Zonder kleur

Redactie LiefdeRijk:
Ingrid Franssen; Bertie Gelijk; Tsjêbbe de Vries

Lieve Mensen,

We maken allemaal van tijd tot tijd iets mee dat wonderlijk te noemen is. Waar we de Hand van onze Schepper in voelen. Iedereen die dit leest vragen we, wanneer jij zoiets beleefd hebt, of van iemand in je omgeving kent, schrijf het ons, want het kan andere lezers bemoedigen, het is ook fijn om wat de liefde van onze Schepper doet, met elkaar te delen.

Wij, de redactie, zijn blij met die verhalen.
We beloven niet dat het altijd of zonder wijziging geplaatst wordt, maar we hopen wel dat we veel verhalen krijgen.
Ken je zoiets, aarzel niet en schrijf het ons!

info@eeuwigliefdezijn.nl

Zonder kleur

Zonder kleur

Onvoorwaardelijk.

Hebt elkander lief zonder voorwaarden.
Geef elkaar de ruimte om te zijn!

Zonder voorwaarden.
Als Liefde niet onvoorwaardelijk is, dan is het geen échte Liefde, maar eigenbelang.
Zo zijn er mensen die elkaar liefde en trouw beloven met de gedachte dat de ander wel zal veranderen.
Helaas zal onder die voorwaarde de liefde en trouw niet van lange duur zijn.
Als je iemand onvoorwaardelijk liefhebt, accepteer je zijn goede en minder goede eigenschappen en geef je hem de ruimte om te zijn zoals hij is.
Net zoals jij mag zijn zoals je bent.
Die ruimte geeft jezelf én de ander de mogelijkheid om te groeien.

Uit: AlleDag van Netty Robeerst-Reinders

LIEFDERIJK

Nieuwsbrief voor geïnteresseerden

zonder kleur

Inleiding

Ondertussen is het alweer maart 2019 en is dit de tweede uitgave van LiefdeRijk nieuwe stijl. Nieuwe stijl, want de kosten voor het versturen van de papieren uitgave was reden voor de stichting om de uitgave van LiefdeRijk indertijd te stoppen. Inmiddels maken wij als stichting steeds meer gebruik van het internet om geestelijk besef te delen en daarbij past ook het opnieuw uitgeven van de nieuwsbrief LiefdeRijk. We hopen dat de eerste uitgave in december van het vorige jaar goed ontvangen is.

Wij hebben weer fijne teksten kunnen verzamelen waarvan wij denken dat het iets kan bijdragen aan de lezer, in welke zin dan ook. In februari hadden we al zomer, om het zo maar te zeggen, niets zo veranderlijk als het weer! Maar het ware leven in ons is niet veranderlijk, want onze hemelse Vader, Die hemel en aarde geschapen heeft, blijft onveranderlijk ware wijze liefde. En wij mogen onveranderlijk op Zijn liefde vertrouwen. Dat betekent niet dat alles altijd rozengeur en maneschijn zal zijn, dat betekent dat Hij er altijd is, in en om ons heen, en ons altijd helpt zoals dat voor ieder van ons en voor alle mensen het beste is, met het doel om alle mensen tot het ware gelukzalige leven te brengen. Wij wensen iedereen alle goeds en Zijn ware zegen.

Maart 2019

Inhoud

Luisteren in vrijheid

Het is niet altijd even gemakkelijk om naar Mijn advies in je hart te luisteren en dat op te volgen. Soms voel je het wel, maar doe je het niet. En even later voel je je schuldig, want je kreeg Mijn raad en je luisterde niet.

Lief mens, Ik kan je alleen iets aanraden om te doen of te laten in je hart. Maar daarbij is het nodig dat wat Ik je aanraad altijd in verhouding staat tot jouw vrije keus. Daarom mag het resultaat, wanneer je niet luistert, je niet dwingen. Dus er mag ook geen straf op staan als je een andere keus maakt dan Ik je aanreik. De gevolgen mogen derhalve alleen zodanig zijn, dat ze je niet dwangmatig maken voor een volgende keer, maar je dienstbaar zijn, om tot meer inzicht te komen en vanuit dat inzicht vrij te kiezen voor wat Ik je in ware liefde aanreik.

Uit: ‘Gods Liefde’

Dag of nacht

Een leraar vroeg aan zijn leerlingen hoe ze wisten wanneer de nacht was afgelopen en de dag begon. Eén leerling zei: “Wanneer je een beest in de verte ziet en kunt zeggen of het een koe is of een paard.”
“Nee,” zei de leraar.
“Wanneer je  in de verte naar een boom kijkt en kunt zeggen of het een eik of een beuk is.”
“Weer verkeerd,” zei de leraar.
“Nou, wat is het dan?” vroegen zijn leerlingen.
“Wanneer je in iedere man die je aankijkt je broeder herkent, en wanneer je in iedere vrouw die je aankijkt je zuster herkent. Als je dat niet kunt, is het nog nacht, waar de zon ook staat.”

Bron: Anthony de Mello, Bloemlezing
ISBN: 978-90-77228-51-7 / NUR: 728

Je kunt de hemel zien

Je kunt de hemel zien, niet boven je, maar in je. In je is de hemel, die kleurt niet blauw, maar wit. Want de ware hemel is Mijn licht van eeuwig ware liefde en haar wijsheid. In dat witte licht zijn alle kleuren tot Eén gebracht. Juist alle kleuren tezamen met Mijn licht maken de hemel wit, stralend wit. En in dat witte licht van Mijn liefde is het werkelijke Leven, Ben Ik. In jou Ben Ik, de ware hemel, de oneindige liefde, de volkomen waarheid. En soms kun jij dat voelen, op aarde, in je hart. Dat is dat moment waarop jij je gelukkig voelt, om niets, gewoon gelukkig bent, om niets. Dan weet je, dit is niet niks, dit is Zijn stralende licht van liefde in mijn hart. Dan weet je dat Ik altijd bij je Ben!

Uit: ‘Gods Liefde’

Lieve God

Lieve God
Als U al die dingen doet dan hebt U het aardig druk. Daarom wou ik eens vragen. Op welke tijd kan ik het beste tegen U praten? Ik weet wel dat U altijd luistert, maar wanneer luistert U het beste in Amsterdam-Noord?
Uw toegenegen
Albert

Uit: “Kinderen schrijven aan Got”
© 1969 A.W. Bruna & Zoon
Druk: Mouton

De Sinaasappels

Iemand zei eens uitdagend tegen een klein meisje:
“Je krijgt van mij een sinaasappel, als je mij laat zien waar God is”.
Het slagvaardige antwoord van het meisje was:
“En u krijgt er twee van mij, als u mij laat zien
waar Hij niet is.”
Die mens ging zonder sinaasappels naar huis.
Maar wel met veel stof tot nadenken.

Vrije interpretatie naar een stukje tekst uit het boekje: “Leven met perspectief” van Gerrid Setzer
ISBN 978-90-5907-454-5)

Als je eenzaam bent

Als je eenzaam bent of in het duister, denk dan aan Mij en roep Mijn Naam
Als geen mens je kent en niemand luistert, zelfs als je fluistert zal Ik je stem verstaan.

Refrein:
Als een vriend wil Ik je dragen, alle dagen, Ik zal er zijn
Als een ster in donk’re nachten, zal ik wachten, Ik zal er zijn
Wees niet bang voor de stilte om je heen, wees niet bang, Ik laat je nooit alleen
Als een vriend wil Ik je dragen, alle dagen, Ik zal er zijn.

Drukt de hele wereld op je schouders en spoken zorgen door je hoofd
Er is iemand die je kunt vertrouwen, die van je houdt en die echt in jou gelooft!

Refrein.
Als een vriend wil Ik je dragen, alle dagen, Ik zal er zijn
Als een ster in donk’re nachten, zal ik wachten, Ik zal er zijn
Wees niet bang voor de stilte om je heen, wees niet bang, Ik laat je nooit alleen
Als een vriend wil Ik je dragen, alle dagen, Ik zal er zijn.