LiefdeRijk

Nieuwsbrief voor belangstellenden

Juni 2021

God, onze Schepper, is volkomen volmaakte liefde, Heilig in Zijn Goddelijke Wezenlijkheid en Mens in Jezus Christus in ons.

Redactie LiefdeRijk: Ingrid Franssen; Bertie Gelijk; Tsjêbbe de Vries

Lieve Mensen,

Wij, de redactie, zijn blij met ware verhalen!
Verhalen van jullie, lezers, die ons geloof in de liefde van onze Schepper bevestigen.
Want we weten dat die bemoedigen.
Ken je zoiets, aarzel niet en
schrijf of bel ons!
Schrijf naar info@eeuwigliefdezijn.nl
We kunnen niet beloven dat het altijd of in zijn geheel geplaatst wordt, maar we zijn er zeker
blij mee!

Inleiding

In Hemels Brood 7373 laat de hemelse Vader ons weten dat we eens tot de eeuwige dag zullen komen. Hij zegt daarin onder andere: “Blijf dat geloven, blijf daarop vertrouwen, vandaag en morgen en overmorgen en steeds, elke dag, tot in de toekomst alles wat vandaag en morgen en daarna gebeurt, die dag tevoorschijn brengt.”

Er is vaker gesproken over die dag, die eeuwig leven is. We verwachten allemaal voor die tijd de wederkomst van Jezus Christus, want Jezus heeft bij zijn hemelvaart beloofd dat Hij terug zal komen, over geen 2000 jaar. En vanaf zijn geboorte en leven op aarde tot nu zijn we ongeveer 2000 jaar verder. Veel mensen hebben het erover dat we in de eindtijd leven. Maar met dat ene zinnetje, vooral het schuingedrukte deel, wordt eigenlijk gezegd dat alles wat er gebeurt tot die eeuwige dag leidt, en dat is heel belangrijk. Want dat zegt eigenlijk dat het aan ons ligt op welk moment die ware eeuwige dag aanbreekt. Dat onze keuzen daarmee in verband staan. Wellicht ligt het ook aan onze keuzen, wanneer Jezus Christus op aarde terugkomt.

Wij kunnen speculeren, en dat wordt ook door veel mensen gedaan, maar met de vrije wil kiezen mensen zelf hoe een en ander gebeurt. En in deze tijd, in onze omgeving, zijn er veel kerken dichtgegaan, zijn er veel mensen zonder een duidelijk geloof in onze Schepper, zijn er veel mensen die vanuit hun eigen denken bepalen wat wel en niet goed en wat wel en niet waar is. Er zijn daarbij veel heel verschillende meningen en ieder wil graag dat zijn mening gesteund wordt.

Wanneer het dan werkelijk aan de keus van de mens ligt, wanneer de werkelijke vrede komt, en we kijken om ons heen en zien zoveel mensen zonder geloof, die vanuit het eigen denken leven, kun je wat moedeloos worden, hoe kan dat nog goed komen? Maar in Hemels Brood 7361 staat:
“Nu mag de wereld nog een chaos zijn, maar dat zal niet lang meer duren, de wal zal het schip keren en zonder veel schade zal de wereld tot zichzelf komen en voor Mij, Mijn waarheid, Mijn liefde en haar wijsheid kiezen, uit geheel eigen vrije keus. Er zal dan een nieuwe wereld vol ware liefde komen die voor lange tijd rust en vrede aan de mensen zal geven.”

Daarmee wordt eigenlijk gezegd, alle afdwalingen die de mens meemaakt zullen hem tot het juiste inzicht van werkelijk leven brengen en met dat juiste inzicht zullen alle mensen tot het ware leven uit eigen vrije wil komen. Hoe mooi is dat!

Inhoud

Knop T 1
Knop T 2
Knop T 3
Knop T 4
Knop T 5
Knop T 6
Knop T 7
Knop T 8
Knop T 9
Knop T 10
Knop T 11
Knop T 12
Knop T 13
Knop T 14

—————

Een vraag

Sommige mensen vragen zich af, of God een man is of een vrouw, een vader of een moeder? Of God wit, of bruin, of misschien geel van huidskleur is. Voor sommige mensen is dat belangrijk. Is het voor jou een belangrijke vraag?

Voor mij mag God man, vrouw, vader, moeder, wit, bruin, geel of welke kleur dan ook zijn, het belangrijkste is voor mij, God is Leven en Zijn leven is ons leven,
Hij Is Alle Leven.

Wanneer je beseft dat God het Enig ware Leven is,
is die vraag voor jou dan nog belangrijk?

Ingrid Franssen

‘De moerbeitoppen ruischten;’
God ging voorbij;
Neen, niet voorbij, hij toefde;
Hij wist wat ik behoefde,
En sprak tot mij;

Sprak tot mij in de stille,
De stille nacht;
Gedachten, die mij kwelden,
Vervolgden en ontstelden,
Verdreef hij zacht.

Hij liet zijn vrede dalen
Op ziel en zin;
‘k Voelde in zijn vaderarmen
Mij koestren en beschermen;
En sluimerde in.

De morgen, die mij wekte
Begroette ik blij.
Ik had zo zacht geslapen,
En Gij, mijn Schild en Wapen,
Waart nog nabij.

gedicht van Nicolaas Beets (1814-1903)

Zijn

Zolang j’er bent
Moet je iets zijn
Verdrietig of gelukkig.
Zolang j’er bent
Moet je iets zijn
Of boos, of blij, of nukkig.
Wat zal ik zijn, een harlekijn
Een engel of een beest
Een zielenpoot
Een idioot
‘k ben alles al geweest.
Maar grof of fijn
Of groot of klein
Zó blijft het, tot aan ’t end
Je maakt je wijs
Dat j’iets moet zijn
Dat komt omdat j’er “bent”

Toon Hermans

Mijn liefste wens
Opnieuw geloven in de mens
Niet altijd wijzen op zijn falen
Maar duizend malen weer herhalen
Dat hij een deel is van Gods plan
Daar wordt de wereld mooier van

Toon Hermans

Beperkingen

In je beperkingen ontdek je
je meesterschap.

In je beperkingen vind je je kracht.
Dan moet je gaan kijken naar wat niet
vanzelfsprekend voorhanden is.
Dan zul je ook moeten kijken
naar wat er nog wel is,
in plaats van wat er niet is.
Dan is een nieuwe oplossing vaak
nog beter dan een vanzelfsprekendheid.
Je realiseert je dat die vanzelfsprekendheid
ook door iemand bedacht is en die
oplossing die jij bedenkt er een van jou is.
Dit soort ervaringen heeft iedereen
in zijn leven.
Je moet ze alleen leren zien en
aangrijpen om er iets van te leren.

Uit: “Alledag” door Netty Robeerst

Thuis

ben je bij jezelf. Je vindt er alles
wat je nodig hebt!

Binnenkomen.
Als je bij jezelf binnenkomt, is dat thuis zijn. Bij jezelf thuis zijn wil zeggen dat dat de plek is
waar je het allemaal moet vinden.
Acceptatie, eerlijkheid, geborgenheid, veiligheid, liefde, vrede.
Dat is iets waar je voortdurend aan moet werken.
Jezelf accepteren zoals je bent wil ook zeggen : jezelf op je mooist zien.
Zoals je in je beste momenten bent en ook wilt zijn.
Dat is de weg waar wij elke dag een stukje van afleggen.
Weten waar je naartoe wilt groeien, dat doel zien en realiseren.

Uit: “Alledag” door Netty Robeerst

Vrede van hart

Christus Jezus,
U schenkt vrede van hart
aan mensen die U zoeken.
Deze vrede is er,
heel nabij,
in de blik van liefdevol mededogen
die U richt op het leven van ieder van ons.

Uit het boek: Vrede in je hart,
Frère Roger van Taizé
Ten Have, Kampen

Oneindig

is het leven
oneindig is Zijn trouw
oneindig gaan Zijn wegen
voor mij en voor jou

Oneindig

kun je kiezen
in vrijheid kun je gaan
zonder ooit te verliezen
jouw eigen bestaan

Oneindig

is Zijn leven
oneindig ook ben jij
oneindig doet Hij geven
Zijn liefde aan jou en mij

Oneindig

en altijd nu
is gisteren vandaag
oneindig zul jij zijn
Zijn antwoord, nooit een vraag

Oneindig ware liefde

Ingrid Franssen

HB 7308