Zonder kleur

Redactie LiefdeRijk:
Ingrid Franssen; Bertie Gelijk;
Tsjêbbe de Vries; Pieter Van Acoleyen

Lieve Mensen,

We maken allemaal van tijd tot tijd iets mee dat wonderlijk te noemen is. Waar we de Hand van onze Schepper in voelen. Iedereen die dit leest vragen we, wanneer jij zoiets beleefd hebt, of van iemand in je omgeving kent, schrijf het ons, want het kan andere lezers bemoedigen, het is ook fijn om wat de liefde van onze Schepper doet, met elkaar te delen.

Wij, de redactie, zijn blij met die verhalen.
We beloven niet dat het altijd of zonder wijziging geplaatst wordt, maar we hopen wel dat we veel verhalen krijgen.
Ken je zoiets, aarzel niet en schrijf het ons!

info@eeuwigliefdezijn.nl

LIEFDERIJK

Nieuwsbrief voor geïnteresseerden

Zonder kleur

Inleiding

December, de laatste maand van het jaar. Voor ons de kerstmaand, de maand waarin we de geboorte van Jezus Christus gedenken. Maar in de samenleving heeft dat steeds minder de nadruk, meer en meer wordt er gesproken over de feestmaand. Onze samenleving is steeds minder doortrokken van een eenduidig geloof, en er zijn steeds meer mensen die geen geloof hebben. Die ervan uitgaan dat het verblijf op aarde een kwestie van geboren worden en sterven is en meer niet.

In ons hart blijft het besef van de geboorte van Christus en wat dat voor alle mensen ten diepste betekent. De vernieuwing van leven voor alle mensen, welk geloof mensen ook hebben, of niet hebben. Onze Schepper heeft ons allemaal lief en in die liefde is Hij in de Mens Jezus Christus geboren op aarde, in een stal, in ons hart, in de wereld, voor alle mensen.

Is dat letterlijk in een stal geweest? Dat kan zo zijn, maar belangrijker is het om te begrijpen dat onze Schepper in Jezus Christus op aarde gekomen is om dienstbaar aan alle mensen Zijn evangelie van liefde duidelijk te maken en alle mensen plaats te geven in het eeuwige leven. Het ware gelukzalige leven. Wij kunnen ons daar nog geen voorstelling van maken, van Zijn liefde, maar wanneer wij Zijn liefde zo nu en dan een beetje in ons hart voelen, geeft dat ons blijdschap, en dat is dan een beetje hemel.

Wij wensen jullie allemaal heel gezegende kerstdagen en een gezond en liefdevol nieuw jaar!

zonder kleur

December 2019

– – – – – – –

Inhoud

– – – – – –

– – – – – –

– – – – – –

Inhoud vervolg:

Uit: “Kinderen schrijven aan Got”
© 1969 A.W. Bruna & Zoon
Druk: Mouton

“Lieve God,
Ik ben de enige in mijn klas die Chinees is. Ze zeggen allemaal dat u Nederlands bent, maar dat ben ik ook, dus kunt u ook wel een Chinees zijn?
Uw vriend Kim”

Hoe vertederend is deze vraag. God heeft ons bedoeld om gelijk aan Hem, aan Zijn liefde te zijn, en dit jongetje vraagt God of Hij gelijk aan hem kan zijn. Hij vraagt als het ware om een bevestiging evenveel waard te zijn als de andere kinderen.

Hoe vaak willen wij in ons doen en laten bevestigd worden door onze medemensen? Voor zoveel mensen is het belangrijk om gezien te worden, om in waarde gelijk te zijn aan anderen. Evengoed stellen we ons ook regelmatig boven anderen, zonder dat zo direct te bemerken.

Voor onze Schepper zijn we allemaal evenveel waard, en dat is oneindig veel. Daar mogen we ons bewust van zijn, en zo mogen we ook al onze medemensen behandelen, gelijk aan elkaar.

Uit: “Kinderen schrijven aan Got”
© 1969 A.W. Bruna & Zoon
Druk: Mouton

“Lieve God
Ik wou graag iets weten
Hoe is het in de hemel?
Ik weet dat het er fijn is, maar welk soort fijn?
Wat gebeurt er als het regent?
Marty”

Hoe eenvoudig kijkt dit kind naar de hemel, als een plaats waar het fijn is, maar hoe fijn? Zo fijn als in een draaimolen, of in het zwembad? Hij ziet de hemel als een plaats waar je het fijn kunt hebben. Alleen, de hemel is niet zozeer een plaats als wel een hoedanigheid van zijn, van hoe je je voelt.

Wanneer iemand zich blij voelt, is hij daarmee in een bepaalde mate in de hemel. Wanneer iemand zich heel blij en gelukkig voelt is hij nog meer in de hemel. Zo zijn er verschillende maten van hemel, al naargelang hoe iemand zich blij en fijn voelt, gelukkig is.

Uiteindelijk is er de Enige ware hemel, waar alles volkomen ware liefde is en die is voor ons allemaal weggelegd, we kunnen allemaal tot die ware Goddelijke liefde komen, waarin we helemaal gelukkig zullen zijn. Voor nu, nog ‘even’ geduld…

De stukjes van kinderen, die beginnen met “Lieve God” zijn bijzonder en vaak vertederend. Maar wellicht zijn er ook volwassenen die eens zouden willen schrijven “Lieve God”.

Ik zou mij dan kunnen voorstellen dat iemand zou schrijven:

“Lieve God,
Wat zou het fijn zijn als alle mensen op aarde U in hun hart gevonden zouden hebben. Als er nergens meer ruzie of oorlog zou zijn. Als er geen ziekte meer op aarde zou voorkomen. Als we alleen in liefde, Uw liefde, met elkaar omgingen. Als het verstand bij iedereen verplaatst zou zijn naar het hart, in een voortdurend contact met U. Als alle mensen zouden beseffen dat U ons leven bent, dat ons leven niet lichamelijk materieel is, maar geestelijk, uit Uw Geestelijk Goddelijke Wezenlijkheid. Als alle mensen Uw Woord naar de volle ware betekenis zouden begrijpen. Wat zou dat allemaal fijn zijn.

En wat ik nu het fijnste vind, dat is dat we erop mogen vertrouwen, dat alles wat voor iedereen fijn zou zijn, door U, door Uw liefde voor ons allemaal, uiteindelijk helemaal in orde komt.
Dank U wel daarvoor.”

Ingrid

Ga in je eigen hart,
daar zul je Hem vinden.

In je eigen hart.
Op geen andere plek kunnen wij U vinden,
dan in ons eigen hart.
In geen boek kunnen wij lezen waar U bent,
dan in ons eigen hart.
Niemand kan het ons vertellen dan ons eigen hart.
In Uw enorme Wijsheid is dat de plaats waar U
bij ons wilt zijn.
In iedereen persoonlijk, diep geworteld,
onverbrekelijk met ons verbonden, bent U daar,
in ons eigen hart.
Daar kunnen en mogen wij bij U zijn.
U ontmoeten, bij U schuilen
wanneer het leven ons te zwaar wordt.
En nieuwe kracht opdoen om weer
verder te gaan op ons levenspad.
Om uiteindelijk in eeuwigheid in U op te gaan.
Eén te worden met Uw Liefde.

Uit: AlleDag van Netty Robeerst-Reinders

Luister

Op aarde kun je je leven
niet altijd zeker zijn
er gebeurt zoveel
alleen het echte leven,
is geen schijn

Wie in zijn hart luistert
die hoort dat er soms iemand
iets fluistert
een stem die je vertelt
en weten laat
waar je leven werkelijk voor staat

Luister en hoor
in je hart, niet in je oor
dat het ware leven oneindig
doorgaat
en dat je Schepper
je nooit verlaat

Uit: “Daglicht” door Ingrid Franssen
te vinden op de site www.levendhart.nl

Vooruit

Alles gaat altijd vooruit
elk licht, elk geluid
alles wat je om je heen ziet
gaat vooruit, anders niet

Wel veranderen de dingen
op aarde
langzaam gaan ze voorbij
maar nooit zonder waarde
voor jou en voor mij

Alles gaat vooruit
naar het licht, naar de zon
terug gaat niet meer,
zelfs niet naar hoe het begon

Uit: “Daglicht” door Ingrid Franssen
Te vinden op de site www.levendhart.nl