LiefdeRijk

Nieuwsbrief voor belangstellenden

September 2023

Redactie LiefdeRijk:

Ingrid Franssen; Bertie Gelijk;
Tsjêbbe de Vries

God, onze Schepper, is volkomen volmaakte liefde, Heilig in Zijn Goddelijke Wezenlijkheid en Mens in Jezus Christus in ons.

Want de wijsheid is het licht van de liefde en de uitstraling van dit licht is werkelijke eeuwige waarheid.

Deze laatste zin staat in De Huishouding van God deel III Hoofdstuk 49 vers 14, van Jakob Lorber

Lieve Mensen,

Wellicht heb je weleens het gevoel gehad op een bijzondere manier geholpen te zijn. Wij, de redactie, zouden je dan willen vragen dat met ons in LiefdeRijk te willen delen. Zulke verhalen van jullie, lezers, bevestigen de liefde van onze Schepper. En uit meerdere reacties weten we dat die bemoedigend zijn. Heb je iets bijzonders meegemaakt waarin je Gods Hand hebt ervaren, aarzel dan niet en stuur het ons! Via de post, de telefoon of via info@eeuwigliefdezijn.nl We kunnen niet beloven dat het altijd of in zijn geheel geplaatst wordt, maar wij en onze lezers zijn er zeker blij mee!

Schrijf of bel ons en vertel ons je bijzondere verhaal!

Inleiding

Wij mensen zijn eigenlijk niet meer dan het besef te bestaan met een eigen vrije wil en de keus tussen goed en kwaad om dat bestaan in vrijheid te kunnen beseffen. Wanneer wij dat in werkelijkheid als waarheid beseffen en ons aan onze Schepper overgeven, zijn wij werktuigen in Zijn Hand voor elkaar en voor onze medemensen.

Evengoed is weten dat wij niet meer dan dat zijn, nog niet het waarmaken daarvan in ons doen en laten. Dat hoor ik ook van een aantal medegelovigen. We willen het goed doen, maar daar gaat het al mis, wij kunnen niets goed doen zonder God, wij kunnen alleen nederig naar Hem luisteren en doen wat Hij ons aanbeveelt om te doen of te laten, en dan hebben we het goed gedaan.

En met dat besef, besef ik ook dat ik die nederigheid nog niet in alle opzichten heb, en dat ik zelfs nog niet besef hoeveel ik daarin tekortschiet. Maar wat ik dan wel voel, dat is Zijn enorme liefde die mij laat weten dat Hij mij in al mijn vrijheid uit Zijn grote liefde zal leiden tot de ware nederigheid en tot ik mij werkelijk geheel aan Hem kan overgeven. En dat geldt ook voor jullie. Want God in Jezus Christus begrijpt ons onvermogen.

Daar ben ik heel dankbaar voor.

Inhoud

Kleine Wondertjes

Mooie stukjes tekst

Wanneer je de verleiding wilt weerstaan is het nodig om te weten welk verschil er is tussen jouw wil en de Wil van God. Daarvoor is het nodig dat je in je voelt of je verlangens hebt en of jouw wil met die verlangens te maken heeft. Evengoed blijft het moeilijk om de verleiding te weerstaan, zeker zonder daarbij hulp te vragen van Hem en je aan die hulp over te geven.

Gemakkelijk hebben wij mensen een oordeel over wat we zien en horen van medemensen. Maar er zijn altijd dingen die we niet zien of horen en waarvan je niet weet dat je ze niet ziet, niet hoort. Toch denken we vaak dat we met wat we zien of horen een inschatting kunnen maken, en hebben we een oordeel. En wanneer we dan later zien of horen wat we niet wisten, dan komt ineens het besef een totaal verkeerde inschatting te hebben gemaakt. Dat kan pijnlijk zijn. Dus beter is het om niet te oordelen!

Om met elkaar van gedachten te kunnen wisselen hebben wij woorden nodig. In de liefde van onze Schepper zijn geen woorden nodig, in Zijn liefde begrijpen wij zonder woorden wat Hij ons zegt. Aan Hem kunnen wij zonder woorden uitdrukking geven aan wat in ons is, omdat onze Schepper geen woorden nodig heeft om te weten wat in ons is. Hij is Zelf in ons.

Ons zicht reikt tot de horizon, verder niet. Maar achter die horizon houdt de wereld niet op. En al gaan wij achter die horizon kijken wat daar is, dan nog zien we niet alles wat er is. Het beste hebben we daar vrede mee, anders wordt het een oneindig lange weg om te gaan. En het mooie is, dat onze Schepper alles ziet, en Hij ons van alles net dat laat zien wat voor ons nodig is. Zo hebben we altijd genoeg zicht!

Rust
Het is goed zo.
Vandaag hoef je
alleen maar te zijn !

Onrust.
Geen rust, geen vrede.
Dit uit zich in het van de ene plek naar de andere gaan.
Je kunt het niet vinden, maar weet niet wat je zoekt.
Daar moet je dieper voor graven.
De rust zoek je.
Wat betekent rust:
Dat je gedaan hebt wat je vindt dat je moet doen.
Daarbij gaat de zorg voor mensen voor. Materiële zaken komen later.
Het is goed je af te vragen of je niet teveel van jezelf moet.
Of de zorg voor materiële dingen niet ten koste gaat van je gezondheid en je rust.
Maak op tijd ruimte voor bezinning op de waarden van je leven.

Uit “Alledag” door Netty Robeerst

Een plek
Is er om te zijn.
Je bent er niet voor niets.
Wees er dan ook !

Er zijn.
Hoe vaak is het niet zo op een moment,
Dat je met je geest ergens anders bent dan met je lichaam.
Dat wil zeggen dat je in feite met verschillende dingen bezig bent.
Niet alleen is dat energieverslindend, maar ook nog gevaarlijk.
Om je concentratie te oefenen,
Is het goed te zijn waar je op dat moment bent.
Kijk om je heen, verdiep je in wat je doet. Probeer te genieten van elk moment !

Uit “Alledag” door Netty Robeerst

Kracht is
hier en nu
zien en leven
alles wat je nodig hebt

 

Kracht.
Kracht is in het nu te leven.
Het oude achter je te laten en niet het nu te laten beïnvloeden.
Kracht is elk moment nieuw te laten zijn.
Elke ontmoeting weer opnieuw open te laten en te kijken naar nieuwe kansen en mogelijkheden.
Kracht is het genieten van alles wat je tegenkomt en daar je energie en blijheid uit te halen.
Kracht is het geluk om te zien wat je elke dag weer ontmoet omdat God dat mogelijk voor je maakt.
Kracht is je ogen hiervoor te openen.

Uit “Alledag” door Netty Robeerst

Totale liefde
Totale acceptatie
Totale openheid
Totale heelheid
Dank je wel, Heer
Voor Uw Liefde.

Er is zoveel liefde.
De eerste stap naar binnen is een geweldige ervaring.
De ervaring van echte liefde.
Deze liefde is er een van totale acceptatie.
Je wordt bemind met alles wat er is.
Je wordt bemind als de bijzondere persoon die je bent.
En vreemd genoeg verdwijnen in die liefde ook alle schaduwzijden.
Je durft zelfs met open ogen daarnaar te kijken, omdat je weet dat die mooie bijzondere kant er ook is en mag gezien worden.
Deze bijzondere liefde van totaliteit, vervult je hele hart en doet je gloeien.
Je bent weer heel en kunt weer verder.

Uit “Alledag” door Netty Robeerst

Wijs het plaatje aan dat jou aantrekt en je tekst draait naar voren.

Jouw tekst

Wanneer je in je hart kijkt, zie je veel meer dan wanneer je om je heen kijkt. Maar dat innerlijk zien lukt alleen met je Schepper.

Jouw tekst

Er zijn mensen die denken dat wijsheid hetzelfde is als intelligentie. Toch zijn wijsheid en intelligentie twee verschillende dingen, wijsheid is uit liefde en intelligentie uit het verstand. Maar vergis je niet, want in Gods liefde is volmaakte wijsheid en volmaakte intelligentie.

Jouw tekst

Wanneer er nog enig verlangen in je aanwezig is, wordt het moeilijker om Zijn Stem in je hart te verstaan.

Jouw tekst

Afdwalen van liefde overkomt zo goed als alle mensen, maar ze erkennen tegenover jezelf en je Schepper, is niet altijd even gemakkelijk. Evengoed ben je er niet bij gebaat ze niet te erkennen. Erken ze en ze zijn in Gods liefde opgenomen.

Jouw tekst

Het ware meest zuivere licht dat er bestaat is het licht van onze Schepper, en door Jezus Christus in je hart kun je Zijn licht ervaren!

Jouw tekst

Het water dat wij drinken uit de kraan of een beek is nooit zo zuiver als het water dat God ons te drinken geeft.

Jouw tekst

Wanneer je God vrij laat Zijn in je hart, word je liefdevoller in alles!

Jouw tekst

In alle situaties die zich voordoen is er altijd Eén Die voor jou zorgt, dat is je Schepper, vergeet dat niet!

Dit Hemels Brood gaat over de waarde van
wetenschappelijk bewijs.
 

Nieuws:

  • Om de drie weken is op donderdagochtend van 10.30 tot uiterlijk  12.30 een Zoomgroep via internet “In gesprek over geloven”, geleid door Ingrid Franssen. Aanmelden: 043 6044522  of via info@levendhart.nl   Je bent welkom!
  • Vanaf nu zal de stichting ‘Levend Hart’ gratis het boek ‘God begrijpt ons, maar begrijpen wij God, onze Schepper, onze Levengever’, uitgeven. Dit is geschreven door Ingrid Franssen.
  • Wie belangstelling voor dit boek heeft, kan contact met ons opnemen via info@levendhart.nl, via info@godbegrijpen.nl of via 043 6044522

Informatie over dit boek is te vinden op de site https://godbegrijpen.nl. Daar staan ook de gegevens om het boek te bestellen.

Volgende uitgave van LiefdeRijk
staat gepland voor
December 2023