Bestemming vervolg

Zoals we met elkaar op aarde leven, zijn er steeds weer tegenstrijdigheden. Steeds opnieuw is er ruzie en verdeeldheid en strijden mensen met elkaar om de macht van hun wil en hun mening. Alsof hun wil en hun mening het alles zaligmakende is, alsof dat hun bestemming is om op aarde voor elkaar te krijgen. Zou dat Gods bedoeling geweest zijn toen Hij ons schiep?

God is ondertussen een beladen woord. Omdat mensen misbruik van dit woord, van de naam God, gemaakt hebben, is het besmet geraakt door wrede gebeurtenissen waarvan mensen beweerden dat het gebeurde in Naam van God. Maar het waren steeds de mensen die op een wrede manier met hun medemensen omgingen, niet God. Wie heeft ooit God een oorlog zien voeren?

Er zijn veel mensen die niet in God geloven, vooral omdat Hij niet zichtbaar is. Toch is het heel logisch dat Hij niet zichtbaar is op de manier waarop wij in materie gehuld zichtbaar voor elkaar zijn, want Hij is in ons allemaal Leven. En Leven is niet zichtbaar, je kunt je leven, wat je in je binnenste voelt te zijn, niet uit je binnenste halen en aan anderen laten zien. (zie: www.hemelsbrood.nl – Hemels Brood 6420) In iedereen is hetzelfde Leven, het besef dat je persoonlijk bestaat, maar dat besef is eigenlijk een eenzaam ‘ik’ besef. Iedereen heeft dat ‘ik’ besef in zich en dat is bij iedereen hetzelfde. Maar we hebben allemaal vanuit dat persoonlijke ‘ik’ bestaan een vrije keus, een eigen wil. En onze wil is nogal eens verschillend aan elkaar, dat geeft tegenstrijdigheden.

Het ‘ik’ besef verandert niet, maar wat je vanuit het ‘ik’ besef doet heeft wel gevolgen, waardoor ieders leven er anders uitziet. Wat iemand uit boosheid doet heeft andere gevolgen dan wat iemand uit liefde doet. Het zou niet eerlijk zijn om dat te ontkennen. En veel van de gevolgen van boosheid willen we eigenlijk niet. Maar jij kunt vanuit jouw ‘ik’ voor liefde kiezen, als je wilt en meehelpen aan net iets meer vrede en vreugde op aarde.