Zonder kleur

Redactie LiefdeRijk:
Ingrid Franssen; Bertie Gelijk;
Tsjêbbe de Vries; Pieter Van Acoleyen

Lieve Mensen,

We maken allemaal van tijd tot tijd iets mee dat wonderlijk te noemen is. Waar we de Hand van onze Schepper in voelen. Iedereen die dit leest vragen we, wanneer jij zoiets beleefd hebt, of iemand in je omgeving kent die zoiets beleefd heeft, schrijf het ons, want het kan andere lezers bemoedigen, het is ook fijn om wat de liefde van onze Schepper doet, met elkaar te delen.

Wij, de redactie, zijn blij met die verhalen.
We beloven niet dat het altijd of in zijn geheel geplaatst wordt, maar we hopen wel dat we veel verhalen krijgen.
Ken je zoiets, aarzel niet en schrijf het ons!
info@eeuwigliefdezijn.nl

LIEFDERIJK

Nieuwsbrief voor geïnteresseerden

Zonder kleur

Inleiding

We zijn al weer een eind op weg in het eerste kwartaal van het jaar 2020. Toen ik jong was klonk het jaar 2020 in de verre toekomst, zoiets als wat Jules Verne voor de toekomst aan fantasie schreef, maar waarvan toch een en ander werkelijkheid werd. Wij leven iedere dag weer de werkelijkheid en nu is het jaar 2020 de werkelijkheid, terwijl er al zoveel jaren aan werkelijkheid geweest zijn en hoeveel gaan er nog komen!

In ieder tijdperk zijn er mensen die in God geloven en die niet in God geloven. Zijn er mensen die niet in een leven na het leven op de aarde geloven en mensen die dat wel geloven. De wetenschap wil bewijzen, maar hoe is God te bewijzen? Voor mij is in mijn hart bewezen dat God daar in Jezus Christus is, dat ik Hem daar mag ontmoeten, en zo mag iedereen God in Jezus Christus in zijn hart ontmoeten. Daar heb ik geen bewijs van, maar dat is voor mij wel een zekerheid.

Dat God pure liefde is voor alle mensen is voor mij een zekerheid, welke gemene en verwoestende dingen er op aarde ook gebeuren. Het is misschien niet voor te stellen, maar zoals we nu in het jaar 2020 leven, wat toen ik klein was in de verre toekomst lag, zo mogen we er allemaal op vertrouwen dat we het ware gelukzalige leven zullen bereiken. Hoe mooi is dat!

– – – – – –

Inhoud vervolg:

zonder kleur

Maart 2020

– – – – – – –

Inhoud

– – – – – –

Nieuw!

Kleine stukjes tekst

Uit: “Kinderen schrijven aan Got”
© 1969 A.W. Bruna & Zoon
Druk: Mouton

Toen U de Bijbel schreef, kon U alle woorden zelf maken en schrijven zoals U wou. Dat is geweldig. Meestal probeer ik dat ook, maar ik doe het niet zo goed.
Rob”

Uit: “Kinderen schrijven aan Got”
© 1969 A.W. Bruna & Zoon
Druk: Mouton

Wat vindt u van mensen die niet in U geloven?
Iemand anders wil dat weten.
een vriend,
Cor”

Uit: “Kinderen schrijven aan Got”
© 1969 A.W. Bruna & Zoon
Druk: Mouton

“Lieve God,
Bent U even groot als de hemel
en even sterk als de hele wereld?
Dat is geweldig.
Veel groeten,
Daan”

Uit: “Kinderen schrijven aan Got”
© 1969 A.W. Bruna & Zoon
Druk: Mouton

Ik wil net zo zijn als U als ik even oud ben, oké?
Tommy”

Deze stukjes van kinderen, zijn vertederend.
Misschien zou een volwassene ook eens willen schrijven,

Lieve God,

al zie ik U niet, toch zie ik U. Ik zie U in de wondere wereld van de natuur. Vooral het ongerepte van de natuur weerspiegelt Uw liefde, Uw wijsheid en Uw kracht. Ik zie U in de mensen om mij heen, wanneer zij vriendelijk zijn, mij helpen of mij hen laten helpen. Ik zie U in de kinderen, die onbekommerd spelen met elkaar. Het is elke dag weer fijn om U in de natuur en in de mensen om mij heen te zien. Maar er zijn ook plaatsen, daar zie ik U niet. Daar is de natuur verwoest, daar hebben mensen verdriet, daar spelen kinderen niet. Toch weet ik dat U ook daar bent, dat U daar nog het meeste bent, dat u vooral daar Uw liefde geeft. Alleen kunnen mijn ogen dat nog niet zien. En ik weet ook, dat er een dag komt waarop alle mensen, overal, waar ze maar zijn, U gaan zien en dat wij allemaal met U samen heel blij en gelukkig gaan zijn. Ik weet dat, omdat U dat beloofd heeft.

Ingrid Franssen – ten Boske

In het Licht van de Liefde van onze
Schepper ademen wij, leven wij,
groeien wij.
Dank U voor het Licht in deze duisternis

In het Licht van de Liefde.

In het Licht van de Liefde wordt alles zichtbaar voor ons.
Zien wij allen wat wij nodig hebben om verder te gaan op onze weg.
Wat we nodig hebben om de taken te doen die
op onze weg van ons gevraagd worden.
In het Licht van de Liefde hebben wij houvast
in de duisternis van pijn, verdriet en ellende.
Dan weten we, dat ondanks onze moeilijkheden,
misstappen en groeipijnen, de
Liefde er onvoorwaardelijk voor ons is.
In het Licht van de Liefde kunnen wij elkaar bereiken.
Kunnen wij de Liefde uitdragen en delen.
Kunnen wij elkaar troosten en bemoedigen.
Kunnen wij samen ons einddoel bereiken.

Uit: Alledag van  Netty Robeerst – Reinders
Zie ook onder tabblad “Alledag”

Kijk naar het licht.
Blijf in het licht,
en alles is vrede,
vreugde en Liefde

Zien in het licht.

Als je kiest voor het licht en niet voor de duisternis:
is er kracht en geen zwakte,
is er zekerheid en geen twijfel,
is er blijheid en geen droefenis,
is er vrede en geen onrust of gevecht,
is er vertrouwen en geen wantrouwen,
is er liefde en geen angst,
zijn er gaven en geen verlies,
is er hoop en geen wanhoop,
is er pure goedheid,
is er herkenning van het licht en de kracht.

Uit: Alledag, Netty Robeerst – Reinders
Zie ook onder tabblad “Alledag”

Ik ga slapen, ik ben moe
sluit mijn beide oogjes toe,
Here houd ook deze nacht
over mij getrouw de wacht

’t Boze dat ik heb gedaan
zie het Here mij niet aan
laat mij dankbaar en gezond
opstaan in de morgenstond

Zorg voor arme kinderen Heer’,
en herstel de zieken weer.
Ja, voor alle mensen saâm,
bid ik U in Jezus Naam.

Amen

‘k Sluit mijn oogjes,
vouw mijn handjes,
buig mijn knietjes voor U neer,
trouwe Vader, in de hemel,
Zie op mij in liefde neer.

Leer mij vroeg uw kind te worden,
neem mij aan schoon jong en klein,
laat mij van Uw grote kudde,
toch een heel klein schaapje zijn.

Amen

Zie, Ik leg je toch slechts schijnbaar een last op.
Jij hoeft die niet te dragen, maar Ik draag die last.

Jij hoeft alleen het volle vertrouwen in Mij te hebben
en je niet van Mij af te wenden, dan zul je
van het kruis weinig bemerken.

Slechts diegene die zijn last alleen wil dragen,
en zich van Mij afwendt en op eigen kracht vertrouwt,
voor die zal het zwaar zijn
en die zal moeilijk vooruitkomen.

Uit: “Vater und Kind” van Ida Kling, pag. 13

Informatie Ontmoetingsweekend April 2020:

Hans de Heij en Els Swart-Vossen organiseren in samenwerking met de stichting “Levend Hart” weer een ontmoetingsweekend voor belangstellenden. Dit staat gepland voor vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 april 2020 in het bezinningscentrum “Emmaus”. Het thema is: “De Jusdas gedachte”.
De kosten zijn € 110, – p.p. volpension, inclusief koffie/thee/sapje tussendoor.
Voor meer informatie en aanmelding: 026 3620600 of via de mail: jth@upcmail.nl