Vastzitten wil zeggen:
wacht even,
denk na,
neem rust
en ga dan weer verder.

Vastzitten.

Niet meer verder kunnen.
Geen uitweg zien en niet de mogelijkheid
hebben om verder te gaan.
Je kunt letterlijk en figuurlijk vastzitten.
Letterlijk is dan:
Schouders die niet of weinig kunnen bewegen.
Een rug die vastzit.
Benen die niet kunnen bewegen.
Waarom zit je vast?
Je moet even een pas op de plaats maken.
Je moet even stilstaan.
Vooral in de geest.
Het lichaam voert uit wat de geest wil.
Je moet stilstaan, loslaten, de zaak bekijken,
overzien en dan opstaan en verder gaan.

Zelfinzicht:
Laat het toe en leer ervan.
Ook al doet het pijn.

Kijken naar jezelf.

In jezelf zien.
Inzicht in jezelf.
Weten wat je drijfveren zijn, maar ook je valkuilen.
Weten dat de weg naar volmaaktheid door je Schepper voor jou uitgestippeld is.
Dat je de dingen die je op je weg moet leren niet kunt vermijden.
Dat ze onherroepelijk op je pad komen.
Maar dat er altijd voldoende liefde om je heen zal zijn om die weg te gaan.
Dat datgene dat je als pijn voelt het meest ingrijpende voor je is, maar ook de grootste vooruitgang voor je kan betekenen.

God is altijd bij ons
dus
Alles is goed

Alles is goed.

ALS alles verloopt volgens de wil en wet van God,
ALS alles in Zijn Liefde en Goedheid gebeurt,
ALS alles bedoeld is om ons in ons ontwikkelings- en verlossingsplan te laten evolueren,
ALS alles verloopt volgens de manier waarop Hij het voorzien heeft,
ALS Hij er altijd is om ons te helpen als wij erom vragen,
ALS Hij er altijd is als wij willen dat Hij er is,
ALS wij weten dat de beste helpers om ons heen zijn volgens Zijn wil,

DAN IS ALLES GOED.

Zijpaden
Omwegen
Vluchtroutes

vraag de juiste weg
je Gids is er niet voor niets!

Zijpaden.

In ons plan van ontwikkeling, van de weg die wij gaan, zijn er veel zijpaden.
Dat zijn de paden die wij gaan en die ons tijdelijk van de juiste weg afhouden.
Deze paden kunnen ons lang in hun greep houden, omdat het ook vaak de valkuilen van de materie zijn.
Je verliest je ergens in en naderhand denk je:
“hoe heb ik me daar zo druk over kunnen maken”.
Toch kan het zijn dat dit zijpad voor jou nodig was, omdat datgene dat je moest leren alleen voor jou op die manier duidelijk kon worden.
Sta open voor je leerplan.
Vraag om hulp.
Je Schepper kan je niets weigeren.

Zie het Licht in de wereld in:
Bloemen
Vogels
Zon
Mensen
Dieren
Vooral in je hart

Ga naar het licht toe.

Laat alles achter.
Alle verdriet, alle duisternis, alle donkere gedachten van kwaadheid, machteloosheid, ergernis en zorgen om het eigen ik.
Draai je naar het licht.
Zuig het op in je hart, in je geest.
Laat daarmee de blijdschap en de vrede over je komen.
Stel je open voor alles wat daarmee in overeenstemming is.
Zie de bloemen bloeien, overal.
Hoor de vogels zingen.
Zie de zon schijnen.
Hoor de kinderen spelen.
Let op elke blijde glimlach die op je pad verschijnt vandaag.
Alles is nieuw.

Een nieuwe hemel
en een nieuwe aarde
beginnen in je hart.
Ga die drempel over
en laat het oude achter.

Een nieuwe aarde, een nieuwe wereld.

Als je van binnen klaar bent om te kijken zul je het zien.
Als je van binnen klaar bent om te horen zul je het horen.
Alles is en wordt dan anders.

Er is vrede en liefde om je heen, omdat de vrede en liefde in je hart is.
De aanval is verdwenen bij jou en bij de ander.
De wereld en de mensen zijn vergeven.

Probeer dat te voelen in je hart.
Ga de drempel over en laat het oude achter je.
Dan zul je wandelen in het licht.

De Enige wet van God
is de wet van de
Onvoorwaardelijke Liefde
Heb God lief
en je naaste als jezelf!

Wetten

Ons leven bestaat, wordt beheerst door wetten.
Geschreven en ongeschreven wetten.
Dwangmatigheden.
Vanuit de grote zorg voor bestaan ontstaan wetten, die ons voortdurend in hun greep houden.
Die ons constant onder druk zetten:

Ons huis moet groter en mooier zijn dan dat van de buren.
Je auto is je visitekaartje.
Alles wat oud is moet worden afgedankt.

De meeste wetten worden door anderen vanuit hun voordeel geschreven.
Het is goed daarover na te denken en je je vrijheid niet te laten afnemen.
De wet van God is de wet van de liefde

Vertrouwen
moet je schenken.
Ik vertrouw
op God.

Vertrouwen.

Als je in iemand vertrouwen hebt,
weet je dat hij jou trouw is en blijft.
Het is een zekerheid die zit in je hart.
Je weet dat hij doet wat hij belooft.
Vertrouwen moet je aan iemand schenken.
Het is een cadeau aan de ander.
Je weet zeker dat hij jouw vertrouwen niet schaadt.
Bij mensen die in ernstige mate teleurgesteld zijn in anderen kan het soms lange tijd duren, voordat ze weer durven vertrouwen.
Toch is het belangrijk dat dit weer hersteld wordt door de liefde van anderen.

Sluit alles buiten.
Ga naar binnen.
Daar ligt de weg
naar je schat.

De weg naar binnen.

De weg naar binnen is de weg naar vrede en vreugde in je hart.
Je kunt dat voelen en dat voelen is ook een onderdeel van je weg.
Je vindt die weg door rust te nemen en stil te staan.
Datgene wat je van buiten van deze weg afhoudt, moet je even aan de kant schuiven.
De weg naar binnen is een weg die je aanvankelijk onrustig kan maken.
Dat komt omdat je bij jezelf uitkomt.
Personen van buiten kunnen hierbij niet aanwezig zijn, want het is alleen jouw weg.
Het is een weg vol verrassingen, die je alleen maar rijker maakt.

Zonder franje
Helemaal alleen
Ga je je weg
Naar binnen

De weg naar binnen.

Om de weg naar binnen te gaan moet je afstand nemen van de buitenkant.
Nog meer, je moet je afsluiten van de buitenkant, omdat die storend werkt op de weg naar binnen.

Ook leg je al je franje af.
De franje die er is bij je ontmoetingen aan de buitenkant.
Je bent op je weg naar binnen puur en helemaal alleen.
Je neemt niets of niemand mee.

Dan pas, als dit alles gebeurd is, ben je klaar om binnen je stappen te zetten.
Je gids wacht op je.

Totale liefde
Totale acceptatie
Totale openheid
Totale heelheid
Dank je wel, Heer
Voor Uw Liefde.

Er is zoveel liefde.

De eerste stap naar binnen is een geweldige ervaring.
De ervaring van echte liefde.
Deze liefde is er een van totale acceptatie.
Je wordt bemind met alles wat er is.
Je wordt bemind als de bijzondere persoon die je bent.
En vreemd genoeg verdwijnen in die liefde ook alle schaduwzijden.
Je durft zelfs met open ogen daarnaar te kijken, omdat je weet dat die mooie bijzondere kant er ook is en mag gezien worden.
Deze bijzondere liefde van totaliteit, vervult je hele hart en doet je gloeien.

Je bent weer heel en kunt weer verder.

Stap voor stap
Ga je de weg
Zijn Weg
Hij wacht op jou
Dus kom maar
Zegt Hij

Overstappen.

Van donker naar licht.
Telkens een lichtere kleur.
Stapje voor stapje ga je verder.
Totdat je komt waar je zijn moet.

Je denkt dat je er bent en dan blijkt er nog een trapje te zijn.
Je denkt: het kan niet meer mooier.
Toch kan dat bij God wel.

Let erop dat je niet terugvalt.
Je mag het volmaakte bereiken.
Je bent immers geschapen naar Zijn Beeld en Gelijkenis.
Hij wil dat je er bent.

Ga dus maar een stapje verder.

R u s t
is putten uit de bron.
Hoe meer ruimte je hebt
om op te nemen,
hoe meer rust je krijgt.

Rust

Rust vind je alleen bij jezelf omdat daar ook de onrust ontstaat.

Om rust te vinden moet je ook weer alles van de buitenkant uitsluiten.

Dan kun je putten uit de bron van alle rust.

Als je je leeg kunt maken heb je de ruimte om veel rust in jezelf op te nemen.

De rust die je nodig hebt om aan de buitenkant weer verder te gaan.

Neem de tijd voor rust…

Licht is er overal!
Doe je ogen maar open,
en kijk… kijk… kijk!!!

Leer het licht te zien.

Om het licht te zien hoef je je ogen maar open te doen.

Het is zelfs moeilijker om het licht niet te zien dan wel te zien.
Om het licht niet te zien, moet je niet alleen je ogen sluiten,
maar ook alle spleten en gaatjes dichtstoppen.
Wat een klus is dat!

Het geestelijk licht zien is ook niet moeilijk.
Want elke situatie heeft wel een lichtpuntje.
Je moet alleen even verder kijken.

Je trainen om die lichte kant in je leven te zien, maakt het leven gemakkelijker.

Liefde,
Vertrouwen,
Vrede,
Laat ze binnen in je huis!

Vertrouwen – Vrede.

Als je kunt vertrouwen in andere mensen, kun je ook vrede hebben in je hart.
Zonder vertrouwen dat een ander het goed met je meent, het beste met je voorheeft, is er geen vrede in je hart.
In een vijandige omgeving, waar iedereen klaarstaat om aan te vallen, is het moeilijk on vertrouwen te hebben, en is ook de vrede ver te zoeken.
Vrede is ook te voelen aan de sfeer die er is in een huis.
Als je er mag zijn wie je bent en iedereen je daarbij ondersteunt, is er liefde en vrede en rust.