Ga zitten en ontdek:
de vogels – de bloemen
je vrienden – je kinderen
je partner
je huis – je tuin
het weer
je familie – de zon
je tijd….

Vakantie.
Loslaten van tijd.
Loslaten van werk.
Lijken simpele dingen, maar zijn
in werkelijkheid toch ingewikkeld.
Het zijn patronen waar je moeilijk
los van komt.
Vakantie staat voor vrij. Dat moet
heel breed gezien worden.
Vrij kan beschikbaar zijn.
Beschikbaar waarvoor je dat
anders niet bent.
Voor de echte dingen in het leven.
Alleen moet je ze weer even ontdekken.
Daar is tijd voor nodig. Vakantietijd.
Ga zitten en ontdek.

God
of welke naam u ook
hebt (wij u ook geven)

Met vreugde doorgeven.
Iets waarvan je weet dat het van
belang is voor jou, maar ook voor de
ander, wil je graag doorgeven.
Vooral de pijlers waarop een leven
kan steunen.
Pijlers waarvan je weet dat die diep in
de grond verankerd zijn.
Die op het moment waarop de grond
begint te schudden onder je voeten
je vastheid bieden.
Die altijd blijven staan, wat er
ook gebeurt.
Die ook altijd bij je zijn, waar je
ook bent.
De pijler waar andere pijlers aan
verankerd zijn is…..

Je mag kiezen om zelf die
rivier te zijn!

Stromen.
Stromen van liefde en geluk ontstaan
als je je ervoor openstelt.
Hoe meer je ervan verdeelt, hoe meer
er naar je toe kan stromen.
De mensen die ze hebben leren uitdelen,
merken dat ze een rivier zijn
die nooit ophoudt met stromen.
Hoe opener en duidelijker de bedding
van je rivier is, hoe makkelijker
hij stroomt vanuit de bron
naar de zee.
Er kan daardoor niet veel vervuiling
optreden.
Zo zuiver als hij kristalhelder ontspringt
uit de bron kan hij doorgegeven worden.
Zodoende brengt hij overal leven.

Heb je naaste lief als jezelf
dan heb je en geef je
vrijheid.

Dan weet je wat echte
vrijheid is.

Vrijheid.
Vinden alle mensen erg belangrijk.
Wat is vrijheid nu eigenlijk. Vrij zijn
van alles wat met materie te maken heeft?
Vrij zijn om elk moment te doen wat
je invalt?
Het heeft te maken met de vrijheid die God
de mens geeft.
De ruimte te hebben om te doen wat
jij belangrijk vindt op dat moment.
Ook de ruimte te hebben om de conse-
quenties daarvan te dragen.
Vooral vrijheid / ruimte die met liefde
te maken heeft.
De ander zo liefhebben dat hij tijd kan
besteden om ook weer anderen lief te
hebben, waardoor liefde zich kan ver-
meerderen.

Vergeven begint met
anders denken.

Vergeving.
Gaat in je geven heel ver.
Ondanks dat je je voelt aangevallen
probeer je de ander toch je liefde, je vrede
en je rust te geven.
Dat wil zeggen:
– Je maakt geen pinnige opmerkingen
– je scheldt niemand de huid vol
– je negeert iemand niet
– je slaat die persoon niet over met je
aandacht
– je probeert je toch in te leven in hem
– je neemt dus geen afstand van hem
– je vergeeft hem alsof het niet gebeurd is
Alsof jij die aanval ten onrechte
gevoeld hebt.
Dat is leven in het rijk van God.

Zorgen: geven
– aandacht
– liefde
– ontmoeting

Zorgen.
Zorg leveren naar de ander.
Zorg leveren kun je natuurlijk niet,
want het heeft te maken met een
houding, een gevoel en
verantwoordelijkheid.
Je wilt voor de ander zorgen als je
je betrokken voelt bij de ander.
Als je liefde voelt voor de ander.
Als jij je aangesproken voelt om
de ander te helpen.
Ook als het vanuit je beroep gebeurt,
is die betrokkenheid en die liefde er.
Als hij er niet is, die liefde, zijn het starre
handelingen die weinig diepgang hebben.
De essentie ontbreekt.
In je zorg ontmoet je de ander.

Helen
doe je vanuit je hart

Helen.
Beschadiging helen. Ongedaan maken.
Heeft in eerste instantie veel liefde en
aandacht nodig. Hulp en steun vragen
bij de grote Heelmeester.
Laten tekenen, opschrijven.
Pijn laten uiten, praten.
Zeggen wat het van binnen doet, zodat het
herkenbaar wordt.
Pijn benoemen als goede uiting
van liefde en zorg voor de ander.
Goede en mooie, liefdevolle dingen
laten denken voor de anderen.
Omringen met liefde en zorg.
Ook die machteloosheid laten benoemen.
Vertrouwen dat ook dat goedkomt,
omdat de goede bescherming er is.

In je beperkingen ontdek
je je meesterschap.

Beperkingen.
In je beperkingen vind je je kracht.
Dan moet je gaan kijken naar wat niet
vanzelfsprekend voorhanden is.
Dan zul je ook moeten kijken naar
wat er nog wel is, in plaats van
wat er niet is.
Dan is een nieuwe oplossing vaak
nog beter dan een vanzelfsprekendheid.
Je realiseert je dat die vanzelfsprekendheid
ook door iemand bedacht is en die
oplossing die jij bedenkt er een van jou is.
Dit soort ervaringen heeft iedereen
in zijn leven.
Je moet ze alleen leren zien en
aangrijpen om er iets van te leren.

Leven is leren.
Je raakt pas uitgeleerd
als je vingers evenlang
geworden zijn.

Nooit

Ontmoeten.
Tegenkomen onderweg.
Tegenkomen en contact mee hebben.
Delen en herkennen.
Je herkent de ander in jezelf.
Mensen die ook nagedacht hebben
over de dingen waar jij mee bezig was.
Soms ook mensen die dezelfde
ervaringen hadden.
Die er soms op dezelfde manier mee
omgingen. Die er dingen / inzichten
van gekregen hebben.
Waardoor je naderhand denkt:
Typisch dat ik die mens nu ontmoet.
Dat ik die dingen met hem bespreek.
Dat er dingen zijn die wij allen te leren
hebben. Ieder op zijn manier.

Geduld is als
een druppel op een steen!
Hij breekt hem open!

Geduld.
Wij zijn geschapen in de tijd.
De tijd dat wij leven van onze geboorte
tot ons graf.
In die tijd hebben wij dingen te leren.
Die dingen liggen vast voor iedereen
op de weg die hij moet afleggen.
Sommige mensen hebben weinig nodig
om veel te leren. Anderen hebben veel nodig
om dat te leren wat voor hen nodig is.
Het leerproces is in grote lijnen hetzelfde.
Je herkent dit ook bij anderen.
Je kunt je eigen leerproces beïnvloeden
positief en negatief.
Bij kinderen is die beïnvloeding er ook
door hun begeleiders; ook positief en
negatief.
Voor sommigen is er veel geduld nodig.

De grens ligt niet bij
de ander maar bij
jezelf!

Grenzen.
Grenzen zijn en liggen alleen in jezelf.
Hij is er ook alleen maar voor jezelf.
De ander wordt er wel mee geconfronteerd.
Een grens kun je bij jezelf overschrijden.
Dan krijg je de consequenties
daarvan te aanvaarden.
Ook zijn er van tevoren waarschuwings-
signalen geweest. Je negeert ze en dat
heeft dan gevolgen.
Luister op tijd naar je lichaam.
Ga niet voorbij aan de signalen
en wees naar de ander daar ook
duidelijk in.
In liefde voor jezelf en de ander
kun je dat bespreekbaar maken en
er ook zelf rekening mee houden.

Aanvaarden:
overgeven in vertrouwen
geeft je vrede, vreugde en
liefde

Aanvaarden.
Bij aanvaarding hoort overgave en
vertrouwen.
Vertrouwen dat de Schepper in totale
liefde schept in het nu.
Dat je je in Zijn hand (waarin jouw
naam geschreven staat) kunt overgeven.
Alles komt goed.
Alles wat je gebeurt in het nu is onderdeel
van Zijn scheppingsplan.
Dat plan is volmaakt.
Elk onderdeel is volkomen in liefde gedacht.
Dus leef je leven in vertrouwen
hierop en Zijn wil geschiede.
In de hemel en op aarde.
En Zijn vreugde, vrede en liefde
is jouw deel.

Waarheid vind je:
door te luisteren in jezelf
wees stil en luister!

Waarheid en dwaling.
Dwaling betekent: je bent aan het dwalen,
dwalen is op een verkeerde weg zijn, ook
buiten jezelf zijn.
De waarheid kan je terugbrengen,
terug bij jezelf; terug op de goede weg.
Waar kun je dan die waarheid halen.
Als dwalen buiten jezelf is, dan vind je
de waarheid natuurlijk in jezelf.
Je vindt die waarheid dan door
naar jezelf te luisteren onder leiding van
de gids die in je hart spreekt.
Daar vind je dan ook de antwoorden
voor je vragen.
Je hoeft alleen maar stil naar jezelf te
luisteren.

Kracht uit liefde is een
wonder

Kracht.
Een explosie van kracht.
Een bundeling die op volle sterkte tot
ontwikkeling komt en zich uit.
Bij kracht hoort geduld.
Geduld om het juiste moment
af te wachten.
Bij kracht hoort ook saamhorigheid.
Daardoor krijg je de bundeling.
Bij kracht hoort ook stilte.
De stilte die nodig is om alles
vast te houden.
Bij kracht hoort ook geloof.
Geloof in positiviteit.
Geloof ook in de ander. Geloof om
de kracht ten goede te benutten.

Verwarring

Verwarring.
Is een zeer onrustige toestand.
Waardoor ook onrust wordt aangetrokken.
Heeft altijd te maken met emoties
en angsten.
Vanuit die toestand is het belangrijk niet
in die emoties te gaan hangen.
Eerst tot rust komen door alles los te laten.
Wat meer rust voor jezelf te nemen en
vooral terug te keren tot je basis.
Stil blijven staan bij nu. Niet vooruitkijken
maar vol vertrouwen in het nu te zijn.
Heel geconcentreerd.
Dan merk je als je ver genoeg bent,
dat de verwarring weg is.