LiefdeRijk

Nieuwsbrief voor belangstellenden

Maart 2021

Redactie LiefdeRijk: Ingrid Franssen; Bertie Gelijk; Tsjêbbe de Vries;

Lieve Mensen,

Wij, de redactie, zijn blij met ware verhalen!
Verhalen van jullie lezers, die ons geloof in de liefde van onze Schepper bevestigen.
Want we weten dat die bemoedigen.
Ken je zoiets, aarzel niet en
schrijf of bel ons!
Schrijf naar info@eeuwigliefdezijn.nl
We kunnen niet beloven dat het altijd of in zijn geheel geplaatst wordt, maar we zijn er zeker
blij mee!

Inleiding

Wanneer iemand in God, in onze Schepper gelooft, wil dat nog niet zeggen dat diegene een juiste beeld van God heeft. Wellicht is er op aarde wel niemand die het juiste beeld van God heeft. Misschien zijn er mensen die denken het juiste beeld van God te hebben, maar dat kan alleen God bevestigen. Iedereen mag denken het juiste beeld van God te hebben, en we mogen daar met elkaar over praten, het is zelfs goed om daar met elkaar over te praten, maar laten we elkaar dan de ruimte geven om een ander beeld te hebben.  Want we zijn allemaal naar Gods beeld en gelijkenis geschapen en toch ook allemaal uniek, iedereen is dus anders dan de ander en dan kan het goed zijn, dat we ook allemaal net een iets ander beeld van God hebben.

Ik zie God in Jezus Christus vooral ons liefhebben. In mijn beleving heeft God ons onmetelijk diep en intens lief, onveranderlijk, onvoorwaardelijk, onbaatzuchtig en voor eeuwig lief. En uit Zijn onmetelijke liefde komt een onmetelijke wijsheid voort. Een liefde en wijsheid die door mij nog slechts voor een heel, heel klein deel beseft en heel soms gevoeld wordt. Wat ik van God als onze Schepper en als Zoon in Jezus Christus,  de Mens, besef, besef ik voor het grootste deel in mijn hart en minder in mijn verstand. Voor mij is alles wat er op aarde letterlijk is, ook geestelijk en dieper nog, wat ik niet onder woorden kan brengen. Hemel is een toestand van welzijn, aarde is een basis voor besef, hel is een toestand van ongemak.

Wij mensen zijn op aarde geplaatst en kunnen daar zowel de hemel als de hel ervaren, en wij hebben de vrijheid om voor het een of het ander te kiezen. Dat is, wij hebben de keus tussen waarheid en liefde of onwaarheid en het tegenovergestelde van liefde. Door de verleiding, die er op aarde ook is, om voor het tegenovergestelde van liefde te kiezen, is de grens tussen liefde en het tegenovergestelde ervan soms maar heel dun, nauwelijks te zien. Evengoed is Gods liefde er altijd voor iedereen, laten we dat niet vergeten, laat dat steeds een bemoediging zijn om na te zijn gevallen voor de verleiding, in Zijn liefde weer op te staan!

Inhoud

één
twee
drie
vier
vijf
zes
zeven
acht
negen
tien
elf
twaalf
dertien
veertien

De vrede van God,
die hoger is dan alle verstand
kan niet verdiend worden of
op een of andere manier
verkregen worden op eigen houtje.

Het is een geschenk voor diegene die Mij zijn ja gegeven heeft.

Hij zal in Mij de geborgenheid vinden
en zijn dagen doorbrengen in Gods rust,
ofschoon ze vol werkzaamheid zijn.

Bron onbekend

Er is slechts één waarheid in de mens en deze grote en heilige Ene is de liefde, en deze liefde is een vuur uit God en woont in het hart; nergens anders dan alleen in deze liefde is waarheid, omdat de liefde zelf in ieder mens de oergrond van alle waarheid is.

Uit: “Grote Johannes Evangelie” deel I , hfst. 69 vers 07 Door Jakob Lorber

Kom bij Mij, je Schepper
met alles wat je bezighoudt.
Kom bij Mij en Ik zal je troosten en helpen
Kom bij Mij en Ik zal je verkwikken en sterken
Kom bij Mij en Ik zal je verlichten

Kom bij Mij in Mijn zaligheid en laat alle zorg gaan,
laat alle zorg aan Mij over.

Als je Mij in alle ernst oprecht zoekt
zul je Mij vinden in nederigheid
want, jij bent geboren in Mij en Ik ben geboren in jou
daardoor weet Ik alles van jou
daardoor kun je Mij vinden
in nederigheid
in jezelf!

Ingrid Franssen

Onze Vader die liefde en waarheid is
Uw naam is Heilig
Uw Koninkrijk is en wij mogen er komen en blijven
Uw wil gebeurt zowel in de Hemel als op aarde
wat wil zeggen, zowel in liefde als bij het gemis aan liefde
U geeft ons op elk moment Uw Geest ter beschikking
vanaf het begin heeft U ons onze dwalingen vergeven
zoals U ons ook onze medemensen hun dwalingen laat vergeven
U laat ons niet in verwarring,
maar U bevrijdt ons van de gevolgen van ons gemis aan liefde
want uit U is de kracht van pure liefde, de kracht van leven
uit U is gelukzaligheid
voor alle mensen
voor altijd

dank U

Mijn kinderen! Weer herinneren jullie je aan het wonder, dat ook de engelen, tot op de dag van vandaag, niet kunnen begrijpen: dat God mens werd. De liefde was de enigste reden.

Jullie zijn niet geschapen als de eendagsvliegen, die komen en na een korte tijd weer gaan. Jullie zult eeuwig leven, een leven dat de moeite waard is om te leven, vol vreugde en geluk.

Dat kon echter voordien niet plaatshebben, omdat de zonde jullie van de Vader in de hemel gescheiden had en heeft. Om deze zonde weer goed te maken, te verzoenen, kwam Ik op de aarde.

Uit “Begeef jullie op tijd in de Ark” Door Elisabeth Pilz

Vergeet niet het mooie en het goede te zien
dat er in jezelf en anderen leeft.
Ontdek wie je kunt en mag zijn.
Ontdek je eigen lied.
Niet het kwaad maar het licht zal overwinnen
als we samen het goede kracht geven.
Heb oog voor het goede:
dat gebeurt ook nu,
al merk je het soms bijna niet op.
Dan heb je reden om dankbaar te zijn,
en om elkaar dank je wel te zeggen.

Marinus Van den Berg

Liefde is
leven delen
en genieten in dankbaarheid.

Liefde is :
– de wind die waait in mijn haar en langs mijn huid,
– de zon die mij verwarmt,
– de vogels die ik hun lied hoor fluiten,
– de geliefde die op mij wacht om zijn leven met mij te delen,
– de mensen om mij heen waar ik van kan en mag houden,
– de blijheid delen die ik van binnen voel,
– het vertrouwen dat ik mag hebben dat alles goed is,
– de bloemen die hun schoonheid aan mij laten zien,
– de vrede die er is in mijn hart,
– de dankbaarheid ervaren dat ik mag leven en er hier en nu mag zijn.

Uit: “Alledag” door Netty Robeerst

Er is Licht in de duisternis.
Open je ogen en laat het Licht
binnenkomen!

In donkere tijden wordt elk lichtpuntje zichtbaar.
Een lichtpuntje dat je in het heldere licht niet zag,
gaat dan oplichten.
Vertalen wij dat naar het geestelijke, dan kun je zeggen:
als alles goed gaat, je leven op rolletjes loopt,
vind je alles vanzelfsprekend.
Maar als er moeilijke tijden komen,
dan zie je ineens dat een heleboel
niet vanzelfsprekend is.
Je gaat dan anders over dingen nadenken;
je gaat dingen op hun échte waarde schatten.
Probeer dan die dingen vast te houden voor de
tijden dat alles weer “goed gaat”.
Behoud de dingen die écht waarde hebben in het leven,
zoals liefhebben en samenzijn.
Heb aandacht voor die kleine dingen,
die in werkelijkheid groot zijn.
Dat zijn de lichtpuntjes in het leven,
die dan blijvend zichtbaar worden.

Uit: “Alledag” door Netty Robeerst

HB 7211