LiefdeRijk

Nieuwsbrief voor belangstellenden

December 2022

Redactie LiefdeRijk: Ingrid Franssen; Bertie Gelijk; Tsjêbbe de Vries

God, onze Schepper, is volkomen volmaakte liefde, Heilig in Zijn Goddelijke Wezenlijkheid en Mens in Jezus Christus in ons.

Lieve Mensen,

Wij, de redactie, zijn blij met ware bijzondere verhalen!
Verhalen van jullie, lezers, bevestigen de liefde van onze Schepper. Uit meerdere reacties weten we dat die bemoedigend zijn. Heb je iets bijzonders meegemaakt waarin je Gods Hand ervaren hebt, aarzel dan niet en stuur het ons!
Via de post, de telefoon of via info@eeuwigliefdezijn.nl
We kunnen niet beloven dat het altijd of in zijn geheel geplaatst wordt, maar wij en onze lezers zijn er zeker blij mee!

Inleiding

Afgelopen maart emigreerde een goede vriendin van ons met haar man naar Calgary, Canada. Zij hebben daar eerder 20 jaar gewoond en na 20 jaar weer terug in Nederland gewoond te hebben wilden ze terug naar Canada voor de rest van hun leven. De eerste keer dat zij daar woonden hadden we contact via de post, via luchtpostpapier schreven we elkaar regelmatig en zo nu en dan stuurden wij of zij een foto mee waarop we dan een klein beetje van elkaars leven konden zien. Nu, met de moderne communicatiemiddelen, hebben we via beeldbellen of via filmpjes contact en kunnen we veel zien van hun woning en de omgeving en zij omgekeerd van ons. Een paar dagen geleden stuurden zij een filmpje waarop wij konden zien dat er een pak sneeuw tot over de knieën gevallen was. Ik stuurde hen een filmpje waarin zij konden zien hoe groen alles hier nog is en hoe de bloemen buiten nog vrolijk bloeien. Een wereld van verschil, half november, met 20 graden hebben wij nog buiten gezeten in het zonnetje.

Er is een verschuiving aan het plaatsvinden in het klimaat, dat lijkt wereldwijd te zijn. Er worden planten en dieren met uitsterven bedreigd door de veranderende weersomstandigheden. Is het nodig dat wij ons daarom druk maken? Dat is niet zomaar een vraag. De aarde bestaat al miljoenen jaren en is in al die tijd regelmatig veranderd, continenten verdwenen en continenten kwamen op, dieren en planten stierven uit en nieuwe kwamen op. Waren er toen mensen die daar iets aan konden doen en wat hebben mensen eraan gedaan? Zie, voor mij leeft de aarde met alles erop, eraan en eromheen, de aarde ademt en ik geloof erin dat dit Gods Adem is. Ik geloof erin dat al wat er verandert Gods liefde voor ons mensen is, de mens kan daar alleen iets aan veranderen wanneer hij zijn doen en laten verandert, wanneer hij zijn doen en laten in overeenstemming brengt met Gods liefde, één wordt met zijn Schepper, met God in Jezus Christus.

Maar nu juist dat is op de aarde in de materie moeilijk, bemerk ik. Het ware leven is in God, in de Geestelijke Goddelijkheid van bestaan, in Jezus Christus. Niet in de materie maar in Zijn Geest van werkelijk Leven. Alles wat er op aarde gebeurt hangt samen met de keuzen die mensen in hun vrijheid maken en wanneer die keuzen veranderen, verandert ook de aarde met alles erop en eromheen, zodanig dat Gods liefde ervoor zorgt dat de mens uiteindelijk tot het Enig Eeuwig ware Leven komt. In de vrijheid in God, in de eeuwig ware liefde en haar wijsheid, ieder mens in Zijn Geestelijk Goddelijke Eenheid met elkaar voor altijd.

Inhoud

—————

Op een rechte weg kun je altijd zien waar je heen gaat, en mocht er een bocht komen, dan weet je dat het een bocht voor jou is, gegeven om je te beproeven.

Vaak is het, de meeste stemmen gelden, voor mij is er maar Eén Stem die geldt, die van onze hemelse Vader.

“De soep wordt nooit zo heet gegeten als zij wordt opgediend” is een wijs gezegde. Hoe moeilijk een situatie er ook uitziet, zo moeilijk zal het uiteindelijk niet zijn, wanneer je de hulp van Jezus Christus vraagt.

Met de komende feestdagen schuiven veel mensen voor een uitgebreide maaltijd met elkaar aan tafel. Hoe lekker zo’n maaltijd ook is, een hemelse maaltijd heeft toch oneindig veel meer waarde.

Zelfinzicht:
Laat het toe en leer ervan.
Ook al doet het pijn.

Kijken naar jezelf.
In jezelf zien.
Inzicht in jezelf.
Weten wat je drijfveren zijn, maar ook je valkuilen.
Weten dat de weg naar volmaaktheid door je Schepper voor jou uitgestippeld is.
Dat je de dingen die je op je weg moet leren niet kunt vermijden.
Dat ze onherroepelijk op je pad komen. Maar dat er altijd voldoende liefde om je heen zal zijn om die weg te gaan.
Dat datgene dat je als pijn voelt het meest ingrijpende voor je is, maar ook de grootste vooruitgang voor je kan betekenen.

Netty Robeerst uit Alledag

Zijpaden
Omwegen
Vluchtroutes
vraag de juiste weg
je Gids is er niet voor niets !

Zijpaden.
In ons plan van ontwikkeling, van de weg die wij gaan, zijn er veel zijpaden.
Dat zijn de paden die wij gaan en die ons tijdelijk van de juiste weg afhouden.
Deze paden kunnen ons lang in hun greep houden, omdat het ook vaak de valkuilen van de materie zijn.
Je verliest je ergens in en naderhand denk je:
“hoe heb ik me daar zo druk over kunnen maken”.
Toch kan het zijn dat dit zijpad voor jou nodig was, omdat datgene dat je moest leren alleen voor jou op die manier duidelijk kon worden. Sta open voor je leerplan.
Vraag om hulp.
Je Schepper kan je niets weigeren.

Netty Robeerst uit Alledag

Vertrouwen
moet je schenken.
Ik vertrouw
op God.

Vertrouwen.
Als je in iemand vertrouwen hebt,
weet je dat hij jou trouw is en blijft.
Het is een zekerheid die zit in je hart.
Je weet dat hij doet wat hij belooft. Vertrouwen moet je aan iemand schenken. Het is een cadeau aan de ander.
Je weet zeker dat hij jouw vertrouwen niet schaadt.
Bij mensen die in ernstige mate teleurgesteld zijn in anderen kan het soms lange tijd duren, voordat ze weer durven vertrouwen.
Toch is het belangrijk dat dit weer hersteld wordt door de liefde van anderen.

Netty Robeerst uit Alledag

Mist heeft veel
liefde nodig.
Laat jouw liefde en warmte,
de mist bij de ander
optrekken.

Mist.
Lopen in mist is akelig.
Je wilt iets zien, maar kunt het niet.
Je kunt er niet doorheen kijken.
Je weet wel dat het er is, maar het zicht is belemmerd.
Hoe kan die mist worden opgelost? Eigenlijk alleen maar door het licht van buitenaf.
Dat licht en die warmte straalt naar de mist en ruimt deze op als sneeuw voor de zon.
Licht en warmte geven is hetzelfde als liefde geven.
Volmaakte liefde maakt dus dat de ander weer goed kan zien.
Geef aan anderen niet nog meer mist, maar alleen liefde.

Netty Robeerst uit Alledag

Wijs de bloem aan die jou aantrekt en je tekst draait naar voren.

Voor jou:

Loslaten is een proces, soms van jaren.
Dat vraagt geduld.

Voor jou:

Zie niet op tegen wat anderen kunnen.
Elk talent is Mijn talent, bedenk dat in nederigheid.

Voor jou:

IJver is een goede deugd, maar overloop je eigen voeten niet!

Voor jou:

Je kunt in het eeuwig nu zijn op elk moment,
wanneer je in Mijn liefde bent.

Voor jou:

Wat vandaag waar is, kan morgen niet waar meer zijn.
Maar Mijn waarheid is altijd waar!

Voor jou:

De horizon ligt niet vast.
Mijn liefde voor jou ligt vast.
Voor altijd.

Voor jou:

Alle hemelse waarden liggen in je hart.
Aan jou om ze allemaal te vinden.

Voor jou:

Wanneer je Mij mist, laat dan al je gedachten los,
en vind Mij in de stilte van je hart.

Dit Hemels Brood gaat over de eenheid met God en met elkaar als één Mens, met de eigen bewustheid te bestaan.