LiefdeRijk

Nieuwsbrief voor belangstellenden

December 2021

Redactie LiefdeRijk: Ingrid Franssen; Bertie Gelijk; Tsjêbbe de Vries

God, onze Schepper, is volkomen volmaakte liefde, Heilig in Zijn Goddelijke Wezenlijkheid en Mens in Jezus Christus in ons.

Lieve Mensen,

Wij, de redactie, zijn blij met ware verhalen!
Verhalen van jullie, lezers, die ons geloof in de liefde van onze Schepper bevestigen.
Want we weten dat die bemoedigen.
Ken je zoiets, aarzel niet en
schrijf of bel ons!
Schrijf naar info@eeuwigliefdezijn.nl
We kunnen niet beloven dat het altijd of in zijn geheel geplaatst wordt, maar we zijn er zeker
blij mee!

Inleiding

December is de maand waarin we de geboorte op aarde herdenken van Gods Zoon, Jezus Christus, zo’n 2000 jaar geleden. Een ongewoon bijzondere gebeurtenis, de Menswording van God in Zijn Zoon Jezus Christus. Voor alle mensen een diep geestelijke daad van onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, volmaakte liefde waarin een oneindige wijsheid ligt. Dat is van een zo enorm grote oneindig belangrijke omvang, dat het mijn vermogen om Gods liefde ten diepste te doorvoelen nog te boven gaat en ik denk dat dit voor meer mensen geldt.

Wanneer ik terugkijk op mijn leven, dan besef ik dat ik nu meer van Zijn Woord en de betekenis daarvan begrijp, meer bekend ben met Zijn ware eeuwige liefde, maar ik besef daarbij ook, dat er veel en veel meer is om te gaan beseffen, te gaan begrijpen en ik voel daarbij de enorm liefdevolle leiding van onze Schepper in Jezus Christus in mijn leven, in mijn hart. Wij zijn op aarde geboren om onze weg in de vrijheid van ons zijn te gaan. Volgen wij Hem in ons hart of volgen wij ons eigen denken en willen, daartussen kunnen wij vrij kiezen, terwijl alles wat er op aarde gebeurt daarmee in verband staat. Niet zomaar, maar met een reden, met een doel. Dat doel is ons te brengen tot het volkomen volledig ware gelukzalige leven, niet alleen wij die in God geloven, maar alle mensen.

De geboorte van Jezus Christus op aarde is voor dat doel van groot belang, groter dan wij beseffen of ons kunnen voorstellen, maar eens mogen wij in Zijn liefde gaan begrijpen hoe ons leven in alle werkelijkheid Zijn Leven eeuwig is.

Ingrid Franssen

Inhoud

—————

Zoek je het ware zuivere, het werkelijke leven?
Zoek in je hart, zoek onze Schepper in je hart,
vind Hem Die volkomen zachtmoedige liefde is voor jou!

De ware weg is in je hart, is in ieders hart. De ware weg is liefde, is Jezus Christus.
Volg Hem en je volgt de Enige ware weg, de weg die tot werkelijk gelukkig Leven leidt.

Het Woord van God is voor alle mensen, het is Zijn liefde voor ons.
Zijn Woord is Leven in ware liefde.

Op het moment dat je ’s avonds gaat slapen, tel dan je zegeningen en niet de schapen…

Groeien in liefde
vanuit de ene Bron
daaruit mag je vullen en doorgeven.
Hoe meer je geeft hoe meer je groeit.

Groeien in liefde.
Liefde, zoals wij ze kennen, is er in vele gradaties.
Er is echter maar één soort Liefde en één Bron.
Alle ons bekende soorten komen uit deze Bron.
Als je wil groeien in liefde is het nodig dat je je richt tot deze Bron.
Vraagt of je er uit mag putten.
Of je liefde er door mag aangevuld worden.
Zodat je meer te geven hebt.
Dat jouw liefde zo mag groeien dat ze intenser en dieper wordt.
Dat ze onvoorwaardelijke Liefde wordt.

Netty Robeerst – Uit “Alledag”

Kom maar bij Mij en je weet
dat Ik het begrijp voordat je één woord geuit hebt.
Ik wacht op jou en Mijn deur staat wagenwijd open.

Kom maar.
Leg je hoofd maar tegen Mijn Schouder.
Laat je lasten en je tranen maar komen.
Ik weet wat je wilt en wat je kunt.
Maar je hoeft even niet.
Laat maar alles aan Mij over.
Ik zal Mijn Liefde over iedereen uitstrooien en iedereen zal lachen en gelukkig zijn.
Wees maar niet bang, Ik vergeet niemand.
Laat maar los, je mag rusten.
Liefste kind, Mijn last die Ik op je schouders leg is licht en gemakkelijk te dragen.
Jij maakt hem zo groot door er maar bij te stoppen.
Laat alle ballast los.
Ga terug tot je basis en luister naar Mijn stem in je hart.
Dan voel je precies wat Ik van je vraag.
Ook al stribbel je tegen, laat los en alles komt goed.
Misschien moet je niet alles zelf willen opknappen.
Maar stilletjes aan komt ook bij jou het besef, dat je het maar aan Mij hoeft te vragen en in Liefde los te laten.
Met het vertrouwen, dat diep in je wortelt, kun je stoppen met je in alle bochten te wringen om het voor iedereen goed te doen.

Netty Robeerst – Uit “Alledag”

Als onderdeel van het geheel zijn onze keuzes van invloed op elkaar.
Wees je dat bewust in jouw manier van leven!

Het totaal.
Wij zijn allemaal onderdeel van de schepping.
Toch vormen wij maar een heel klein onderdeel van deze schepping.
Wij bewonen en bevatten ook maar een minimaal stukje.
Het is ons gegeven om een groter stuk van die schepping te zien.
Wij mogen daarvoor kiezen.
Maar wij kunnen dat grote niet bevatten, het maakt ons bang.
Daarom trekken wij ons terug in ons eigen kleine wereldje en denken of hopen dat wij de rest kunnen buitensluiten.
Wij denken daar met die grote onbeheersbare wereld niet te maken te krijgen.
Helaas kan dat niet omdat wij in éénheid en verbondenheid geschapen zijn.
Jouw keuzes hebben hun invloed op anderen.
Zelfs meer dan je ooit zou denken.
Of je dat nu wilt of niet.
Wij hebben een gezamenlijke zorg; niet alleen voor ons zelf maar voor allen.

Netty Robeerst – Uit “Alledag”

Liefde is:
– de wind die waait in mijn haar en langs mijn huid,
– de zon die mij verwarmt,
– de vogels die ik hun lied hoor fluiten,
– de geliefde die op mij wacht om zijn leven met mij te delen,
– de mensen om mij heen waar ik van kan en mag houden,
– de blijheid delen die ik van binnen voel,
– het vertrouwen dat ik mag hebben dat alles goed is,
– de bloemen die hun schoonheid aan mij laten zien,
– de vrede die er is in mijn hart,
– de dankbaarheid ervaren dat ik mag leven en er hier en nu mag zijn.

Netty Robeerst – Uit “Alledag”

Wijs de bloem aan die jou aantrekt en je tekst draait naar voren.

Jouw tekst

Waar je ook bent, hoe je je ook voelt, je wordt gedragen door Mijn liefde.

Jouw tekst

Alles wat er in je leven gebeurt, dient niet alleen jou, maar alle mensen.

Jouw tekst

Laat alles wat je op aarde bezit los en kom tot wat je hemels bezit.

Jouw tekst

De ongerepte natuur is als een spiegel waarin je Mijn Hand kunt zien.

Jouw tekst

Morgen is er weer een dag, maar eens is er alleen de eeuwige dag, bij Mij.

Jouw tekst

Heb je zorgen, kom dan bij Mij in je hart en je vindt er Mijn liefde.

Jouw tekst

De lucht is blauw, omdat het zo moet zijn, en zo ben jij zoals jij mag zijn.

Jouw tekst

Vrijheid is geen luxe, geen aards genoegen, maar de keus om liefde te zijn.

Tot slot het onderstaande stukje Hemels Brood, een mooi passend stukje voor deze roerige tijd.

Volgende uitgave is gepland:
eind maart 2022

Wij zijn altijd blij met verhalen die passen in LiefdeRijk. Heb jij iets meegemaakt waarbij je de Hand van onze Schepper ervaren hebt en wil je het met meer mensen in het geloof delen, aarzel dan niet, wees welkom om het ons toe te sturen!