Behoud je rust en je kalmte door de rust
van je hart in je op te nemen.
Oefen je daar dagelijks in.
Daardoor kun je in onrustige situaties zicht
blijven houden en je evenwicht hervinden.

Blijf kalm.
Ieders leven is in beweging.
Er gebeuren dingen die voorspelbaar zijn en “normaal”, omdat ze bij het leven horen.
Er gebeuren ook onverwachte dingen, die je uit je evenwicht brengen.
Belangrijk is het dan om de rust te bewaren en je evenwicht terug te vinden.
Dat kan door niet in paniek en onrust mee te gaan.
Door kalm te blijven, de situatie te overzien, te doen wat er gedaan moet worden en daarna te proberen afstand te nemen.
Onrust ontstaat vaak door dingen in de buitenwereld en als je naar binnen kunt gaan door in je hart te voelen, komt er weer rust.
In een rustig oppervlak kun je spiegelen en zien; in een onrustig oppervlak is er totaal géén zicht.

Verandering begint niet
bij de ander,
maar bij jezelf!

Verandering.
Als je in je leven verandering in je situatie wilt brengen,
is het nodig dat je eerst naar jezelf kijkt.
Wat is jouw aandeel in die situatie?
Als dat duidelijk is, krijg je ook een beeld
van de mogelijkheden die er zijn.
Je kunt immers alleen maar
jouw aandeel van een situatie veranderen.
Pas als dat veranderd is, en dat is al heel moeilijk,
kan een ander zich daarbij aanpassen.
Maar alleen als de ander daar de noodzaak van inziet
en hij de mogelijkheden daartoe heeft.
Alleen jouw begrip en Liefde
kan dit proces positief ondersteunen.

De Liefde gaat altijd een stapje verder.
Zij geeft iedereen altijd nieuwe kansen en is
onvoorwaardelijk en eeuwig.

De Liefde.
De Liefde in haar zuiverste vorm gaat een stap verder.
Liefhebben op een onvoorwaardelijke manier betekent niet alleen de mensen liefhebben die jou liefhebben, maar ook de mensen liefhebben die jou niet liefhebben.
Zelfs je vijanden, de mensen die jou kwaad gedaan hebben, liefhebben.
Wij zouden zeggen: ja, ben je nou helemaal gek! Je vijanden moet je vernietigen, uitmoorden, ze moeten verdwijnen enz. enz.
Toch gaat de Liefde in haar zuiverste vorm zo ver!
Het zou immers alleen eigenbelang zijn als je alleen maar je geliefden zou liefhebben.
Het liefhebben van je vijanden voorkomt oorlogen die maar voortduren, haat, jaloezie en afgunst.
Het maakt en houdt je Liefde en je gedachten zuiver en rein, terwijl je anders zelf die negatieve gevoelens in stand houdt en over je afroept.

In de Liefde verandert één persoon in een gezamenlijke eenheid met zijn Geliefde.
Die eenheid vormt een kracht die méér is dan twee aparte personen.
Laat de Liefde toe in je leven, de Liefde van onze Schepper, en laat ons daarin allen één worden.
In Liefde en zorg voor ons gezamenlijk geluk.

Eenheid in Liefde.
Als je liefhebt word je één met je geliefde.
Je bent met je gedachten bij elkaar.
Je bent zoveel mogelijk samen, brengt samen tijd door.
Als je bij elkaar bent, voel je je niet alleen, maar geniet van het samenzijn.
Alles besluit je in samenspraak; de toekomst is op beiden gericht en niet op één persoon.
Je denkt en je doet samen.
En zelfs als je niet samen bent, voel je de verbondenheid.

Aandacht geven is je verdiepen.
In de ander; in jezelf.
Niet alleen in het uiterlijke maar ook het innerlijke.
Het is een ontdekkingsreis.
Immers in de ander ontdek je ook jezelf!

Aandacht.
Wij zijn met allerlei dingen tegelijk bezig.
Wij vliegen met onze gedachten van het ene naar het andere.
Om ons heen gebeurt hetzelfde.
Daardoor hebben wij weinig tijd om ons te verdiepen.
Om écht aandacht te geven aan waar wij mee bezig zijn of wat wij belangrijk vinden.
Daardoor missen wij diepgang in ons leven.
Oppervlakkig zijn wij met dingen bezig, maar tijd om échte aandacht te geven is er niet.
Maak een keuze voor aandacht aan de personen om je heen en geef die eens échte aandacht.
Hoor wat ze écht zeggen, zie wat ze doen en belangrijk vinden; leer ze kennen.
Sluit je dag af met na te gaan wat je ontdekt hebt.

Waar het ego zijn plek heeft, kan er geen
onvoorwaardelijke Liefde zijn.
Je kunt dus niet voor beide kiezen!

Het ego.
Volgelingen van het ego noemen we egoïsten.
Je hoort mensen zeggen dat egoïsten onaangename mensen zijn om mee om te gaan.
Toch speelt het ego in het leven van bijna ieder mens een kleinere of grotere rol, want het ego heeft veel aanverwante vrienden.
Soms vrienden die onder een laagje van valse liefde verborgen zitten, zoals o.a.:
Boosheid, gekwetstheid, trots, hoogmoed, oneerlijkheid, bevestiging, valse bescheidenheid, leedvermaak.
Er is heel wat zelfkennis en zicht op de achtergronden van je handelen voor nodig om ze te ontdekken.
Toch is dat belangrijk om ruimte te krijgen voor de Liefde.

De kracht van de Liefde maakt de eerste stap mogelijk.
Voor wie kies je?
Voor je ego of voor de Liefde.

De eerste stap zetten.
Wie zal na een ruzie of onenigheid de eerste stap zetten?
Wie heeft de moed om zo sterk te zijn en te zeggen “het spijt me”?
Ruzies halen altijd het slechtste boven in mensen.
Er worden dingen gezegd die diep in de persoon hebben liggen broeien.
Als de ruzie maar hoog genoeg opgelaaid is, worden die dingen erbij gesleept.
Ego’s botsen tegen elkaar en proberen elkaar te vernietigen.
Duidelijk mag zijn dat de Liefde mijlenver verwijderd is.
De eerste stap zetten wordt dan gezien als het erkennen van een nederlaag.
Toch is dat precies datgene waardoor de Liefde weer een rol kan gaan spelen.
Het ego wordt door het zetten van die eerste stap achtergelaten en de winst is het behoud van de relatie; de Liefde tot elkaar.

Verwonder je,
over het leven,
dat je vandaag leven mag.
Verwonder je over de Liefde die je vandaag geven en ontvangen mag.
Verwonder je
over het geluk dat je mag voelen om te zijn.

Verwonder je.
Verwonder je dat er na elke nacht weer een dag begint.
Verwonder je dat het licht er is om de dingen zichtbaar te maken voor je.
Verwonder je over het nieuwe blad aan je plant.
Verwonder je over de bloem die gisteren nog in de knop stond en nu open is gegaan.
Verwonder je over het wonder van de Liefde, die zichtbaar is in de ogen van de mensen om je heen.
Verwonder je over het nieuwe leven dat elke dag weer geboren wordt.
Verwonder je over jezelf dat je mag ademen, leven, zien, horen, voelen, ruiken en liefhebben.

De kracht van de Liefde
geeft leven aan iedereen
die ermee in aanraking komt.

De kracht van de Liefde.
Breekt open.
Geeft ruimte.
Maakt gelukkig.
Geneest zieken.
Bouwt bruggen.
Verbindt mensen.
Heeft geduld.
Is zacht en gevoelig.
Legt ruzies bij.
Houdt mensen op het goede pad.
Geeft leven.
Vergeeft het onvergeeflijke.
Doet mensen groeien.
Geeft rust en vrede.

Leef je eigen leven.
Maak je eigen keuzes.
Maak ze vanuit je hart.
En geef jezelf de ruimte om ervan te leren!

Je eigen leven; je eigen keuze.
Iedereen leeft zijn eigen leven.
Daarin mag en moet iedereen zijn eigen keuzes maken.
Niemand mag die keuze overnemen.
Toch gebeurt dat zonder dat het beseft wordt.
In Liefde mag je elkaar ondersteunen, maar het eigen leven is ieders eigen verantwoordelijkheid.
Geef het niet uit handen en neem het niet van iemand over.
Help elkaar en steun elkaar, maar geef elkaar de ruimte om te leven zoals een ieder dat zelf belangrijk vindt.
Zo helpt ons onze Schepper!

Voor de praktijk van alledag ga je in je hart te rade.
Dan ga je de juiste weg.
De weg van Liefde, vrede en geluk.

En dan komt de praktijk.
Wij leren en ervaren hoe de dingen zouden moeten zijn.
Wij zeggen tegen onszelf: “Ik ga het anders doen.”
En dan komt de praktijk.
Dan is het de bedoeling dat je anders reageert, dat je anders handelt.
Maar je weet het niet meer; je deed de dingen immers zonder nadenken, automatisch.
Waar vind je nou de nieuwe manier van handelen?
Natuurlijk in je hart!
Daar vind je immers de manier om met respect, geduld, Liefde, zachtmoedigheid, vergeving en in nederigheid te handelen!
Ga daar te rade voor de juiste weg en je zult hem vinden.
De weg die de ander en jezelf in vrede en geluk kunnen gaan.

Zeg ja tegen vandaag.
Zeg ja tegen de Liefde vandaag.
Zeg het vanuit je hart, dan kun je het ook waarmaken.

Ja.
Een klein woordje met een grote betekenis.
Ook met veel consequenties.
Ja zeggen wil zeggen dat je je met iets of iemand verbindt.
Ja zeggen vraagt iets van jou.
Het heeft zijn gevolgen, die je wel of niet zorgvuldig hebt overdacht.
Als je je de gevolgen niet realiseert wil dat zeggen dat je verwachtingen niet waar kunt maken.
Dan moet je mensen teleurstellen.
Let daarom goed op je grenzen en stel je verwachtingen niet te hoog.
Leer van je fouten, dan is geen enkele les tevergeefs.

Als onderdeel van het geheel zijn onze keuzes van invloed op elkaar.
Wees je dat bewust in jouw manier van leven!

Het totaal.
Wij zijn allemaal onderdeel van de schepping.
Toch vormen wij maar een heel klein onderdeel van deze schepping.
Wij bewonen en bevatten ook maar een minimaal stukje.
Het ons gegeven om een groter stuk van die schepping te zien.
Wij mogen daarvoor kiezen.
Maar wij kunnen dat grote niet bevatten, het maakt ons bang.
Daarom trekken wij ons terug in ons eigen kleine wereldje en denken of hopen dat wij de rest kunnen buitensluiten.
Wij denken daar met die grote onbeheersbare wereld niet te maken te krijgen.
Helaas kan dat niet omdat wij in éénheid en verbondenheid geschapen zijn.
Jouw keuzes hebben hun invloed op anderen.
Zelfs meer dan je ooit zou denken.
Of je dat nu wilt of niet.
Wij hebben een gezamenlijke zorg; niet alleen voor onszelf maar voor allen.

Verdriet jezelf niet met onmogelijkheden.
Zoek de rust en de vrede in datgene wat vandaag op jouw weg komt.

Mogelijkheden.
Er zijn in je streven mogelijkheden en onmogelijkheden.
In je denken is dat niet altijd duidelijk.
In de praktijk blijkt soms dat wat je dacht niet uitvoerbaar te zijn.
Dan loop je tegen je eigen grenzen aan.
Leer ervan je te bewegen in je denken en doen binnen je eigen mogelijkheden.
Het kost je onnodige energie je blind te staren op iets wat voor jou onmogelijk is.
Het roept negatieve emoties op zoals teleurstelling en onmacht.
Kijk wat voor jou te doen is en heb daar vrede mee.
Immers dat zijn jouw talenten die jij nodig hebt om jouw weg te gaan.

Eb en vloed.
Rust en onrust.
Geven en nemen.
De processen van ons leven getuigen
van Liefde en Wijsheid.

Eb en vloed.
Net als eb en vloed komen en gaan processen in ons leven.
Processen van geven en nemen.
Als een eindeloze stroom die nooit ophoudt.
Totdat het leven ten einde is.
Sommige stromen zijn enorm hevig, andere minder ingrijpend, maar ze komen en gaan.
In die processen zit een enorme wijsheid.
Met zachte hand worden wij erdoor geleid en aan ons is de keuze om er iets van te leren en daardoor te groeien.
Ze geven ons wijsheid, maar ze nemen ook vaak dingen die wij dachten niet te kunnen missen.
Het leven gaat daarna weer verder alsof er niets gebeurd is.
Als je er dan na jaren op terugkijkt, blijkt er wel iets veranderd te zijn.
In onszelf, in ons denken en ons doen.