LiefdeRijk

Nieuwsbrief voor belangstellenden

Juni 2023

Redactie LiefdeRijk:

Ingrid Franssen; Bertie Gelijk;
Tsjêbbe de Vries

God, onze Schepper, is volkomen volmaakte liefde, Heilig in Zijn Goddelijke Wezenlijkheid en Mens in Jezus Christus in ons.

Want de wijsheid is het licht van de liefde en de uitstraling van dit licht is werkelijke eeuwige waarheid.

Deze laatste zin staat in De Huishouding van God deel III Hoofdstuk 49 vers 14, van Jakob Lorber

Lieve Mensen,

Wij, de redactie, zijn blij met ware verhalen!
Verhalen van jullie, lezers, bevestigen de liefde van onze Schepper. Uit meerdere reacties weten we dat die bemoedigend zijn.

Heb je iets bijzonders meegemaakt waarin je Gods Hand ervaren hebt, aarzel dan niet en stuur het ons!

Via de post, de telefoon of via info@eeuwigliefdezijn.nl
We kunnen niet beloven dat het altijd of in zijn geheel geplaatst wordt, maar wij en onze lezers zijn er zeker blij mee!

Inleiding

Jan en ik hebben een wat roerige tijd achter de rug. Er moest een andere auto komen, want die we hadden was kapot en het was te duur om die te laten repareren; onze zitmaaier, waarmee we op onze leeftijd het gras nog konden maaien, ging onherstelbaar kapot, daar moest een nieuwe voor komen; de keuken kwam blank te staan en we konden maar niet vinden waar dat aan lag; Jan zijn rijbewijs verliep voordat hij een verlenging kon aanvragen, want hij moest eerst aan staar geopereerd worden en de wachttijd voor een staaroperatie was lang; ik verzwikte mijn enkel dusdanig dat ik er helemaal niet meer op kon staan, en het duurde in het ziekenhuis, je verzint het niet, tot half twee ‘s nachts voordat duidelijk werd dat het niet gebroken was en we met mijn voet ingezwachteld weer naar huis konden, zal ik nog verder gaan?

Dat gebeurde allemaal in de laatste maand, in mei en begin juni, en het is nog niet allemaal opgelost. Maar we hebben zoveel hulp gekregen bij alles van onze hemelse Vader, dat precies op het goede moment dat gebeurde wat nodig was. Steeds kregen we Zijn raad. En zouden we steeds Zijn raad precies opgevolgd hebben, dan zou er nog meer sneller goedgekomen zijn. Maar ja, soms heeft een mens zijn innerlijke oren en ogen niet goed open. Zo hier en daar hebben we in dat opzicht wel een steekje laten vallen. Maar heel liefdevol werd ons dat dan duidelijk gemaakt.

Lieve mensen, wat ik eigenlijk wil zeggen is, wat ons ook overkomt, Hij weet er altijd van in Zijn enorme oneindige liefde en Hij laat ons misschien veel meemaken, maar Hij laat ons nooit in de steek! Wie dat in gedachten houdt, die ziet niet alleen de niet te missen wonderen, maar ook die kleinere, die in de wereld “toeval” genoemd worden. Maar wij beseffen, toeval is wat Hij ons laat toevallen!

Inhoud

Kleine Wondertjes

Mooie stukjes tekst

Met goede mensen wordt alles weer goed.
Goede mensen zijn een zegen voor deze wereld.
Een goed mens ben je,
als je geeft zonder aan jezelf te denken,
zonder je af te vragen of het iets uithaalt
en zonder op dank te wachten.

Uit: ‘Zomaar voor jou, vrede en alle goeds’
Phil Bosmans

Wat niet uit het hart komt
zal een ander hart niet raken

Glimlach vanuit je hart zomaar,
voor niets.
Langs de straat,
aan ’t loket, op kantoor,
in de wagen, op het werk.
Gewoon omdat je ’t fijn vindt.

Uit: ‘Zomaar voor jou, vrede en alle goeds’
Phil Bosmans

Soms kan een woord
een wonder doen,
een goede gedachte
een mens genezen

Uit: ‘Zomaar voor jou, vrede en alle goeds’
Phil Bosmans

‘Menslief, ik hou van je’.
Zeg het voort met of zonder woorden.
Zeg het met een glimlach,
met een gebaar van verzoening,
met een handdruk,
met een woord van waardering,
met een klop op de schouder,
met een spontane omhelzing,
met een kus,
met een ster in je ogen!
Zeg het voort met duizend kleine attenties,
elke dag opnieuw!
‘Menslief, ik hou van je’.

Uit: ‘Zomaar voor jou, vrede en alle goeds’
Phil Bosmans

Ga zitten en ontdek:
de vogels  –  de bloemen
je vrienden  –  je kinderen
je partner
je huis  –  je tuin
het weer
je familie  –  de zon
je tijd….

Vakantie.
Loslaten van tijd.
Loslaten van werk.
Lijken simpele dingen, maar zijn
in werkelijkheid toch ingewikkeld.
Het zijn patronen waar je moeilijk
los van komt.
Vakantie staat voor vrij. Dat moet
heel breed gezien worden.
Vrij kan beschikbaar zijn.
Beschikbaar waarvoor je dat
anders niet bent.
Voor de echte dingen in het leven.
Alleen moet je ze weer even ontdekken.
Daar is tijd voor nodig. Vakantietijd.
Ga zitten en ontdek.

Uit “Alledag” door Netty Robeerst

R u s t
is putten uit de bron.
Hoe meer ruimte je hebt
om op te nemen,
hoe meer rust je krijgt.

 

Rust
Rust vind je alleen bij jezelf omdat daar ook de onrust ontstaat.
Om rust te vinden moet je ook weer alles van de buitenkant uitsluiten.
Dan kun je putten uit de bron van alle rust. Als je je leeg kunt maken heb je de ruimte om
veel rust in jezelf op te nemen.
De rust die je nodig hebt om aan de buitenkant weer verder te gaan.
Neem de tijd voor rust…

Uit “Alledag” door Netty Robeerst

Je mag kiezen om zelf die
rivier te zijn!

Stromen.
Stromen van liefde en geluk ontstaan
als je je ervoor openstelt.
Hoe meer je ervan verdeelt, hoe meer
er naar je toe kan stromen.
De mensen die ze hebben leren uitdelen,
merken dat ze een rivier zijn
die nooit ophoudt met stromen.
Hoe opener en duidelijker de bedding
van je rivier is, hoe makkelijker
hij stroomt vanuit de bron
naar de zee.
Er kan daardoor niet veel vervuiling
optreden.
Zo zuiver als hij kristalhelder ontspringt
uit de bron kan hij doorgegeven worden.
Zodoende brengt hij overal leven.

Uit “Alledag” door Netty Robeerst

Geven is delen
Delen is geven
Geven en delen is liefhebben

Geven en delen.
Het is belangrijk je verdriet te delen.
Heel concreet wil dat zeggen,
dat je je verdriet bij elkaar moet kunnen uitspreken;
Dat daar prettige en onprettige herinneringen aan hangen;
Dat beide gedeeld kunnen worden.
Door je verdriet te delen, geef je de ander de mogelijkheid
naar jou te luisteren.
Je geeft de ander dus de kans iets voor jou te betekenen.
Bij nieuw verdriet speelt het oude verdriet ook een rol.
Dat kan dan ook weer uitgesproken worden,
waardoor weer verwerking mogelijk is.
Bij dit alles is het belangrijk te beseffen
dat in de geest geen dood bestaat.
De geest blijft doorleven; dood is alleen in de materie.

Uit “Alledag” door Netty Robeerst

Wijs het plaatje aan dat jou aantrekt en je tekst draait naar voren.

Jouw tekst

Wanneer je met God bezig bent, is God met jou bezig!

Jouw tekst

Alleen liefde brengt je rijkdom, geen wereldse maar hemelse!

Jouw tekst

In Gods hemel zijn vele woningen, daar is er ook een voor jou!

Jouw tekst

Aan het einde van de regenboog staat een pot goud, maar niemand heeft die ooit gevonden!

Jouw tekst

Wie Gods liefde doet, voegt de daad bij Zijn Woord!

Jouw tekst

Hoe groen het gras bij de buren ook is, bij jou is het minstens zo groen, kijk maar eens goed!

Jouw tekst

Alles bezitten is niet het werkelijke bezitten, werkelijk bezitten is Gods liefde zijn…

Jouw tekst

Wanneer je bij alles aan Gods liefde denkt, dan word je nooit gekrenkt.

In dit HB: Mijn koninkrijk kome
———

Volgende uitgave is gepland:
September 2023

Tot slot nog dit:

Behalve Hans de Heij heeft ook Ingrid Franssen een Zoomgroep via internet. De bedoeling van zo’n groep is om met elkaar over ons geloof te praten. Het is een fijne manier om elkaar te zien en te spreken zonder ervoor te hoeven reizen. Wanneer je belangstelling hebt, neem dan contact op met Ingrid. Dat kan via:

Info@levendhart.nl of telefoonnummer
043 6040347

Je bent welkom!