Goed Verhaal

Van kind af aan heb ik in mijn hart beseft: wij zijn niet zomaar tot leven gekomen, wij zijn het leven van onze Schepper. Wij leven van onszelf bewust en Hij leeft in ons hart. In ons hart kunnen wij Hem ontmoeten en met Hem van gedachten wisselen. Mij heeft dat heel veel gegeven. Elke morgen ga ik in mijn hart naar Hem en elke morgen schrijf ik op wat Hij mij in mijn hart laat weten. Ik voel daar Zijn enorme liefde voor alle mensen in. Voor mij heeft dat een waarde die ik graag met mijn medemensen deel. Want voor mij is het Zijn liefde waardoor wij leven, zo herken ik dat in mijn hart.

Ik gun het iedereen om in zijn hart ook die liefde van Hem te ervaren. Misschien herken je, na het lezen van de stukjes, wel wat ik bedoel. Dat hoop ik.

Meestal zet ik elke dag het nieuwe stukje op deze site bij “Hemels Brood Vandaag”.  Wat er stond verhuist dan naar het tabblad “Gisteren”. Daarna wordt het op volgorde bij de ander stukjes gezet, zodat het altijd nog eens na te lezen is. Zo goed als alle stukjes die geschreven zijn, staan op deze site, gerangschikt naar volgorde, begonnen op 18 maart 2001. Van de stukjes hebben we ook boekjes gemaakt. Deze worden gratis uitgegeven door de Stichting “Levend Hart”. Bestellen van de boekjes en meer informatie over deze stichting is te vinden op onze site www.levendhart.nl

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over iets wat u op deze site leest, u bent welkom om contact met ons op te nemen, ook voor de bestelling van boekjes. Zie daarvoor het tabblad “Contact”. Daaronder is ook het tabblad “In gesprek” te vinden. Wij komen graag met de mensen die de stukjes lezen in contact. We ontvangen graag uw reactie.

Het is mijn overtuiging dat onze Schepper alle mensen intens liefheeft en geen onderscheid maakt, niet naar kleur, niet naar religie, niet naar volk, niet naar mening, niet naar leeftijd, niet naar geaardheid, niet naar sekse, enz. Want Hij is volmaakt onvoorwaardelijke LIEFDE, werkelijk LEVEN!