Neem bewust tijd voor contact met je innerlijk.
Je gaat binnen in je tempel waar alleen de Liefde je wacht.
De Liefde, die er onvoorwaardelijk is voor jou!

De binnenkant.
Om in je binnenkant te komen is het nodig dat je de buitenkant even buitensluit.
Als dat tot de mogelijkheden behoort, kies je daarvoor een plek waar je alleen bent en niemand je lastig valt.
Als dan ook je gedachten tot rust komen ben je klaar voor contact met je hart, met je innerlijk.
Je moet niets, alles is goed.
Als je de stilte kunt vasthouden en je gedachten tot rust kunt brengen door ze los te laten, dan voel je dat het goed is.
Heb daar vrede mee.
Je zult merken dat die momenten van stilte, innerlijke stilte, je goed doen.
Als je uit die rust komt, voel je je helderder en rustiger en in vrede met jezelf en je omgeving.

Sleep niet de ballast van je verleden mee.
Laat los en ga verder als de vrije mens die je vandaag bent!

Loslaten.
Laat los in Liefde en in het volste vertrouwen dat het was zoals het moest zijn.
Dat de liefde, die er was, in de Bron van Liefde behouden blijft.
Of de liefde groot of klein was; elk spettertje blijft behouden.
Laat de rest van je verleden los in vergeving.
Wij zijn allen mensen en niemand in de wereld is zonder fouten.
Wij zijn er immers om van onze fouten te leren.
Als je dan gisteren achter je hebt gelaten, kun je aan de nieuwe dag beginnen.
Met de zegen van onze Vader en onder Zijn bescherming mogen wij weer verder.
Als de nieuwe mens die wij vandaag mogen zijn.

Je bent om de Liefde te zien, in je op te nemen en te leven.
Je bent niet voor de slavernij van de materie, je bent voor de Liefde.

Je bent.
Je bent, je leeft, je ademt, je mag er zijn.
Je mag er zijn om te leven, om je blijheid uit te delen aan wie je om je heen hebt vandaag.
In je bezigheden mag je voldoening halen als je de Liefde er maar in laat zijn.
Wat je ook doet, waar je ook bent, ontmoet de Liefde, zie de Liefde in alles om je heen.
Sluit je daarbij aan en maak deze dag tot een blijde en gelukkige dag.
Want dat is vandaag de opdracht.
Daarvoor ben je, daarvoor leef je.

Als je geeft, geef dan vanuit je hart.
Immers je eigen maat van écht geven zal door de Vader in de hemel honderdvoudig worden vergoed.

Valse verwachtingen.
Zadel elkaar niet op met valse verwachtingen.
Ze komen voort uit verkeerde gedachtegangen.
Ze veroorzaken veel conflicten en langdurige ruzies.
Mensen zeggen niet dat ze iets doen voor een ander met de verwachting dat anderen dat ook voor hen doen.
Dat is de onduidelijkheid.
Zo maak je de ander tot jouw slaaf, immers jij bepaalt wat een ander voor jou moet doen.
Geef elkaar de vrijheid.
Verwacht geen dingen van de ander.
Met een open hart en échte Liefde voor je naaste zul je nooit met lege handen staan.

Kijk naar jezelf.
Ken jezelf.
Neem verantwoording over jezelf en je daden!

Emoties.
Bewegingen van het gemoed, van het innerlijk.
Het kunnen zowel positieve als negatieve bewegingen zijn.
Voorbeelden hiervan zijn ontroering, blijheid, verdriet, droefheid, ongeduld, onmacht enz.
Die bewegingen worden vaak door iets buiten je opgeroepen.
Plotseling, in één tel zijn ze er.
Emoties kosten veel energie en kunnen je lang in hun greep houden.
Emoties worden niet altijd herkend, maar kunnen je gedrag sterk beïnvloeden.
Naar hun sterkte kunnen ze een positieve of negatieve invloed hebben op jou en jouw omgeving.
Als je kijkt naar jezelf kun je ontdekken welke emoties bij jou het meest op de voorgrond treden.
Ook wordt dan duidelijk hoe jij daar onbewust mee omgaat.
Als je ze herkent in jezelf kun je er bewust mee leren omgaan en slepen ze je niet mee in allerlei situaties.
Je ziet ze, herkent ze en kiest zelf voor je reacties.

Heb elkander lief zonder voorwaarden.
Geef elkaar de ruimte om te zijn!

Onvoorwaardelijk.
Zonder voorwaarden.
Als Liefde niet onvoorwaardelijk is, dan is het geen échte Liefde, maar eigenbelang.
Zo zijn er mensen die elkaar Liefde en trouw beloven met de gedachte dat de ander wel zal veranderen.
Helaas zal onder die voorwaarde de Liefde en trouw niet van lange duur zijn.
Als je iemand onvoorwaardelijk liefhebt, accepteer je zijn goede en minder goede eigenschappen en geef je hem de ruimte om te zijn zoals hij is.
Net zoals jij mag zijn zoals je bent.
Die ruimte geeft jezelf én de ander de mogelijkheid om te groeien.

Bevrijd je van dwangmatige patronen.
Laat los en word nieuw.
Leef samen in vrijheid.
In Liefde en geluk voor alles en allen.

Bevrijden.
Losmaken, vrijmaken.
Bij bevrijden denken wij aan onderdrukking, oorlog, enz.
Toch is er nog een andere bevrijding.
De bevrijding die wij zelf teweeg kunnen brengen.
Dat is het vrijmaken van dwangmatige patronen in ons denken en ons doen.
De patronen die wij ons door omstandigheden eigen hebben gemaakt en waar wij verder nooit meer naar gekeken hebben.
In een andere omgeving worden die patronen duidelijk en kunnen wij ons afvragen of dat oude patroon niet allang achterhaald is of voor ons niet meer nodig.
Dan is het tijd om los te laten, vrij te worden en ruimte te krijgen voor belangrijkere zaken.
Vanuit de manier van denken en doen die past bij ons op dit moment.

Ga in je eigen hart,
daar zul je Hem vinden.

In je eigen hart.
Op geen andere plek kunnen wij U vinden, dan in ons eigen hart.
In geen boek kunnen wij lezen waar U bent, dan in ons eigen hart.
Niemand kan het ons vertellen dan ons eigen hart.
In Uw enorme Wijsheid is dat de plaats waar U bij ons wilt zijn.
In iedereen persoonlijk, diep geworteld, onverbrekelijk met ons verbonden, bent U daar, in ons eigen hart.
Daar kunnen en mogen wij bij U zijn.
U ontmoeten, bij U schuilen wanneer het leven ons te zwaar wordt.
En nieuwe kracht opdoen om weer verder te gaan op ons levenspad.
Om uiteindelijk in eeuwigheid in U op te gaan.
Eén te worden met Uw Liefde.

Laat de mens om je heen zichtbaar worden.
Schakel daarvoor jezelf uit.
Ontmoet hem zoals hij werkelijk is.

Zichtbaar worden.
Wij kijken, maar zien niet.
Wij zien alleen wat wij willen zien.
In feite zien wij alleen onszelf, onze binnenwereld die buiten ons gestalte krijgt.
Denk maar eens aan een tijd dat je verdriet hebt of depressief bent.
Je ziet dan alleen maar somberheid.
Zo kijken wij ook naar de mensen om ons heen.
Daarmee kunnen wij anderen tekortdoen.
Schakel in je kijken naar anderen jezelf uit en laat de ander zichtbaar voor je worden.
Zie de ander zoals hij echt is.
Ontmoet hem in zijn handelen, zijn denken, zijn voelen, zijn zijn.

Samenzijn in Liefde.
De hemel op aarde!

Samenzijn in Liefde.
Wat zoek ik bij jou te vinden?
In de eerste plaats je Liefde.
Rust voor mijn onrust.
Vrede voor mijn ontevredenheid.
Geduld voor mijn ongeduld.
Aandacht voor mijn aanwezigheid.
Bevestiging voor mijn onzekerheden.
Respect en acceptatie voor mijn menszijn.
Aanvulling voor mijn tekortkomingen.
Verbondenheid met mijn angsten en zorgen.
Ondersteuning voor mijn zwakheden.
Heling voor mijn pijnen.
Een luisterend oor voor mijn gezeur en gezanik.
Onbeperkte tijd.

Zorg en aandacht bevatten ook Liefde,
respect en ruimte.
Laat dat je uitgangspunt zijn in je leven.

Zorg en aandacht.
Laat zorg en aandacht niet verstikkend zijn.
Geef degene die klopt aan je deur de ruimte en het respect dat hij verdient.
Leg jouw leven niet aan hem op, maar laat zijn leven zijn zoals hij dat wil leven.
Wacht op zijn vraag en vul niet van tevoren in wat hij wil zeggen of vragen.
Maar laat hem zijn eigen verantwoordelijkheid, zoals jouw leven ook jouw keuze en jouw verantwoordelijkheid is.
Geef hem kracht en moed in de keuzes die hij maakt of nog niet kan maken.
En als er onjuiste keuzes worden gemaakt, heb dan begrip en troost.
Immers ook wij maakten keuzes die wij betreurden.
Leef jullie levens samen in onderlinge betrokkenheid met de steun en Liefde van onze Schepper.

Ook jij bent die prachtige mens in wording.
In geloof en vertrouwen zet je vandaag weer een stap in die richting.

In wording.
De mens, jij, bent geschapen naar Gods Beeld en gelijkenis.
Ongelofelijke mogelijkheden schuilen er in jou.
Je bent pas in het begin van je ontwikkeling.
Er is nog zoveel in aanleg aanwezig.
Waarom heb je zo weinig vertrouwen in de mogelijkheden die je hebt.
Als je zou kunnen zien wat het uiteindelijke resultaat is van jouw groeiproces,
dan zou je je ogen niet geloven.
Toch zet je vandaag weer een stapje in dat proces.
Zet die stap bewust, voel in je hart dat je hierin begeleid wordt en weet dat het goedkomt met jou.
Het zit er allemaal in en als je ja zegt tegen het leven en de Liefde, kan het werkelijkheid worden.

Stel je open.
Vul niet in.
Oordeel niet.
Heb alleen maar Liefde voor de ander.

Invullen.
Hoe gemakkelijk vullen wij het leven van een ander in.
Hoe gemakkelijk denken wij dat de ander maar dit moet doen en/of dat moet laten.
Terwijl wij helemaal niet weten hoe de ander wil leven of denken.
Hoe gemakkelijk plaatsen wij de ander in een bepaald hokje.
Dan is het voor ons gemakkelijker om met die bepaalde persoon wel of niet om te gaan.
Stel je open voor de ander.
Vul niet voor de ander in.
Denk niet te snel dat je wel weet wat goed voor hem is.
Kijk, luister, geef aandacht, zonder te oordelen.
Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden.

In de beperking herken je de meester.
Maak bewuste keuzes en word geen slaaf van de materie.
Spaar je tijd om nu te leven.

Beperking.
Als je de keuze hebt tussen weinig en veel hebben, kiezen wij meestal voor veel.
Toch blijkt dat je uiteindelijk weinig hebt als je veel hebt.
In woorden lijkt dit niet te kunnen, maar als je veel van het ene hebt, kun je maar weinig van het andere hebben.
Als je veel materie hebt, veel bezittingen, heb je weinig tijd om te besteden aan de dingen die met de geest samenhangen.
Je moet immers de bezittingen onderhouden om te zorgen dat ze niet vervallen.
Dat kost geld, daar moet je voor werken en dat kost tijd.
De tijd die gaat ten koste van rust in je leven, samenzijn, aandacht voor elkaar.

Maak alles niet zo groot in je onrust.
Laat je emoties niet met je op de loop gaan.
Laat alles los in vertrouwen en kom in je rust.
Alles loopt toch anders dan jij nu in je onrust denkt.

Kom in je rust.
Neem je tijd om los te laten.
Laat los alles wat emotie en dus energie van je vraagt.
Word stil en laat alles uitrazen en tot rust komen.
Vanuit de stilstand en de rust is het goed te relativeren.
Je ziet dan dat alles niet zo’n vaart loopt.
Je ziet, dat alles wat je zo groot zag, in werkelijkheid een speldenknop is.
Laat los al je gepieker en geef het maar over.
Het komt goed, vertrouw daar maar op en laat maar los.