Zonder kleur

Redactie LiefdeRijk:
Ingrid Franssen; Bertie Gelijk; Tsjêbbe de Vries

Lieve Mensen,

We maken allemaal van tijd tot tijd iets mee dat wonderlijk te noemen is. Waar we de Hand van onze Schepper in voelen. Iedereen die dit leest vragen we, wanneer jij zoiets beleefd hebt, of van iemand in je omgeving kent, schrijf het ons, want het kan andere lezers bemoedigen, het is ook fijn om wat de liefde van onze Schepper doet, met elkaar te delen.

Wij, de redactie, zijn blij met die verhalen.
We beloven niet dat het altijd of zonder wijziging geplaatst wordt, maar we hopen wel dat we veel verhalen krijgen.
Ken je zoiets, aarzel niet en schrijf het ons!

info@eeuwigliefdezijn.nl

LIEFDERIJK

Nieuwsbrief voor geïnteresseerden

Zonder kleur

Inleiding

Later dan bedoeld door allerlei omstandigheden maar nu toch geplaatst, de nieuwe LiefdeRijk. Augustus 2019 en de zomer is volop aanwezig. Vooral in het Zuiden is het vaker warm en droog. We vragen ons af in hoeverre de klimaatvoorspellingen gaan uitkomen. We kennen de voorspellingen die in de Bijbel staan, er staat nog veel te gebeuren op aarde. En we weten dat onze hemelse Vader dat allemaal met grote liefde leidt. Maar dat weten heel veel mensen misschien nog niet en daarom is het goed om met elkaar uit te dragen wat we geloven, om in liefde met elkaar en onze medemensen om te gaan, zonder ons op te dringen, zonder de waarheid te claimen, eenvoudig, zoals het ons in ons hart wordt aangereikt, in liefde.

En dat willen wij doen met LiefdeRijk, een beetje doorgeven van wat we geloven, en ook deze keer is er weer veel moois om door te geven. De liefde van onze Schepper is onuitputtelijk en Zijn Woord kunnen we op zoveel manieren uitdragen en doorgeven, steeds van een andere kant belicht met Zijn liefde. Zijn liefde geeft wondermooie schakeringen in allerlei teksten en ook in dit LiefdeRijk willen we er graag een aantal met belangstellenden delen.

Veel zegen met het lezen!

zonder kleur

Augustus 2019

Inhoud

zonder kleur

Inhoud vervolg:

“Lieve God, Kunt U nog wat verhalen schrijven. We hebben ze allemaal al gelezen en beginnen opnieuw. Bij voorbaat dank,
Emmy”

Dit stukje tekst komt uit het boekje “Kinderen schrijven aan Got” dat is uitgegeven door © 1969 A.W. Bruna & Zoon, Druk: Mouton

Heel vertederend, zo’n vraag van een kind. En hoeveel meer zou er te schrijven zijn, gezien wat er allemaal al geschreven is. Elke morgen mag ik een stukje “Hemels Brood” opschrijven, regelmatig wordt daarin herhaald wat al eens eerder geschreven is, maar er zit toch ook altijd iets bij wat vernieuwend is. Ik heb wel eens aan Hem gevraagd, of niet alles inmiddels geschreven is. Daarop kreeg ik als antwoord, de aarde zou de boeken niet kunnen dragen als alles over het ware leven opgeschreven zou worden.

We kunnen al heel veel lezen, we kunnen nog meer aan de hemelse Vader vragen om te lezen, maar er is een plek waar Hij alles kan aanreiken zonder dat het iets weegt, en dat is in ons hart. Zie, dan weegt het materieel gezien wel niets, maar des te belangrijker is het wel. Zoals Hij in mij spreekt, zo spreekt Hij in ieder hart, het is alleen een kwestie van in je hart leren naar Hem te luisteren. Ik heb dat als jong kind mogen leren, spelenderwijs, en gedacht dat iedereen Hem in zich kon verstaan. Maar zo bleek het niet te zijn. Daarom ben ik gaan opschrijven wat ik in mijn hart kreeg aangereikt, het “Hemels Brood”.

Maar beter is het voor iedereen om te leren Hem in het eigen hart te gaan verstaan. Waarom? Heel eenvoudig, omdat je in je hart veel dichter bij Hem komt dan je ooit door iets te lezen kunt komen, en daarbij, Hij spreekt niet in woorden, hij spreekt in gevoel. En in dat gevoel versta je meer dan onder woorden te brengen is. Ik doe mijn best om wat Hij mij aanreikt zodanig in onze gesproken taal om te zetten, dat er zo min mogelijk van de betekenis verloren gaat. Maar het zelf in je hart voelen en begrijpen, dat geeft je toch meer besef dan woorden kunnen doen. En denk nu niet dat het voor jou niet is weggelegd, want Hij is die eenvoudige zwerver, die jou juist heel graag in je hart ontmoet en jou juist ook heel graag vertelt over het ware Leven en hoe jij tot dat ware en liefdevolle leven kunt komen. Ook jij kunt het leren met Hem in je hart te spreken!

Dit stukje tekst komt uit het boekje “Kinderen schrijven aan Got” dat is uitgegeven door © 1969 A.W. Bruna & Zoon, Druk: Mouton

“Lieve God,
ik heb Uw boek gelezen en ik vond het erg goed.
Hebt u er nog meer geschreven?
Ik zou ook wel eens een boek willen schrijven met dezelfde soort verhalen.
Waar heeft U Uw ideeën vandaan?
Met hartelijke groeten,
Mark”

Zou dit kind dat aan  iemand vragen die de verhalen die in de Bijbel staan letterlijk neemt, dan zal diegene waarschijnlijk zeggen, lief kind, God heeft maar één boek geschreven en dat is de Bijbel. Want in die Bijbel staat dat niemand Gods Woord mag veranderen, dat niemand er iets vanaf mag doen of aan toe mag voegen. En dat betekent voor diegene, alleen de Bijbel, en meer heeft God niet geschreven.

Maar zelf denk ik dat er wel meer geschreven is wat Gods Woord in zich heeft zonder dat daarmee iets veranderd is, iets toegevoegd en/of afgedaan is van Gods Woord, wat bekend staat als de Bijbel. Juist zijn die boeken van belang om de teksten die in de Bijbel staan en Gods Woord vertegenwoordigen beter te kunnen gaan begrijpen. Om te kunnen gaan begrijpen dat Gods Woord zoals het in de Bijbel staat niet bedoeld is om alleen letterlijk te nemen, maar vooral ook geestelijk te gaan begrijpen. De verhalen die in de Bijbel staan zijn bedoeld als een spiegel, zoals ook ons materiële leven een spiegel voor ons is om het ware geestelijke leven wat uit God is, te kunnen gaan verstaan. En uiteindelijk gaat het erom dat wij God niet alleen uit een boek met woorden verstaan, maar dat wij Hem in ons hart gaan verstaan, dat wij in ons hart Zijn Woord naar volle waarheid en liefde gaan verstaan.

De zekerheid, die wij ons leven lang zoeken,
vinden wij in ons hart.
Investeer in die ene onvoorwaardelijke Liefde
en je zult nooit eenzaam en ongelukkig zijn.

Zekerheid
Daar zoeken wij ons hele leven naar.
Wij zoeken het in de materie, die wij zoveel mogelijk in stand willen houden.
Wij verzekeren het zelfs voor hoge bedragen.
Maar is dat zekerheid?
In één keer kan alles weg zijn.
Kijk maar wat er overal gebeurt in de wereld.
Zekerheid is alleen te vinden in je hart.
Daar voel je waar en op wie je kunt vertrouwen.
Dat is de werkelijkheid die alleen bestaat uit de Liefde, die eeuwig is.
Die nooit sterft en die ook nooit verzekerd hoeft te worden.
Die gratis is en eindeloos te geven en te ontvangen.
Die er is wanneer mensen er voor elkaar zijn.
Die er is wanneer niemand van honger of van eenzaamheid hoeft te sterven.
Die er is wanneer mensen lief en leed met elkaar delen.

Uit: AlleDag van Netty Robeerst-Reinders

Verwonder je,
over het leven,
dat je vandaag leven mag.
Verwonder je over de Liefde
die je vandaag geven en ontvangen mag.
Verwonder je
over het geluk dat je mag voelen om te zijn.

Verwonder je
Verwonder je dat er na elke nacht weer een dag begint.
Verwonder je dat het licht er is om de dingen zichtbaar te maken voor je.
Verwonder je over het nieuwe blad aan je plant.
Verwonder je over de bloem die gisteren nog in de knop stond en nu open is gegaan.
Verwonder je over het wonder van de Liefde, die zichtbaar is in de ogen van de mensen om je heen.
Verwonder je over het nieuwe leven dat elke dag weer geboren wordt.
Verwonder je over jezelf dat je mag ademen, leven , zien, horen, voelen ruiken en liefhebben.

Uit: AlleDag van Netty Robeerst-Reinders