LiefdeRijk

Nieuwsbrief voor belangstellenden

September 2022

Redactie LiefdeRijk: Ingrid Franssen; Bertie Gelijk; Tsjêbbe de Vries

God, onze Schepper, is volkomen volmaakte liefde, Heilig in Zijn Goddelijke Wezenlijkheid en Mens in Jezus Christus in ons

Lieve Mensen,

Wij, de redactie, zijn blij met ware verhalen!
Verhalen van jullie, lezers, die ons geloof in de liefde van onze Schepper bevestigen.
Want we weten dat die bemoedigen.
Ken je zoiets, aarzel niet en
schrijf of bel ons!
Schrijf naar info@eeuwigliefdezijn.nl
We kunnen niet beloven dat het altijd of in zijn geheel geplaatst wordt, maar we zijn er zeker
blij mee!

Inleiding

In de wereld waarin we leven zijn wij bijna de laatste der Mohikanen. Een wereld waarin ik sterk de indruk heb dat veel mensen zich in van alles deskundig vinden. Voor mij is er in alle opzichten maar Eén Die deskundig is in alles, en dat is onze Schepper, God in Jezus Christus. Dat iemand in God gelooft betekent niet dat diegene dan deskundig is ten aanzien van zijn geloof. Want hoe gelovig iemand ook is, we worden allemaal nog dagelijks geconfronteerd met onze onwetendheid, ons misverstaan, en er is veel wat wij nog niet beseffen, waarvan wij het bestaan nog niet kennen. Niemand hoeft volgens mij deskundig te zijn om te kunnen zien dat er nogal een verschil is tussen mensen die in Eén God en in Zijn Zoon Jezus Christus als onze Verlosser geloven en mensen die niet in God geloven.

Kort geleden las ik in een tijdschrift een paar opmerkelijke uitspraken. Lenny Langerveld, redacteur mens & samenleving van het Plusmagazine, beschreef in een Column haar verbazing over hoeveel mensen moeiteloos in het volle daglicht liegen. Zij vraagt zich daarbij af wat er mis is met de waarheid. Ik zou willen zeggen, er is helemaal niets mis met de waarheid, maar er zijn gewoon heel veel mensen die de waarheid niet uitkomt, omdat de leugen meer voordeel lijkt te geven. En zo komt het veel mensen ook niet uit om naar het ware Woord van onze Schepper te luisteren en zeker niet om aan Zijn Woord te voldoen.

In datzelfde tijdschrift las ik nog een opmerkelijke uitspraak. Bram Bakker, opgeleid als arts en vervolgens als psychiater, beschreef erin dat hij ervan overtuigd was dat in de praktijk het gevoel beter achterwege gelaten kon worden. Maar hoe langer hij als psychiater werkzaam was, des te meer ging hij daaraan twijfelen. Al hoorde hij mensen wel zeggen dat je niet moet denken maar voelen, hij kon het verschil tussen die twee niet vinden. Maar op een gegeven moment begreep hij, voelen zit niet in het brein, dat zit in de rest van ons lichaam verstopt. Hij beschreef daarbij de weg waarlangs hij dacht dat hij tot het gevoel kon komen, waarbij hij eerst onbewust onbekwaam was, groeide naar bewust onbekwaam, vervolgens wil hij bewust bekwaam worden en uiteindelijk is het zijn doel om onbewust bekwaam te gaan zijn. Tenslotte verbaasde hij zich erover dat er nogal wat mensen zijn die ervan uitgaan met hun verstand hun gevoel te kunnen sturen.

En dat is precies waar het met ons geloof om gaat, het gevoel zit niet in het verstand en we kunnen onze Schepper en Zijn Woord het beste eerst voelen voordat we ons verstand erbij halen. En wanneer wij goed naar Hem luisteren, in de werkelijke stilte van ons hart, kunnen we meteen al voelen wat Hij bedoelt, dan gaat wat wij voelend begrijpen bijna naadloos over in ons verstand. Bijna, want leg maar eens in woorden uit wat je voelend begrijpt…

Inhoud

—————

Weet je wat het voordeel van liefde is?
Het heeft geen nadeel!

Nederigheid is een levenshouding,
ware liefde is er de basis van.

Gods Woord, het volkomen ware Leven, wordt weerspiegeld in de materie,
zodat wij het ware leven kunnen gaan zien en onderscheiden van de dood.

De waarheid in alle opzichten van werkelijk Leven
huist in ons, innerlijk.
Wanneer wij daar aankomen
komen wij thuis in het ware eeuwige Leven

Geef van jezelf,
Dan geef je meer !
Wacht niet op de gift van de ander,
Maar begin met jouw liefde.
Dan word je rijk !

Geven.
Wat moet je geven.
Van jezelf, alles van jezelf.
Vanuit je hart en niet omdat het gevraagd wordt.
Aan wie moet je dat geven.
Aan allen die je tegenkomt, die je ontmoet op een dag.
Vanaf je op staat totdat je naar bed gaat.
Je komt de mensen niet voor niets tegen.
Ze zijn door je Schepper om je heen gebracht, Omdat jullie over en weer iets met elkaar moeten.
HET BEGINT MET JOUW LIEFDE !

Netty Robeerst, uit ″Alledag″

Elke ontmoeting heeft een boodschap.
Probeer hem te ontvangen!

Ontmoeting.
Nieuwe dag.
Nieuwe mensen die je zult ontmoeten. Mensen met een boodschap aan jou.
‘t Is aan jou om naar die boodschap te luisteren.
Meer te luisteren dan te zeggen.
Daar kun je de stem van God in horen.
De stem die je begeleidt op je weg, om de dingen van het nu te horen.
Probeer in het nu te leven.
Dat betekent het verleden loslaten en niet te ver vooruitzien, immers de toekomst ontrolt zich vanuit het nu.
Vanuit de beleving van het nu heb je “greep” op je leven.

Netty Robeerst, uit ″Alledag″

Heer, neem mij
bij de hand!
Breng mij
waar ik zijn moet!

Aan de hand.
Als je een geliefde ergens wilt brengen waar hij iets kan leren,
neem je hem letterlijk of figuurlijk bij de hand.
Dat lijkt heel gewoon, maar is toch heel bijzonder.
Het heeft te maken met openheid.
Immers je moet van beide kanten open staan om enerzijds te geven
en anderzijds te ontvangen.
De ouder neemt het kind aan de hand met zich mee.
Het heeft dus ook te maken met persoonlijke bescherming.
Je staat garant voor het welzijn van de ander. De plek waar je hem brengt
is volkomen veilig. Je gaat met hem mee.

Netty Robeerst, uit ″Alledag″

De Enige wet van God
is de wet van de
Onvoorwaardelijke Liefde
Heb God lief
en je naaste als jezelf !

Wetten
Ons leven bestaat, wordt beheerst door wetten.
Geschreven en ongeschreven wetten. Dwangmatigheden.
Vanuit de grote zorg voor bestaan ontstaan wetten, die ons voortdurend in hun greep houden.
Die ons constant onder druk zetten:
Ons huis moet groter en mooier zijn dan dat van de buren.
Je auto is je visitekaartje.
Alles wat oud is moet worden afgedankt.
De meeste wetten worden door anderen vanuit hun voordeel geschreven.
Het is goed daarover na te denken en je je vrijheid niet te laten afnemen.
De wet van God is de wet van de liefde.

Netty Robeerst, uit ″Alledag″

Wijs de bloem aan die jou aantrekt en je tekst draait naar voren.

Jouw tekst

Het ware leven ben jij uit Mij, je Schepper

Jouw tekst

Elke vooruitgang is alleen vooruitgang wanneer het gebaseerd is op Mijn ware liefde

Jouw tekst

Voor de waarheid moet je bij Mij zijn

Jouw tekst

Wanneer je veel, zo niet alles wilt hebben, in pure liefde is alles

Jouw tekst

Waar je op aarde ook naartoe gaat om Mij te zien, Ik ben alleen in je hart te zien

Jouw tekst

Vergeet niet om dagelijks even in je hart bij Mij te komen

Jouw tekst

Vertrouw erop dat het hoe dan ook altijd goedkomt, in Mijn liefde

Jouw tekst

In het ontelbare ben Ik Eén

Dit Hemels Brood gaat over vervuiling, zoals dat in de Bijbel lang geleden al aangekondigd is.

Volgende uitgave is gepland:
December 2022

Heb jij iets meegemaakt waarbij je de liefdevolle Hand van onze Schepper ervaren hebt en wil je het met meer mensen in het geloof delen, aarzel dan niet, wees welkom om het ons toe te sturen!