Zonder kleur

Redactie LiefdeRijk:
Ingrid Franssen; Bertie Gelijk; Tsjêbbe de Vries

Lieve Mensen,

We maken allemaal van tijd tot tijd iets mee dat wonderlijk te noemen is. Waar we de Hand van onze Schepper in voelen. Iedereen die dit leest vragen we, wanneer jij zoiets beleefd hebt, of van iemand in je omgeving kent, schrijf het ons, want het kan andere lezers bemoedigen, het is ook fijn om wat de liefde van onze Schepper doet, met elkaar te delen.

Wij, de redactie, zijn blij met die verhalen.
We beloven niet dat het altijd of zonder wijziging geplaatst wordt, maar we hopen wel dat we veel verhalen krijgen.
Ken je zoiets, aarzel niet en schrijf het ons!

info@eeuwigliefdezijn.nl

LIEFDERIJK

Nieuwsbrief voor geïnteresseerden

Zonder kleur

Inleiding

zonder kleur

Maand

– – – – – – –

Inhoud

– – – – – –

– – – – – –

Inhoud vervolg:

Inhoud

Inhoud

Inhoud

Inhoud