LiefdeRijk

Nieuwsbrief voor belangstellenden

December 2020

Redactie LiefdeRijk: Ingrid Franssen; Bertie Gelijk; Tsjêbbe de Vries;

Lieve Mensen,

Wij, de redactie, zijn blij met ware verhalen!
Verhalen van jullie lezers, die ons geloof in de liefde van onze Schepper bevestigen.
Want we weten dat die bemoedigen.
Ken je zoiets, aarzel niet en
schrijf of bel ons!
Schrijf naar info@eeuwigliefdezijn.nl
We kunnen niet beloven dat het altijd of in zijn geheel geplaatst wordt, maar we zijn er zeker
blij mee!

Inleiding

Jaren geleden kreeg ik een visioen. In dit visioen werd mij duidelijk gemaakt hoe belangrijk het Oude Testament en het Nieuwe Testament voor het verleden, het heden en de toekomst zijn. Het was een intens diepe ervaring, gegeven nadat ik de gedachte had dat het Nieuwe Testament eigenlijk veel belangrijker is dan het Oude Testament. Hoe diep ik ook onder de indruk was van dit visioen, helemaal begrijpen deed ik het eigenlijk niet. Ik had een totaal gevoel van begrip en hoe belangrijk het was om te weten wat het ten diepste betekende, maar uitleggen kon ik het niet, had iemand het mij gevraagd.

Kort geleden mocht ik een Hemels Brood opschrijven (7165) wat mij ineens heel duidelijk maakte waarom het Oude Testament minstens zo belangrijk is als het Nieuwe Testament. Ik begreep daardoor dat alle verhalen die in de Bijbel staan een afspiegeling zijn van het werkelijke leven zoals dat in alle tijden op aarde plaatsvindt. Al die verhalen hebben vooral niet alleen een letterlijke betekenis en niet alleen daarboven een geestelijke en daarboven een hemelse betekenis, maar laten de werkelijke gebeurtenissen in hun geestelijk verband zien. Zo gaan mensen steeds opnieuw door de woestijn, zoals het verhaal in de Bijbel vertelt hoe de Israëlieten door de woestijn trokken, geleid door God via Mozes. Ook nu worden wij mensen door de woestijn van verkeerde keuzen en hun gevolgen geleid, ook nu moeten wij datgene in ons doden wat er in ons is aan gedachten, wensen, verlangens, leugens en bedrog, enzovoorts, en de kinderen doden, dat zijn de afgeleiden van al ons doen en laten wat geen ware liefde is.

Ons lichaam is een complex geheel, waar steeds weer iets nieuws aan ontdekt wordt, het heelal, de ruimte om de aarde heen, is een complex geheel, waar steeds weer iets nieuws in ontdekt wordt, de materie, de natuur, is een complex geheel, waar steeds weer iets nieuws aan ontdekt wordt. Ons verblijf op aarde is een en al ontdekking, ontdekking van het ware leven, van onze Schepper en Zijn liefde. En we weten niet hoe ver we zijn gevorderd, hoe lang het nog duurt voor we alles begrijpen, alles weten, alles kunnen zien, maar we mogen geloven en erop vertrouwen dat onze Schepper, Die ons het leven en ons verblijf op de aarde gegeven heeft, het ons eens allemaal zal tonen, zal laten weten en zal doen begrijpen. Dan mogen wij horen en zien wat geen oor gehoord heeft en geen oog ooit gezien heeft, de volledige eeuwige gelukzaligheid van werkelijk leven, Zijn Leven.

Inhoud

De vrede van God,
die hoger is dan alle verstand
kan niet verdiend worden of
op een of andere manier
verkregen worden op eigen houtje.

Het is een geschenk voor diegene die Mij zijn ja gegeven heeft.

Hij zal in Mij de geborgenheid vinden
en zijn dagen doorbrengen in Gods rust,
ofschoon ze vol werkzaamheid zijn.

Bron onbekend

Er is slechts één waarheid in de mens en deze grote en heilige Ene is de liefde, en deze liefde is een vuur uit God en woont in het hart; nergens anders dan alleen in deze liefde is waarheid, omdat de liefde zelf in ieder mens de oergrond van alle waarheid is.

Uit: “Grote Johannes Evangelie” deel I , hfst. 69 vers 07 Door Jakob Lorber

Kom bij Mij, je Schepper
met alles wat je bezighoudt.
Kom bij Mij en Ik zal je troosten en helpen
Kom bij Mij en Ik zal je verkwikken en sterken
Kom bij Mij en Ik zal je verlichten

Kom bij Mij in Mijn zaligheid en laat alle zorg gaan,
laat alle zorg aan Mij over.

Als je Mij in alle ernst oprecht zoekt
zul je Mij vinden in nederigheid
want, jij bent geboren in Mij en Ik ben geboren in jou
daardoor weet Ik alles van jou
daardoor kun je Mij vinden
in nederigheid
in jezelf!

Ingrid Franssen

Onze Vader die liefde en waarheid is
Uw naam is Heilig
Uw Koninkrijk is en wij mogen er komen en blijven
Uw wil gebeurt zowel in de Hemel als op aarde
wat wil zeggen, zowel in liefde als bij het gemis aan liefde
U geeft ons op elk moment Uw Geest ter beschikking
vanaf het begin heeft U ons onze dwalingen vergeven
zoals U ons ook onze medemensen hun dwalingen laat vergeven
U laat ons niet in verwarring,
maar U bevrijdt ons van de gevolgen van ons gemis aan liefde
want uit U is de kracht van pure liefde, de kracht van leven
uit U is gelukzaligheid
voor alle mensen
voor altijd

dank U

Mijn kinderen! Weer herinneren jullie je aan het wonder, dat ook de engelen, tot op de dag van vandaag, niet kunnen begrijpen: dat God mens werd. De liefde was de enigste reden.

Jullie zijn niet geschapen als de eendagsvliegen, die komen en na een korte tijd weer gaan. Jullie zult eeuwig leven, een leven dat de moeite waard is om te leven, vol vreugde en geluk.

Dat kon echter voordien niet plaatshebben, omdat de zonde jullie van de Vader in de hemel gescheiden had en heeft. Om deze zonde weer goed te maken, te verzoenen, kwam Ik op de aarde.

Uit “Begeef jullie op tijd in de Ark” Door Elisabeth Pilz

Vergeet niet het mooie en het goede te zien
dat er in jezelf en anderen leeft.
Ontdek wie je kunt en mag zijn.
Ontdek je eigen lied.
Niet het kwaad maar het licht zal overwinnen
als we samen het goede kracht geven.
Heb oog voor het goede:
dat gebeurt ook nu,
al merk je het soms bijna niet op.
Dan heb je reden om dankbaar te zijn,
en om elkaar dank je wel te zeggen.

Marinus Van den Berg

Liefde is
leven delen
en genieten in dankbaarheid.

Liefde is :
– de wind die waait in mijn haar en langs mijn huid,
– de zon die mij verwarmt,
– de vogels die ik hun lied hoor fluiten,
– de geliefde die op mij wacht om zijn leven met mij te delen,
– de mensen om mij heen waar ik van kan en mag houden,
– de blijheid delen die ik van binnen voel,
– het vertrouwen dat ik mag hebben dat alles goed is,
– de bloemen die hun schoonheid aan mij laten zien,
– de vrede die er is in mijn hart,
– de dankbaarheid ervaren dat ik mag leven en er hier en nu mag zijn.

Uit: “Alledag” door Netty Robeerst

Er is Licht in de duisternis.
Open je ogen en laat het Licht
binnenkomen!

In donkere tijden wordt elk lichtpuntje zichtbaar.
Een lichtpuntje dat je in het heldere licht niet zag,
gaat dan oplichten.
Vertalen wij dat naar het geestelijke, dan kun je zeggen:
als alles goed gaat, je leven op rolletjes loopt,
vind je alles vanzelfsprekend.
Maar als er moeilijke tijden komen,
dan zie je ineens dat een heleboel
niet vanzelfsprekend is.
Je gaat dan anders over dingen nadenken;
je gaat dingen op hun échte waarde schatten.
Probeer dan die dingen vast te houden voor de
tijden dat alles weer “goed gaat”.
Behoud de dingen die écht waarde hebben in het leven,
zoals liefhebben en samenzijn.
Heb aandacht voor die kleine dingen,
die in werkelijkheid groot zijn.
Dat zijn de lichtpuntjes in het leven,
die dan blijvend zichtbaar worden.

Uit: “Alledag” door Netty Robeerst