Schepper in totale
liefde schept in het nu.
Dat je je in Zijn hand (waarin jouw
naam geschreven staat) kunt overgeven.
Alles komt goed.
Alles wat je gebeurt in het nu is onderdeel
van Zijn scheppingsplan.
Dat plan is volmaakt.
Elk onderdeel is volkomen in liefde gedacht.
Dus leef je leven in vertrouwen
hierop en Zijn wil geschiede.
In de hemel en op aarde.
En Zijn vreugde, vrede en liefde
is jouw deel.

Netty Robeerst Uit “Alledag”

Overstappen

Stap voor stap
Ga je de weg
Zijn Weg
Hij wacht op jou
Dus kom maar, Zegt Hij

Overstappen.
Van donker naar licht.
Telkens een lichtere kleur. Stapje voor stapje ga je verder. Totdat je komt waar je zijn moet.
Je denkt dat je er bent en dan blijkt er nog een trapje te zijn.
Je denkt : het kan niet meer mooier.
Toch kan dat bij God wel.
Let er op dat je niet terugvalt.
Je mag het volmaakte bereiken.
Je bent immers geschapen naar Zijn Beeld en Gelijkenis.
Hij wil dat je er bent.
Ga dus maar een stapje verder.

Netty Robeerst Uit “Alledag”

Water

Van water wordt gezegd dat het
het deemoedigste element is,
het zoekt altijd het nederigste punt.
Maar zo nederig als water is,
zoveel kracht heeft het ook.
Het holt de hardste steen uit,
het verplaatst het zwaarste beton.

Zouden wij zo nederig zijn als water,
welk een kracht zou zich dan in ons openbaren.
De hemelse kracht van ware liefde,
de liefde van onze Schepper.
Ja, in nederigheid ligt Zijn grote macht en kracht
in liefde en wijsheid verborgen.

En in ware nederigheid,
kunnen wij die ware liefde zijn.

Ingrid Franssen

In je hart

Ja, Ik ben in je hart, Ik ben de liefde die je voelt in je hart, Ik ben de warmte die je voelt in je hart, Ik ben de blijdschap die je voelt in je hart, Ik ben de vrede die je voelt in je hart, Ik ben het geluk dat je voelt in je hart, ja Ik ben in je hart! Ik ben de tranen van geluk als je blij bent, maar ook de tranen van verdriet als je treurig bent om het verdriet van anderen. Ik ben je hand als je vrijgevig bent naar degenen die behoeftig zijn. Ik ben je ogen als je ziet hoe het is, hoe liefde waarlijk is, Ik ben je oren als je hoort en begrijpt hoe liefde waarlijk is, Ik ben je interesse als je belangstelling hebt in het goede liefdevolle, Ik ben je gemoed als het vol loopt met barmhartigheid. En als Ik jou ben, ben jij Mij!

Citaat uit Hemels Brood 561

Wijs de bloem aan die jou aantrekt en je tekst draait naar voren.

Jouw tekst

Liefde heelt niet alleen alle wonden, liefde laat ook God zien in je hart!

Jouw tekst

Waar liefde woont gebied de Heer Zijn zegen, daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen.

Jouw tekst

In Gods liefde zijn alle mensen gelijk, niemand is meer of minder dan een ander, onthoud dat!

Jouw tekst

Nederigheid is de basis waarop ware liefde groeit en tot vrucht komt!

Jouw tekst

Wat de wereld ook beweerd, misschien zelfs bewijst, leg het naast je neer, luister naar Mij in je hart.

Jouw tekst

Je hebt de vrijheid om alles zelf te doen, maar wanneer je Mijn uitgestoken Hand grijpt, bereik je meer en het beste.

Jouw tekst

Al was je de rijkste mens in het hele universum, al kende je alles wat er te kennen is, zonder ware liefde heb je evengoed niets.

Jouw tekst

Omdat Ik alles geschapen heb, ben jij, mens van vlees en bloed, Mijn kind in ware liefde, voor eeuwig en altijd.

Volgende uitgave is gepland:
eind september 2021