LIEFDE
is acceptatie
is vergeving
is vertrouwen
en nog veel meer!

Liefde.

De grootste is de liefde.

Alles is en komt samen in de grootste stuwende kracht: de liefde.

De liefde tussen man en vrouw, ouders en kind, vriend en vriendin,
Er zijn veel soorten en toch is er maar EEN.

In de basis zijn ze allemaal vanuit dezelfde principes:

Acceptatie voor de eigenheid van de ander.

Vergeving voor alles wat je raakt in en bij de ander.

Volledig vertrouwen in de ander, dat hij uiteindelijk zal komen bij de volledige mens waarvoor hij bedoeld is.

In het Licht
kun je de keuze maken
Kies bewust
voor Liefde of Angst!

Licht.

Licht maakt alles duidelijk en helder.
Ook alle schaduwplekjes.

Als ook die duidelijk doorstraald en omgeven worden door het licht worden ze duidelijk.
Dan kan er ook een keuze worden gemaakt wat je ermee kunt doen.

Bewaren omdat het liefde is, of weggooien omdat het tot het verleden behoort.

Je kiest daar uiteindelijk zelf voor, of je de angsten van je verleden nog deel wil laten zijn van het nu.

Dus een stukje van de eeuwigheid wilt laten worden.

In het licht zie je ook de waarde van de dingen.

Kijk naar het licht.
Blijf in het licht,
en alles is vrede, vreugde en
Liefde.

Zien in het licht.

Als je kiest voor het licht en niet voor de duisternis:

Is er kracht en geen zwakte,

Is er zekerheid en geen twijfel,

Is er blijheid en geen droefenis,

Is er vrede en geen onrust of gevecht,

Is er vertrouwen en geen wantrouwen,

Is er liefde en geen angst,

Zijn er gaven en geen verlies,

Is er hoop en geen wanhoop,

Is er pure goedheid,

Is er herkenning van het licht en de kracht

Schoonheid is straling
die van binnen komt en reikt
tot binnen.
Al het andere is illusie en
vergankelijk.

Schoonheid.

Schoonheid is straling.
Is lichte straling, dus komt van binnen uit.

Echte schoonheid beroert ook de ander van
binnen:
Muziek die je ontroert,
Een beeld dat je raakt,
Een gezicht waarin je de liefde voelt.

Het andere is niets dan vergankelijkheid.
Uiterlijke schoonheid is niet echt als er niets van binnen zit.

Je hebt dus niets aan lege ogen, lege handen en dergelijke.

Als er niets mee gebeurt is het alleen iets dat weer verdwijnt.

Leef nu.
Ontmoet iedereen zoals hij NU is.
Weet dat je allen door God
geschapen bent.
Blijf in zijn liefde.

Het is eenvoudig.

Er zijn een paar principes die het leven eenvoudig maken.

Leef Nu.
Bevrijd je van de last van het verleden! Laat het achter!

Ontmoet elke mens zoals hij nu is.
Neem in je ontmoeting niets van vroegere ervaringen met die persoon mee.

Je zult er versteld van staan welke ruimte er hierdoor in het contact ontstaat.

Weet dat God je geschapen heeft, als een perfecte mens.
Roep die mens, die jij bent, in je op.

Dan staat alle vrede en geluk voor je open!

Ontmoet de ander,
niet jezelf.
Maak je daar vrij voor.
Luister en kom hem tegemoet.
In liefde en respect.

Sta open.

Open jezelf.

Laat je ontmoetingen van vandaag vol ruimte zijn.

Zorg dat je ballast niet meegenomen wordt,
Maar maak jezelf vrij voor de ontmoeting.

Leg je eigen lasten in de handen van de Heer.

Hij, die almachtig en alwetend is, zal ze liefdevol voor jou beheren.

Stel je luisterend oor in op de ander.

Stop er niets van jezelf of je verleden in.

Dit zal direct van invloed zijn op je ontmoeting.

Voel je verdriet.
Leg het in de armen van de Heer.
Stort je hart uit bij Hem.
Richt je dan naar het nu.

Voel je verdriet.

Als er diep in je hart pijnplekken zijn.
Is het goed, als ze naar boven komen, om ze te voelen.

Leg ze in de armen van de Heer.

Vertel ze aan Hem.
Laat Hem al jouw pijnplekken aanraken met Zijn Liefde.

En Hij zal al jouw pijnplekken weer Heel maken.

Probeer dat zo te voelen.

Laat daarna deze plekken achter bij Hem,
Om je te richten op het heden.

Het verleden is voorbij.

Nu begint de eeuwigheid.

Geluk
heel klein
en gekoesterd
wordt
HEEL GROOT

Gelukkig zijn.

Klinkt als iets wat heel groot is.

Niets is minder waar.

Geluk is heel klein.

Het is een klein gevoel, een diep klein plekje, voelbaar in je hart.

Als je dat kleine gevoel de ruimte geeft om groot te worden,

dat wil zeggen erbij stilstaan en doorvoelen, kan dat kleine gevoel heel groot worden.

Zodat het je helemaal vult,
Zodat je ervan stralen gaat,
maar ook tranen in je ogen komen.

Zo is mijn geluk dat jij mijn dochter bent.

Laat je droom vervullen door
ruimte te maken.
Dan mag je putten uit de bron
van levend water.
Maak veel ruimte
dan kun je veel bevatten.

Vervulling.

Een droom vervullen.

Een levensinvulling.

Het heeft allemaal met vullen te maken.

Iets vullen betekent vol maken.
Om iets vol te kunnen maken, moet er een leegte zijn.
Anders kun je er niets in doen.

Er is een bron waar je altijd in mag putten, als je maar genoeg leegte hebt.

Dus niet de bron is het allerbelangrijkste,
Maar de leegte; de bereidheid om gevuld te worden.

Leegmaken en vullen uit de bron is een levensopgave.

Vriendschap
Verbondenheid in lief en leed.
Soms voor het leven.

Vriendschap.

Verbondenheid, die ontstaan is door iets wat je samen gedeeld hebt.

Je hebt iets gevonden in elkaar wat wederzijds herkend wordt.

Die herkenning heeft een band gesmeed, die moeilijk verbroken kan worden.

En als die verbroken wordt, gaat het met pijn gepaard.

Soms kan dat nodig zijn.

Met èchte vrienden kun je goede en minder goede dingen delen,

Dan is het een vriendschap voor het leven.

Mijn Schepper,
heeft mij gedacht,
geschapen,
in volmaaktheid,
groeiend daarnaartoe.
Dank je wel, mijn Schepper
dat ik zo belangrijk
voor Jou mag zijn!

Mijn Schepper.

Omdat ik er ben,
Is er ook iemand die mij gewild heeft.

Biologisch zijn dat mijn ouders.

Maar dat geestelijke stuk,
Dat ik herken als mijn ziel,
Is ook gemaakt, gedacht, geschapen.

Dat is sterker dan mijn lichaam.
Het is de magneet, die mijn lichaam bij elkaar houdt.

Dat deel van mij is gemaakt, gedacht, door mijn Schepper.
Als zijn beeld en gelijkenis.

Gedacht in volmaaktheid en onderweg in mijn leven daarnaartoe.
Dank je wel, Schepper.

Dicht
Hoe kom ik open
Binnen de dingen eerst oplossen
Recht zetten
Dan gaat de deur vanzelf open.
En kun je naar buiten
Weer stralen!

Van dicht naar open.

Als je dicht bent, ben je afgesloten voor wat op je afkomt.
Je bent helemaal in jezelf.
Je contacten zijn zonder openheid.
Om je heen de mist.

Hoe kom je daarvan af.
Je gesloten zijn wijst op iets waar je van binnen nog niet klaar mee bent.
Daar moet je je eerst op richten

Kijk naar wat het is.
Heeft het te maken met angst of met schuldig voelen.
Ruim dat dan eerst op.

Leg je angsten in vertrouwen bij je Schepper neer.
Heb berouw over je schulden.
Doe dit vanuit het diepst van je hart en ga dan weer in openheid verder.

Ik groei
door de ander
kansen te geven.
Door hem nieuw te ontmoeten
en te laten groeien.
Zo is er vrede
bij hem en bij mij.

Groeien naar vrede.

Kun je alleen maar in je eigen hart.

Vrede krijgen wil zeggen:
Vrede geven aan allen die om je heen zijn.

Daarvoor is het nodig dat je iedereen elke dag nieuwe kansen geeft.

Dat je iemand niet afrekent op wat hij was.

Dat je hem ontmoet zoals hij nu is.

Daarmee geef je hem de ruimte om zich te ontwikkelen.

Tevens zul je hem helpen in zijn groeiproces.

Daardoor groei je zelf ook.

Zo is de cirkel van de vrede rond!

Groeien in liefde
vanuit de ene Bron
daaruit mag je vullen
en doorgeven.
Hoe meer je geeft
hoe meer je groeit.

Groeien in liefde.

Liefde, zoals wij ze kennen, is er in vele gradaties.

Er is echter maar één soort Liefde en één Bron.

Alle ons bekende soorten komen uit deze Bron.

Als je wilt groeien in liefde is het nodig dat je je richt tot deze Bron.

Vraagt of je eruit mag putten.

Of je liefde erdoor mag aangevuld worden.
Zodat je meer te geven hebt.

Dat jouw liefde zo mag groeien dat ze intenser en dieper wordt.
Dat ze onvoorwaardelijke Liefde wordt.

Een tevreden mens
is een gelukkig mens.
Zoek die vrede in jezelf
en probeer ze deel te maken
van jou.
Dan heb je geluk gevonden.

Vrede, vredig, tevreden.

Je bent in vrede als je niets meer hoeft.

Als alles genoeg is.

Als je niets meer nodig hebt.

Het is duidelijk dat als je iets wilt hebben en je hebt het gekregen, je dat toch geen rust geeft.

Dat je dat soms helemaal niet nodig had.

Dat het is zoals met veel materiële dingen:
ze geven geen voldoening.

We willen daarom telkens meer.

Zoek bij jezelf wat je écht nodig hebt.

Ga op weg om dat te vinden.

Dan vind je rust en tevredenheid.