De Liefde leeft.
Ook in jouw hart en jouw leven.
Laat Haar licht en Haar warmte toe.
En Zij zal voor jou zichtbaar worden.

Een eindeloze stroom.
Als een eindeloze stroom, stroomt de Liefde door de wereld.
Ze laat mensen leven en zich met elkaar verbinden.
Ze laat kinderen geboren worden en groeien in en door de Liefde.
Niets kan de wereld zonder de Liefde.
Dan zou ze uit elkaar vallen als een dorre droge massa.
Toch is die Liefdesstroom voor velen onzichtbaar of zij willen Haar niet zien.
Maar jij, lieve kind, open je ogen en laat je verrassen door de aanwezigheid en de schoonheid van de Liefde.
Koester Haar en laat Haar groeien in je hart.
In Haar licht en Haar warmte zul je voor altijd gelukkig zijn.

Onze Schepper kent ons van buiten en van binnen.
Laat het oordeel maar van Hem komen.
Hij begrijpt ons; Hij heeft ons Lief.

Oordelen.
Wie beoordeel je?
De mens die naast je staat?
De mens die je voor het eerst gezien hebt?
De mens die je nog nooit gezien hebt?
De mens waar je nog nooit mee gesproken hebt?
Ken jij die mens goed genoeg om er een oordeel over te geven?
Weet jij wat de beweegredenen van die mens zijn?
Weet jij of hij de waarheid spreekt in wat hij nu beweert?
Zou jij willen dat er iemand een oordeel geeft over jou, terwijl hij jou niet kent of niet gesproken heeft?
Zo zien wij dat elk oordeel er een teveel is.
Wij zien niet in het hart van de ander.
Wij kennen alleen maar zijn buitenkant.
Beoordeel niet de ander, maar alleen jezelf.

Zorg voor kwaliteit in je leven.
Niet voor véél, maar voor goed.
In alle opzichten.

Kwaliteit.
Het gaat in het leven niet om hoeveelheden.
Véél hebben, veel verdienen.
Het gaat om de kwaliteit.
Je kunt massa’s vrienden hebben, maar toch heel eenzaam zijn.
Of je kunt maar één vriend hebben, waarmee je alles kunt delen.
Probeer in je relaties de kwaliteit te bewaken.
Het gaat er niet om hoeveel tijd je aan elkaar besteedt, het gaat erom hoeveel aandacht, zorg en Liefde je hebt voor elkaar als je bij elkaar bent.
Dat je weet dat je er bent voor elkaar als dat nodig is.
Probeer dat wat je doet voor elkaar goed te doen.
Probeer de momenten die je bij elkaar bent, goede momenten te laten zijn.
Deel je leven op die momenten met elkaar.
In openheid en Liefde.

Verwerken van voor jou ingrijpende situaties is nodig voor de gezondheid van je leven.
Stel het niet uit, maar maak er een actief proces van.
Pas dan kun je verder gaan met je leven.

Verwerken.
In verwerken zit het woord werken.
Dat is een woord van activiteit.
Je moet er dus iets mee doen.
Iets wat in je is, iets wat je hebt meegemaakt, iets wat je geraakt heeft, moet verwerkt en eruit gehaald worden.
Dat kan door tranen, daardoor komt de emotie eruit.
Maar ook door de expressie die bij jou past en dat kan ook praten, schrijven, schilderen, dansen of zingen zijn.
Je kunt het ook laten zitten, het allemaal in een hoekje van je geest opbergen en verder willen gaan met je leven.
Maar datgene wat in een hoekje zit, gaat een eigen leven leiden en gaat rotten, bederven en op een eerst nog onzichtbare manier je leven beheersen en kapotmaken.
Stel je verwerken dus niet uit, maar ga er zo snel mogelijk mee aan de slag.

Leef je leven vanuit je hart.
Laat je hart spreken en luisteren.
Dan kan je leven een Zegen zijn voor alles en iedereen.

In je hart.
In je hart mag je zijn zoals je bent.
In je hart is de Liefdesvonk, die Licht brengt in je duisternis.
In je hart mag je om raad vragen.
In je hart vind je Waarheid.
In je hart verbind je je met al je geliefden.
In je hart mag je rusten.
In je hart voel je Zijn aanwezigheid.
In je hart vind je troost en bemoediging.
In je hart kun je altijd terecht.

Samen in Liefde verbonden,
met Hem die ons geschapen heeft,
met elkaar waarmee we ons leven delen,
dragen wij die Liefde uit.
Dat is gelukkig zijn.

Samen.
In verbinding met elkaar zijn wij op deze wereld geplaatst.
Met sommigen zijn wij sterk verbonden, met anderen wat minder sterk.
Maar toch zijn wij met elkaar verbonden.
Wij moeten iets delen met elkaar.
Wij delen de aarde waarop wij leven.
En de lucht die wij ademen.
Maar vooral de Liefde die wij allen in ons hart hebben.
Deze Liefde, die een belangrijk deel uitmaakt van ons zijn, mag niet opgesloten blijven.
Door naar buiten te komen gaat Zij zich vermeerderen.
Tot vrede en geluk voor iedereen.
Dan pas wordt onze verbondenheid écht zichtbaar.
Sluit je dus niet op in je kleine wereldje, maar breng in jouw leven die verbondenheid naar buiten.

Verbonden in de Liefde
kunnen jij en ik
écht samen zijn.

Jij en ik.
Jij en ik verbonden in de Liefde:
leven in een innige band,
gaan samen onze weg,
willen graag samen zijn,
praten en luisteren naar elkaar,
hebben tijd en aandacht voor elkaar
kunnen samen lachen en huilen,
kunnen alle stormen trotseren,
zijn elkaars troost in zware tijden,
dragen elkaars lasten en voelen elkaars behoeften,
voelen ons nooit eenzaam en alleen,
weten te vergeven en te vergeten,
geven elkaar de ruimte om te zijn zoals we willen zijn,
weten te delen met allen die het nodig hebben,
zijn bij elkaar thuis.

De Liefde versplintert niet, want ze is altijd en eeuwig, door alle tijden heen, dezelfde.
Sluit je aan bij die Liefde, dan is er stabiliteit en vaste grond onder je voeten.

Versplintering.
Tot splinters uit elkaar vallen.
Dat is wat er gebeurt in de wereld van vandaag.
Alles versplintert tot zo’n kleine deeltjes, dat het geheel er helemaal door verdwijnt.
De zekerheid in ons leven wordt helemaal uit elkaar gehaald.
Niets is er meer zeker in onze tijd.
Wat gisteren nog waar was, is vandaag in een rapport onwaar gebleken.
Wat overblijft is onzekerheid, onveiligheid, los zand.
Dat gebeurt ook in de mens.
Het leven is te ingewikkeld, alles heeft zoveel kanten, ontwikkelingen, waarheden, onwaarheden, dat hij er duizelig van wordt.
Hoe kun je overleven in deze chaos.
Alleen maar door telkens weer terug te gaan tot je basis.
De basis van de Liefde, die in je hart te vinden is.
Alleen de Liefde houdt het geheel in stand.

Verwijten horen niet bij nu.
Liefde en vergeving horen daar wel bij.
Leef dus in het nu en laat alles maar los.

Verwijten.
Het verleden is een voorbije zaak.
Je kunt er niets meer aan veranderen.
De keuzes die in het verleden zijn gemaakt,
zijn de keuzes van de persoon van toen.
Heeft het dan nog enig nut de persoon de keuzes van toen te verwijten.
Van belang zijn de keuzes die nu, vandaag, gemaakt worden.
De ervaringen van het verleden, met hun pijn en hun verdriet,
kunnen ons helpen in het nu de juiste keuzes te maken.
Dan hebben wij er iets van geleerd,
zijn er door gegroeid in wijsheid en Liefde.
Laat je verwijten dus maar los.
Ze hebben nu geen enkel nut meer.
Maar stel de Liefde bovenaan.
De Liefde die vergeeft, reinigt en zuivert.
De Liefde, die weet hoe kwetsbaar een leven is,
maar hoe groot een mens kan zijn in zijn vergeving.

Amen.

Morgengebed.
Lieve Heer,
Voor vandaag vraag ik Uw genade en Uw zegen.
Ik wil vandaag leven en spreken vanuit mijn hart.
Geef mij Uw visie om te kijken naar de dingen om mij heen.
Open mij voor Uw Liefde, Uw Kracht en Uw Wijsheid, zodat ik daarmee mijn hart kan vullen.
Laat datgene wat ik vandaag doe of niet doe aansluiten aan en deel worden
van Uw nooit eindigende stroom van Liefde, die ook vandaag de wereld laat leven en zijn.
Zegen ook vandaag degenen die U aan mijn Liefde en zorg hebt toevertrouwd.
Begeleid ons op de weg die vandaag voor ons open ligt.

Je hoeft Mij niet te zoeken.
Ik ben er al.
Je hoeft Mij maar te erkennen.

Ik ben er al.
Ook al ken je Mij nog niet.
Ook al wil je Mij nog niet kennen.
Voor je bestaan heb Ik je al gedacht,
ben Ik met je bezig,
stroomt Mijn Liefde door je heen.
De Liefde, waardoor je je geliefden kunt liefhebben.
In die Liefde ben Ik er, maar ook in je bewogenheid met anderen.
In je ontroering om schoonheid, om de natuur, om de levende wezens om je heen.
In alles wat met je hart te maken heeft, ben Ik er.
Wanneer wil je Mij herkennen?
Wanneer wil je Mij vertrouwen?
Wanneer wil je bewust bij Mij zijn.
Ik vraag niets van je.
Ik geef alleen maar, alles wat échte Liefde is.
Ik geef aan iedereen die leeft.

Er is Licht in de duisternis.
Open je ogen en laat het Licht binnenkomen!

Lichtpuntjes.
In donkere tijden wordt elk lichtpuntje zichtbaar.
Een lichtpuntje dat je in het heldere licht niet zag, gaat dan oplichten.
Vertalen wij dat naar het geestelijke, dan kun je zeggen: als alles goed gaat, je leven op rolletjes loopt, vind je alles vanzelfsprekend.
Maar als er moeilijke tijden komen, dan zie je ineens dat een heleboel niet vanzelfsprekend is.
Je gaat dan anders over dingen nadenken; je gaat dingen op hun échte waarde schatten.
Probeer dan die dingen vast te houden voor de tijden dat alles weer “goed gaat”.
Behoud de dingen die écht waarde hebben in het leven, zoals liefhebben en samenzijn.
Heb aandacht voor die kleine dingen, die in werkelijkheid groot zijn.
Dat zijn de lichtpuntjes in het leven, die dan blijvend zichtbaar worden.

Maak je keuze, elk moment.
Een bewuste keuze, want het ego speelt een rol in je leven.
Soms bewust, maar vaak onbewust.

Het ego.
Het ego zegt:
Ik wil veel hebben.
Ik wil gezien en geëerd worden.
Ik wil dat mensen plaats voor mij maken.
Ik wil de beste zijn.
Ik wil aan de top.
Ik wil alles hebben.
Het ego wil alles hebben, maar wat wil het ego zijn.
Als ons ego alles wil, dan blijft er weinig over om te zijn.
Als het ego aan de macht is, is er oorlog, haat, onvrede, strijd om de macht.
Als het ego aan de macht is, is er voor niemand anders plaats.
Is er zeker geen ruimte voor Liefde.
Ons ego voert een strijd met ons, in ons.
Voor wie kies jij, voor je ego, voor eigenliefde, of voor Liefde.

Harmonie.
Een prachtige klank,
geboren uit liefdevolle harten,
maakt iedereen die het horen wil,
blij en gelukkig.

Harmonie.
Als het ego in je tot rust gekomen is.
Als je bereid bent om het oude los te laten.
Als je ruimte maakt voor het Licht in jezelf.
Als je de rust en de stilte kunt vinden.
Dan is er vrede in je hart.
Pas als je bereid bent om samen met anderen te gaan in luisteren, praten, begrip, maar vooral in Liefde, dan is er harmonie.
Die samenklank is voor iedereen lieflijk om aan te horen.
Als iedereen zijn eigen lied in Liefde wil laten klinken met anderen, is harmonie te verwezenlijken.
Niet de gerichtheid op jezelf, maar allen gericht op de levende Liefde vanuit ons hart, kan de klanken doen samensmelten tot één prachtig Liefdeslied.
Voor Hem die leeft in eeuwigheid.

Het patroon van je leven is er.
Het is aan jou vandaag een stuk, een dag, te realiseren.
Doe dat in Liefde, in aandacht, in vertrouwen en in blijheid.
Met ondersteuning van Hem die je het leven geeft.

Het patroon.
Het patroon van je leven vult zich met elke dag.
Sommige dagen lijken je belangrijk of stralend.
Andere dagen voelen pijnlijk, waardeloos of verwoestend.
Maar alle dagen zijn een invulling van een stukje van het patroon.
Pas als het patroon af is en het leven ten einde, dan pas kun je zien wat het geworden is.
Dan blijken ineens de dagen anders te zijn dan je ze op dat moment gevoeld hebt.
Laat het dus maar aan de Ontwerper over om zich met het patroon bezig te houden.
Zorg zelf dat het steekje van de dag zo mooi mogelijk afgewerkt wordt.
Het steekje zoals het zich aandient.
Zonder weerstand leef je je dag en in alle aandacht en rust voer je uit wat er die dag te doen staat.
In Liefde voor Degene die je de mogelijkheid geeft je dag te leven.