LiefdeRijk

Nieuwsbrief voor belangstellenden

Maart 2022

Redactie LiefdeRijk: Ingrid Franssen; Bertie Gelijk; Tsjêbbe de Vries

God, onze Schepper, is volkomen volmaakte liefde, Heilig in Zijn Goddelijke Wezenlijkheid en Mens in Jezus Christus in ons

Lieve Mensen,

Wij, de redactie, zijn blij met ware verhalen!
Verhalen van jullie, lezers, die ons geloof in de liefde van onze Schepper bevestigen.
Want we weten dat die bemoedigen.
Ken je zoiets, aarzel niet en
schrijf of bel ons!
Schrijf naar info@eeuwigliefdezijn.nl
We kunnen niet beloven dat het altijd of in zijn geheel geplaatst wordt, maar we zijn er zeker
blij mee!

Inleiding

Onze winters veranderen steeds meer van sneeuw en ijs naar regen en storm. En wanneer wij de wereld bekijken, is er onder de mensen ook regen en storm, mensen roeren zich steeds meer, geven hun mening en proberen hun gelijk te krijgen. Maar bij alles wat we ontdekt hebben, wat we te weten zijn gekomen, mist altijd nog het een en ander. Soms is dat duidelijk, maar lang niet altijd. De Schepping is zo oneindig groot en wij zijn daarin eigenlijk zo ontzettend klein, maar steeds weer steekt het de kop op, dat de mens ervan uitgaat dat hij de heerschappij heeft, dat alle ideeën die bij hem opkomen zijn ideeën zijn en dat al het werk dat hij doet helemaal zijn werk is. Maar uiteindelijk komen we allemaal te weten Wie het ware werk doet, Wie het ware leven Is en Wie daarover in werkelijkheid met alle liefde en wijsheid heerst en ons de vrijheid gegeven heeft om ons bewust te zijn van ons bestaan, van Zijn bestaan, van Zijn zorg en Zijn liefde, van Zijn Leven. Daarvoor mogen wij dankbaar zijn.

Inhoud

—————

Gods boodschap is niet star en strak verplicht en naar de wet liefde geven aan mensen om je heen, liefde is vrij en geeft vrijheid, zij geeft ruimte. Wat geen liefde is, wordt in Zijn liefde opgenomen, dat is Zijn genade aan ons.

Een druppel medeleven met iemand die het moeilijk heeft is meer waard dan een emmer rechtvaardigheid zonder liefde. Het gaat niet om de hoeveelheid, het gaat om ware liefde, dat is het meeste waard voor iedereen.

Wie God onze Schepper oprecht liefheeft wordt in zijn hart verlicht en daarmee wordt alles in Gods liefde mogelijk.

Onze Schepper roept ons om Hem te ontmoeten in ons hart, daar waar hij altijd is, waarheid, werkelijk leven, volmaakte liefde en haar wijsheid. Ontmoet Hem in je hart en versta Zijn Woord, zodat je de liefde die Hij is, zelf leert te zijn.

Kracht uit liefde is een wonder

Kracht.
Een explosie van kracht.
Een bundeling die op volle sterkte tot
ontwikkeling komt en zich uit.
Bij kracht hoort geduld.
Geduld om het juiste moment
af te wachten.
Bij kracht hoort ook saamhorigheid.
Daardoor krijg je de bundeling.
Bij kracht hoort ook stilte.
De stilte die nodig is om alles
vast te houden.
Bij kracht hoort ook geloof.
Geloof in positiviteit.
Geloof ook in de ander. Geloof om
de kracht ten goede te benutten.

Netty Robeerst, uit ″Alledag″

Laat je licht schijnen
voor iedereen
die je ontmoet
in je leven!

Licht.
Licht verdrijft de wolken.
Licht maakt alles duidelijk.
Licht doorstraalt alles.
Licht doet groeien, geeft leven. Licht maakt je blij.
Licht geeft kleur.
Licht maakt alles licht tegenover zwaar.
Licht geeft moed in donkere dagen .
Licht geeft energie.
Licht maakt alles zichtbaar.
Licht doet je zweven.
Licht onthult wat verborgen is.
Licht straalt.
Licht verenigt.

Netty Robeerst, uit ″Alledag″

Een nieuwe hemel
en een nieuwe aarde
beginnen in je hart.
Ga die drempel over
en laat het oude achter.

Een nieuwe aarde, een nieuwe wereld.
Als je van binnen klaar bent om te kijken zul je het zien.
Als je van binnen klaar bent om te horen zul je het horen.
Alles is en wordt dan anders.
Er is vrede en liefde om je heen, omdat de vrede en liefde in je hart is.
De aanval is verdwenen bij jou en bij de ander. De wereld en de mensen zijn vergeven.
Probeer dat te voelen in je hart.
Ga de drempel over en laat het oude achter je. Dan zul je wandelen in het licht.

Netty Robeerst, uit ″Alledag″

Ga in je eigen hart,
daar zul je Hem vinden.

In je eigen hart.
Op geen andere plek kunnen wij U vinden, dan in ons eigen hart.
In geen boek kunnen wij lezen waar U bent, dan in ons eigen hart.
Niemand kan het ons vertellen dan ons eigen hart.
In Uw enorme Wijsheid is dat de plaats waar U bij ons wilt zijn.
In iedereen persoonlijk, diep geworteld, onverbrekelijk met ons verbonden, bent U daar, in ons eigen hart.
Daar kunnen en mogen wij bij U zijn.
U ontmoeten, bij U schuilen wanneer het leven ons te zwaar wordt.
En nieuwe kracht opdoen om weer verder te gaan op ons levenspad.
Om uiteindelijk in eeuwigheid in U op te gaan.
Eén te worden met Uw Liefde.

Netty Robeerst, uit ″Alledag″

Wijs de bloem aan die jou aantrekt en je tekst draait naar voren.

Waar je op de wereld ook bent, Hij is altijd in je hart aanwezig.

De vrucht van jouw werk in liefde gedaan, draagt altijd Zijn zegen.

Jouw tekst

De hemel staat open voor alles wat ware liefde is, ook voor jouw liefde!

Jouw tekst

Met de wind mee ga je sneller, met de wind tegen wordt je sterker!

Jouw tekst

Wetenschap is het pure verstand, liefde is het pure hart!

Jouw tekst

Je hebt de vrijheid om alles zelf te doen, maar wanneer je Mijn uitgestoken Hand grijpt, bereik je meer en het beste.

Jouw tekst

Ben je vermoeid en heb je pijn, kom bij Mij en Ik zal je troosten en je leed dragen

Jouw tekst

Wanneer niets lukt en je er moedeloos van wordt, kom dan in je hart bij Mij tot rust en vrede

Ook deze keer een toepasselijk stukje Hemels Brood

Volgende uitgave is gepland:
eind juni 2022

Wij zijn altijd blij met verhalen die passen in LiefdeRijk. Heb jij iets meegemaakt waarbij je de Hand van onze Schepper ervaren hebt en wil je het met meer mensen in het geloof delen, aarzel dan niet, wees welkom om het ons toe te sturen!