KORT ZICHT

Jij bent
ik ben
Hij is
wij Zijn

Geld, rijkdom, macht,
of Gods zachtmoedige
liefde en haar wijsheid,
kies maar wat je wilt,
dat is je eigen wijsheid

God is zachtmoedig,
Satan niet!

Zonder leven,
geen leven.
God is leven.
Zonder God,
geen leven.
Door God leef jij,
jouw leven is God

God heeft altijd gelijk,
en wanneer ik gelijk heb,
dan nog heeft God gelijk,
want Hij heeft mij
dat gelijk ingegeven!

De waarheid blijft altijd
de waarheid,
of je die nu wel
of niet kent,
het blijft de waarheid

Vandaag is,
gisteren was,
morgen komt,
zodra vandaag is

Hoezo dit en dat,
hoezo hier en daar
hoezo wel en niet,
Hij is overal
Leven,
Ons leven

Geluk is een situatie
waarin je eeuwig
kunt zijn,
zodra je ermee ophoudt
te zeggen:
dit is mijn

De blinde kan zien,
de ziende is blind,
de een is volwassen,
de ander een kind.

De morgen
of de avond,
de hemel
of de grond,
het is maar om het even,
wanneer je Hem
niet vond

Het Woord is van God,
hoeveel de mens ook praat
pas wanneer hij stopt
en stil wordt,
hoort hij waarover
Gods Woord gaat

Wind en regen,
ik kan ertegen,
hagel en sneeuw
ontlokt mij een geeuw,
bommen en granaten
geven alleen gaten,
alles is te verdragen
tot op het bot,
maar nooit zonder
samen te zijn in
de liefde met God

Niemand kan zonder voeding, niemand kan zonder water. Niemand kan zonder liefde, niemand kan zonder deemoed gelukkig worden.

Uit: Hemels Brood 672