Vanuit je eigen vrede,
Ga je naar de ander.
Geef je hem AL je liefde

Vrede.

Vanuit de acceptatie van jouw eigen persoon, komt er vrede in je hart.
Pas dan ben je klaar om jezelf los te laten en de reis naar de ander te gaan.

Als het belangrijk is dat je de pijn en de teleurstelling van de ander voelt,
kun je ook de stap maken naar ander gedrag, kun je ook zeggen: wat ik daar gezegd en gedaan heb, heeft de ander pijn en verdriet gedaan, dat moet ik niet meer doen.

Soms is het goed na te gaan wat er bij jou achter die opmerking zat.
Of dat niet een stukje emotie was waar je nog niet mee afgerekend had.
Doe dat dan alsnog en je bent vrij voor het goede.

Laat jouw licht,
de weg verlichten
voor de ander.

Laat je licht schijnen.

Hoe moeilijk dat soms ook is, omdat de lamp troebel is door allerlei dingen van buitenaf.
Irritaties, emoties e.d.
Gebruik eens af en toe een goede doek om je lamp schoon te poetsen.
Om hem te laten stralen en er nog wat extra glans aan toe te voegen.

Laat je licht schijnen en de stralen overal doordringen, om licht te brengen in de duisternis.

Een klein lampje is misschien net genoeg voor die persoon om je heen om Zijn weg te vinden.

Rust
Het is goed zo.
Vandaag hoef je
alleen maar te zijn!

Onrust.

Geen rust, geen vrede.
Dit uit zich in het van de ene plek naar de andere gaan.
Je kunt het niet vinden, maar weet niet wat je zoekt.
Daar moet je dieper voor graven.
De rust zoek je.
Wat betekent rust:
Dat je gedaan hebt wat je vindt dat je moet doen.
Daarbij gaat de zorg voor mensen voor. Materiële zaken komen later.

Het is goed je af te vragen of je niet teveel van jezelf moet.
Of de zorg voor materiële dingen niet ten koste gaat van je gezondheid en je rust.
Maak op tijd ruimte voor bezinning op de waarden van je leven.

Een wonder:
een vraag
een verbazing!

Een wonder.

Een vraag, een verbazing.
Een vraag om hulp in een moeilijke situatie, die ook een andere manier van denken inhoudt.

De vraag ontstaat uit een beperking van jezelf om hem tot een oplossing te brengen. Anders zou je geen hulpvraag hebben.

Natuurlijk ga je te rade bij de bron van Eeuwige Wijsheid.
Leg je vraag in Zijn Hand, in Zijn Wijsheid.

Heb vertrouwen dat Zijn oplossing de beste is.
In alle opzichten.

Dan gebeurt het Wonder, let maar op!

Liefde
is vergeving,
is nieuwe kansen,
is leven in vrede.

In Liefde.

Als vergeving de functie is van de mens,
van mij in mijn liefde,
houdt dit in dat ik in liefde naar iedereen kan / moet kijken.

Iedereen die van iedereen nieuwe kansen krijgt,
niet hoeft te vechten voor een stukje liefde,
telkens weer opnieuw mag beginnen,
zal uiteindelijk altijd bij de liefde uitkomen.

Een misdadiger die vanuit een bepaald gemis een gruweldaad begaat,
zal alleen met liefde tot inkeer kunnen / willen komen.
Misschien is dat wel zo simpel?!

Geef van jezelf,
dan geef je meer!
Wacht niet op de gift van de ander,
maar begin met jouw liefde.
Dan word je rijk!

Geven.

Wat moet je geven.
Van jezelf, alles van jezelf.
Vanuit je hart en niet omdat het gevraagd wordt.

Aan wie moet je dat geven.
Aan allen die je tegenkomt, die je ontmoet op een dag.
Vanaf dat je opstaat totdat je naar bed gaat.

Je komt de mensen niet voor niets tegen.
Ze zijn door je Schepper om je heen gebracht,
omdat jullie over en weer iets met elkaar moeten.

HET BEGINT MET JOUW LIEFDE !

Een plek
Is er om te zijn.
Je bent er niet voor niets.
Wees er dan ook!

Er zijn.

Hoe vaak is het niet zo op een moment,
Dat je met je geest ergens anders bent dan met je lichaam.

Dat wil zeggen dat je in feite met verschillende dingen bezig bent.
Niet alleen is dat energieverslindend, maar ook nog gevaarlijk.

Om je concentratie te oefenen,
Is het goed te zijn waar je op dat moment bent.

Kijk om je heen, verdiep je in wat je doet.
Probeer te genieten van elk moment!

Verzoening
betekent
In Vrede
kunnen gaan.

Verzoening.

Simpel gezegd: afkussen en vergeven.

Voor verzoening zijn er twee nodig.
Als de een wel vrede wil sluiten en de ander niet,
dan is dat een onmogelijke zaak.

Als je bij een uit elkaar gaan geen vrede kunt vinden,
moet je er eigenlijk nog iets aan doen.
Er moet nog wat uitgesproken worden, of afgerekend.

Het is dan iets wat nog is blijven hangen.
Iets waar je dan niet mee verder kunt komen.
Omdat het je in een andere richting belemmert.

Onmogelijke zaken leg je in handen van de Heer van alle Leven.
Hij helpt je dan verder!

Aanval
geen tegenaanval
maar
acceptatie
dus
licht en vrede

Gekwetste ego

Als iemand jou afwijst,
als iemand jou aanvalt,
als iemand niets meer met jou wil te maken hebben.

Je hoeft je niet aangevallen te voelen.
Als je zelf maar niet met het spel van aanvallen meegaat.
Vaak gebeurt het dat de strijd dan begint.

Als je leert accepteren dat jij niet voor de ander kunt zijn wat hij wil,
dan hoef je hem alleen maar in het licht te plaatsen,
voor hem te bidden, dat hij mag vinden wat hij zoekt,
en in vrede verder te gaan.

Leven en sterven
in vrede
voor allen

In vrede leven, in vrede sterven.

Zoals je leeft is het ook de bedoeling dat je kunt sterven.
Bij een rustig leven hoort ook een rustige dood.
Zonder veel emoties, maar met een grote aanvaarding.

Als begeleiding laat je het beste de dingen gebeuren.
Liefst op een natuurlijke manier.
In liefde en aandacht voor elkaar kan het een rijke ervaring zijn.

Belangrijk is het voor de stervende persoon de dingen te zoeken en te doen die elkaar binden en niet verdelen.
Iemand kan dan in liefde overgaan naar het Rijk van de Geest.

Geven is delen
Delen is geven
Geven en delen is liefhebben

Geven en delen.

Het is belangrijk je verdriet te delen.
Heel concreet wil dat zeggen, dat je je verdriet bij elkaar moet kunnen uitspreken;
dat daar prettige en onprettige herinneringen aan hangen;
dat beide gedeeld kunnen worden.

Door je verdriet te delen, geef je de ander de mogelijkheid naar jou te luisteren.
Je geeft de ander dus de kans iets voor jou te betekenen.

Bij nieuw verdriet speelt het oude verdriet ook een rol.
Dat kan dan ook weer uitgesproken worden, waardoor weer verwerking mogelijk is.

Bij dit alles is het belangrijk te beseffen dat in de geest geen dood bestaat.
De geest blijft doorleven; dood is alleen in de materie.

Leven
NU
Liefhebben
NU
Vergeven
NU
Gelukkig zijn
NU

Leven.

Leven doen we nu,
we leven nu en nu is een deel van de eeuwigheid.
Elk moment is nu.
Verleden is voorbij,
de toekomst is niet nu.

Waarom maken wij ons dan zo druk over de toekomst.
In het nu kunnen wij liefhebben, er zijn, vergeven, gelukkig zijn.

Hoe bewuster wij daar elk moment mee bezig zijn,
Hoe gemakkelijker ons leven wordt.
Daar kunnen wij voor kiezen,
als wij aanvaarden dat elk nu-moment ons is gegeven om gelukkig te zijn.

Voor mijn moeder

Hemelse vreugde.

Als iemand na een leven de eindstreep heeft gehaald,
wordt hij met gejuich binnengehaald.

Zo is dat ook als ons leven op aarde beëindigd is.
Zij, die de levenslessen geleerd heeft,
mag eindelijk in de eeuwige vrede rusten.

Belangrijk is dat de achterblijvers dit kunnen ondersteunen,
dat de lege plek die zij achterlaat niet gaat overheersen.

Laat dus de vreugde tot je doordringen, dat zij op de plek is,
waar zij mag rusten en blij zijn in vrede.
Amen.

STA STIL
bij wat je zegt.
Bewust en
onbewust.

Sta stil bij wat je zegt.

Hoe vaak zeg je niet dingen, waar je je niet van realiseert wat dat bij een ander op roept.

Als je je kunt verplaatsen in de ander zou je de boodschap, die je hem bewust of onbewust geeft,
kunnen beoordelen op het resultaat die hij heeft op de ander.

Je kunt daar niet voorzichtig genoeg mee zijn.
Let dus op de dingen die je verbaal of non-verbaal uitspreekt.

Let vooral op jouw eigen gevoelens die daar achter zitten.
En weeg je boodschap twee keer voordat je hem uitspreekt.

Spreken is zilver, zwijgen is goud.

Vergeving
en
Liefde
is
Vrede

Vrede in ons hart.

Basisregels.

Behandel je grieven met vergeving, waardoor je ergernissen verdwijnen.

Laat je verleden los en bedek het met de mantel der Liefde.

Kijk niet vooruit, want je kunt alleen maar in het nu leven.

Geniet zoveel mogelijk van alle nu-momenten.

Wees dankbaar met het nu.

Blijf bij jezelf en luister naar je hart.

Dat is Vrede.