Neem je besluiten vanuit de toetsing van je hart.
Ga niet te snel over tot actie.
Neem vanuit je hart je keuze én je verantwoording.

Geef jezelf de tijd.
Geef jezelf de tijd om in je hart te rade te gaan.
Beslis niet van het ene op het andere moment om iets ten uitvoer te brengen.
Doorvoel of het een handeling mag zijn uit Liefde of uit eigenbelang.
Misschien kun je dan nog iets bijsturen of veranderen.
Neem de tijd om te voelen wat je handeling teweegbrengt bij anderen.
Laat hierin de Liefde je leidraad zijn.
Dat zal tenslotte ook voor jou geluk en vrede brengen.
Wees vooral eerlijk ten opzichte van jezelf.
Zie je eigen aandeel en neem daar verantwoording over.

De zekerheid, die wij ons leven lang zoeken, vinden wij in ons hart.
Investeer in die ene onvoorwaardelijke Liefde en je zult nooit eenzaam en ongelukkig zijn.

Zekerheid.
Daar zoeken wij ons hele leven naar.
Wij zoeken het in de materie, die wij zoveel mogelijk in stand willen houden.
Wij verzekeren het zelfs voor hoge bedragen.
Maar is dat zekerheid?
In één keer kan alles weg zijn.
Kijk maar wat er overal gebeurt in de wereld.
Zekerheid is alleen te vinden in je hart.
Daar voel je waar en op wie je kunt vertrouwen.
Dat is de werkelijkheid die alleen bestaat uit de Liefde, die eeuwig is.
Die nooit sterft en die ook nooit verzekerd hoeft te worden.
Die gratis is en eindeloos te geven en te ontvangen.
Die er is wanneer mensen er voor elkaar zijn.
Die er is wanneer niemand van honger of van eenzaamheid hoeft te sterven.
Die er is wanneer mensen lief en leed met elkaar delen.

Een kind van de Schepper.
Je bent Zijn kind als een kostbaar geschenk, dat in Zijn Liefde nooit verloren raakt,
maar met Hem verbonden is voor eeuwig.

Kind van de Schepper.
Vanuit Zijn Liefde geboren.
Een gedachte, een wens, in Liefde ontvangen.
Zichtbaar voor Zijn ogen, zowel van buiten als van binnen.
Levend, om te ontwikkelen wat nog niet zichtbaar is, maar als een stralende ster in je hart verborgen is.
Een kind op reis, maar toch verbonden met Zijn Liefde.
Zoekend ben je naar iets wat je verloren bent, maar in je hart op je wacht.

Kom maar bij Mij en je weet dat Ik het begrijp voordat je één woord geuit hebt.
Ik wacht op jou en Mijn deur staat wagenwijd open.

Kom maar.
Leg je hoofd maar tegen Mijn Schouder.
Laat je lasten en je tranen maar komen.
Ik weet wat je wilt en wat je kunt.
Maar je hoeft even niet.
Laat maar alles aan Mij over.
Ik zal Mijn Liefde over iedereen uitstrooien en iedereen zal lachen en gelukkig zijn.
Wees maar niet bang, Ik vergeet niemand.
Laat maar los, je mag rusten.
Liefste kind, Mijn last die Ik op je schouders leg is licht en gemakkelijk te dragen.
Jij maakt hem zo groot door er maar bij te stoppen.
Laat alle ballast los.
Ga terug tot je basis en luister naar Mijn stem in je hart.
Dan voel je precies wat Ik van je vraag.
Ook al stribbel je tegen, laat los en alles komt goed.
Misschien moet je niet alles zelf willen opknappen.
Maar stilletjes aan komt ook bij jou het besef, dat je het maar aan Mij hoeft te vragen en in Liefde los te laten.
Met het vertrouwen, dat diep in je wortelt, kun je stoppen met je in alle bochten te wringen om het voor iedereen goed te doen.

Bouw deze dag op alsof het een nieuw en fris begin is.
Geef jezelf die kans.
Het is een geschenk speciaal voor jou.

Opbouwen.
De nieuwe dag is een nieuw begin.
Laat het oude maar achter.
Begin vandaag alsof je een nieuw leven begint.
Neem in momenten je rust.
Blijf aandachtig bezig.
Laat het besef in je toe dat je altijd begeleid en ondersteund wordt.
Denk erom: vandaag is een nieuwe kans om het beter te doen.
Je mag en je moet niet.
Jij geeft het antwoord en er is een ja en een nee.
Op het einde van de dag mag je ervaren of je de nieuwe kans benut hebt.
Vraag in je bezig zijn om hulp en ondersteuning en die zal er altijd zijn.

Emoties,
gezien, gevoeld, herkend, en bewust ervaren,
mag je loslaten in Liefde.
Dan mag en kan er rust en vrede zijn.

Emoties.
Emoties overvallen je, brengen je onrust.
Neem je tijd om ze tot rust te brengen.
Net zoals troebel water in rust helder wordt, heb je stilte nodig om tot rust te komen.
Emoties spelen een spel met je.
Herken ze op het moment dat ze je overvallen.
Geef ze hun plaats, of het moment, waar ze bij horen en laat ze in Liefde los.
Het zal je terugbrengen tot rust en helderheid, waardoor je leven bewust in een groeiproces komt.
Luister naar jezelf, kijk naar jezelf, herken jezelf en leer van jezelf.

Liefde geven is Liefde ontvangen.
Geef vanuit de Rijkdom die ons geluk en vrede schenkt en je zult nooit tekortkomen.

Een helpende hand.
Een helpende hand in Liefde, zorg en aandacht kan van onschatbare waarde zijn in het leven.
Als die er niet is in jouw leven, kun jij dat misschien wel voor een ander zijn.
De gever van die Liefde, zorg en aandacht ontvangt net zoveel als de ontvanger.
Immers als je geeft mag je de voldoening smaken iemand gelukkig te maken.
En gelukkige mensen om je heen maken jezelf ook gelukkig.
Daarbij is het contact met onze Schepper, die de Liefde zelf is, een vervulling van je leven.

De werkelijke wereld krijgt gestalte in de harten van de mensen.
Ook in jouw hart.
Bouw je mee aan die wereld?
Open dan je hart voor de zuivere onvoorwaardelijke Liefde.

De werkelijke wereld.
Dat is de wereld buiten de materie.
Ze krijgt gestalte in het hart van ons mensen.
Het is de wereld van Liefde, aandacht en zorg voor elkaar.
Niet de materie kan haar tot gestalte brengen, maar de Liefde die wij voor elkaar hebben in ons hart.
Als je wilt helpen bouwen aan die wereld, zul je de deur van je hart moeten openzetten.
En de Schepper, die in de Liefde bij ons is, zal die wereld gestalte geven.
Zoals Hij dat door de eeuwen heen en nog dagelijks doet.
In jouw hart hoeft alleen maar bereidheid en openheid te zijn.

Nederigheid is de sleutel tot de zuivere Liefde.
Deze sleutel opent je hart en je leven.

Nederigheid.
Weten wat en wie je bent, maar jezelf niet zonodig op de voorgrond plaatsen.
Met respect en aandacht voor anderen deel hebben aan het leven waarin je geplaatst bent en in Liefde je eigen plaats innemen.
In rust en stilte de ander en jezelf ruimte geven om te leven, om te zijn.
Dat wil zeggen vanuit je hart je keuzes maken, maar anderen ook de kans geven hun keuzes te maken.
Bereid zijn jouw voordeel niet ten koste van anderen te laten gaan, maar met zorg en aandacht om te gaan met de mensen om je heen.
Niet de groten en de machtigen zijn hierin je voorbeeld, maar de kleinsten en de geringsten.

In het Licht van de Liefde van onze Schepper ademen wij, leven wij, groeien wij.
Dank U voor het Licht in deze duisternis.

In het Licht van de Liefde.
In het Licht van de Liefde wordt alles zichtbaar voor ons.
Zien wij allen wat wij nodig hebben om verder te gaan op onze weg.
Wat we nodig hebben om de taken te doen die op onze weg van ons gevraagd worden.
In het Licht van de Liefde hebben wij houvast in de duisternis van pijn, verdriet en ellende.
Dan weten we, dat ondanks onze moeilijkheden, misstappen en groeipijnen de Liefde er onvoorwaardelijk voor ons is.
In het Licht van de Liefde kunnen wij elkaar bereiken.
Kunnen wij de Liefde uitdragen en delen.
Kunnen wij elkaar troosten en bemoedigen.
Kunnen wij samen ons einddoel bereiken.

Innerlijke kracht is gebaseerd op de Liefde en het vertrouwen in de Schepper.
In het besef dat Zijn blijvende aanwezigheid in je hart het antwoord is op al je zorgen en angsten.

Innerlijke kracht.
Innerlijke kracht wordt zichtbaar in zware en moeilijke tijden.
In tijden waarin zwakke mensen bezwijken en in elkaar storten.
Die kracht uit zich in rust en kalmte.
In niet meegaan in panieksituaties, maar op een rustige en op vertrouwen gebaseerde manier doen wat er gedaan moet worden.
Het laat zien dat er een vaste basis aanwezig is, die niet als los zand kan weggespoeld worden.
Innerlijk krachtige mensen verliezen zich niet in zelfmedelijden, maar richten zich op ondersteuning van de medemens.
Daarin staat Liefde en zorg bovenaan.
Deze basis bouw je op in je dagelijkse manier van leven.

Weet wat je zegt,
en doe wat je zegt.
Laat hierbij je woorden de stem van je Liefde zijn.

Denken, zeggen, doen.
Zeggen staat bij velen onder ons centraal.
We praten wat af en zeggen dingen waar we niet over nagedacht hebben.
Als je de tijd zou nemen om van tevoren na te gaan of je echt wilt zeggen wat er op het puntje van je tong ligt, dan zou je heel wat woorden inslikken.
Immers woorden kunnen kwetsen, verwonden, onwaarheid uitspreken, hoogmoedig zijn, de ander ontmoedigen enz. enz.
Woorden kunnen getuigen zijn van Liefde of het tegendeel.
Als je je bewust wilt worden van je leven en je zijn, kun je veranderen.
Denk na voordat je spreekt en beloof niets wat je niet ten uitvoer kunt brengen.

Vernieuw je mens-zijn.
Zet de stap naar de mens die je diep in je hart wilt worden.
Laat die mens in jou zichtbaar worden.
Voor je Schepper, voor de ander en voor jezelf.

Vernieuwen.
Als je iets wilt vernieuwen, ga je er eerst over nadenken.
Wat wil je aanpakken, waar ga je mee beginnen.
Dan wordt er een plan gemaakt dat je stap voor stap gaat uitvoeren.
Zo is het ook met jezelf.
Wat wil je van jezelf veranderen.
In je gedrag, in je omgaan met anderen.
Dan zoek je je meest negatieve eigenschap uit.
Stap voor stap ga je die aanpakken en je realiseren dat je een hele weg te gaan hebt, met vallen en opstaan.
Maar veranderen, vernieuwen kost energie en volharding.
Toch is dat de stap die gezet moet worden om te worden zoals je werkelijk wilt zijn.

Wanhoop niet.
Geef niet op.
Blijf je nieuwe situatie in gedachten vasthouden.
Dan zal met Liefde en geduld alles gerealiseerd worden.

Wanhoop niet.
Elke dag, elke nieuwe dag komen er nieuwe kansen.
Je mag misschien in eerste instantie nog geen vooruitgang zien, maar die is er zeker.
Alleen gaat het zo langzaam dat je het je nog niet realiseert.
Kijk maar eens naar jouw manier van denken.
Je bent ermee bezig geweest en in gedachten schep jij je nieuwe situatie.
Die gedachte is de eerste stap van de verandering ten goede.
Probeer die gedachte vast te houden en stukje bij beetje verandert ook je manier van handelen, waardoor de situatie waar je in bent ook gaat veranderen.
Het is een langzaam proces waarin je veel Liefde en geduld met jezelf moet hebben.

Open je handen en ontvang de Liefde.
Open je handen en geef wat je ontvangen hebt.
Voor eeuwig.

Open je handen.
Probeer niet het leven krampachtig in je greep te houden.
Laat het leven door je vingers vloeien zoals een beekje zachtjes door zijn bedding stroomt.
Vermijd niet de situaties die je pijn doen, want ook pijn hoort bij je leven.
Geniet van alles wat gebeurt.
Van de kleine tot de grote dingen.
Alles is je gegeven door de Liefde van je Schepper.
Hij heeft je lief en wil alleen die Liefde realiseren in jouw leven, tot vrede en geluk voor allen.
Daardoor is het nodig dat je je handen opent.
Waardoor je kunt accepteren en loslaten.
In een voortdurend proces net als eb en vloed.
Wees niet bang, maar zet je stappen in Liefde en vertrouwen.