Stilstaan in stilte
Waarheid
Balans – evenwicht ?
Vertrouwen
Luister naar je hart
Vrede
Geluk

Evenwicht.

In balans.
Wanneer voel je dat?
Je voelt het als je stil staat.
Op dat moment voel je of je omvalt of staan blijft.
Dat is een moeilijk moment, want dat is een moment van waarheid omtrent jezelf.
Dat moment kun je lang uitstellen,door het stiltemoment op te vullen met allerlei lawaai. Of dat nu van binnen of van buiten komt. Soms gaat dat moment gepaard met klachten. Hoofdpijn, nek en schouderpijn, buikpijn enz. Als je voelt dat je niet in evenwicht bent, moet je daar natuurlijk wat aan doen.
Ga dan te rade bij jezelf.
Dan komt de oplossing vanzelf!

Liefde is
leven delen
en genieten in dankbaarheid.

Liefde is :
– de wind die waait in mijn haar en langs mijn huid,
– de zon die mij verwarmt,
– de vogels die ik hun lied hoor fluiten,
– de geliefde die op mij wacht om zijn leven met mij te delen,
– de mensen om mij heen waar ik van kan en mag houden,
– de blijheid delen die ik van binnen voel,
– het vertrouwen dat ik mag hebben dat alles goed is,
– de bloemen die hun schoonheid aan mij laten zien,
– de vrede die er is in mijn hart,
– de dankbaarheid ervaren dat ik mag leven en er hier en nu mag zijn.

Bij liefhebben hoort
VERGEVEN

Vergeven.

Vergeven begint bij jezelf.
Als je jezelf kunt vergeven alles wat samenhangt met je tekortkomingen, angsten, woorden en gedachten,
dan ben je ook klaar om anderen te vergeven. Het gevolg is dat je dan de volmaaktheid in jezelf en de ander kunt zien.
In feite is dat kijken met het oog van de liefde.
Als je oprecht van iemand houdt, zie je geen fouten en tekortkomingen.
Als die er al zouden zijn, zijn ze ook al vergeven.
Dat is ware liefde.
Vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.

Elk oordeel
is er een
teveel!

Oordelen vellen.

Vellen betekent omhakken, neerleggen.
Een oordeel legt iemand echt neer.
Hij ligt, hij kan niet meer opstaan en verdergaan.
Je oordeel kan iemand dus maken of breken. een oordeel is vaak gebaseerd op datgene wat iemand zelf aan kennis heeft opgedaan.
Je oordeel is dus geprojecteerd vanuit je eigen kennis.
Niet vanuit de kennis van de ander, waaruit een bepaald gedrag ontstaan is.
Niemand kan helemaal de gedachten, gevoelens, achtergronden en drijfveren bevatten van een ander.
Een oordeel is dus per definitie ONJUIST.

Afscheid.
Al het goede en blijvende laat je niet achter,
maar neem je mee.

Afscheid.

In het nu neem je afscheid.
In de gedachten van het nu ga je terug.
Terug naar hetgene dat je er van meegenomen hebt.
Immers de liefde neem je mee in je hart en is daarin opgeslagen.
Ook datgene wat je op die plek ervaren en geleerd hebt.
Daarom ging je naar die plek en nergens anders.
Als het rust en vrede is die je ervaren hebt, dan was het een goede plek voor jou.
‘t Is goed om nog eens bewust daaraan terug te denken om die rust en vrede terug te roepen.
Afscheid is dus geen afscheid.
Je ziet elkaar niet, maar hebt wel deel aan elkaar.

Elke ontmoeting heeft een
boodschap.
Probeer hem te ontvangen!

Ontmoeting.

Nieuwe dag.
Nieuwe mensen die je zult ontmoeten. Mensen met een boodschap aan jou.
‘t Is aan jou om naar die boodschap te luisteren.
Meer te luisteren dan te zeggen.
Daar kun je de stem van God in horen.
De stem die je begeleidt op je weg, om de dingen van het nu te horen.
Probeer in het nu te leven.
Dat betekent het verleden loslaten en niet te ver vooruitzien, immers de toekomst ontrolt zich vanuit het nu.
Vanuit de beleving van het nu heb je “greep” op je leven.

De zon in je hart
laat je zelf schijnen.

Donker – Licht.

Alles heeft twee kanten.
Een lichte en een donkere.
Tenminste zo wordt het ervaren.
Iets heeft een zonzijde en een schaduwzijde. Het is waarschijnlijk iets van jezelf welke van de twee je wil zien.
Je kunt altijd kiezen.
Dus het heeft met je binnenkant te maken.
Je maakt daardoor in feite de buitenkant. Als dat zo is bepaal je de verschijningsvorm van je leven zelf.
Plaats je binnenkant dus in het Licht van je Schepper,
Dan straalt en verlicht Hij je buitenkant.

Rechtvaardigheid
brengt
vrede en liefde
en geen
eigenbelang

Rechtvaardig

Heeft te maken met goed en kwaad.
Ook met oordelen.
Maar vooral ook met liefde en vrede.
Wat is dan recht-vaardig

Recht is niet krom;
is niet een omweg;
is niet eerst naar andere belangen kijken
voordat je bij je doel komt.
Het is recht op je doel afgaan en dat
waarmaken.

Bij rechtvaardig hoort dus ook het afwijzen
van omwegen of nevenbelangen.
Als jij iemand wil helpen, of je doet je voor
alsof je helpt en je dient alleen je eigenbelang,
dan ben je oneerlijk bezig.

Dat is onrechtvaardigheid.

Mist heeft veel
liefde nodig.
Laat jouw liefde en warmte,
de mist bij de ander
optrekken.

Mist.

Lopen in mist is akelig.
Je wilt iets zien, maar kunt het niet.
Je kunt er niet doorheen kijken.
Je weet wel dat het er is, maar het zicht is belemmerd.
Hoe kan die mist worden opgelost?
Eigenlijk alleen maar door het licht van buitenaf.
Dat licht en die warmte straalt naar de mist en
ruimt deze op als sneeuw voor de zon.
Licht en warmte geven is hetzelfde als liefde geven.
Volmaakte liefde maakt dus dat de ander
weer goed kan zien.
Geef aan anderen niet nog meer mist, maar
alleen liefde.

Irritaties
Stap er over heen
en kijk naar de oorzaak.

Irritaties.

Kleine dingen die je op een negatieve manier prikkelen.
Voordat dit gebeurt ben je prikkelbaar.
Je staat er op de een of andere manier voor open.
Dat kan zijn door:

je hebt niet goed of voldoende geslapen,
je moet iets gaan doen waar je bang voor bent,
je verwacht dat iets akeligs gaat gebeuren,
je mist iemand die je nodig hebt om je heen.

Het kan zijn dat je je dat niet realiseert omdat je het weggestopt hebt.
Dan raak je door alles wat er om je heen gebeurt uit je evenwicht.

Laat je licht schijnen
voor iedereen
die je ontmoet
in je leven!

Licht.

Licht verdrijft de wolken.
Licht maakt alles duidelijk.

Licht doorstraalt alles.
Licht doet groeien, geeft leven.

Licht maakt je blij.
Licht geeft kleur.

Licht maakt alles licht tegenover zwaar.
Licht geeft moed in donkere dagen.

Licht geeft energie.
Licht maakt alles zichtbaar.

Licht doet je zweven.
Licht onthult wat verborgen is.

Licht straalt.
Licht verenigt.

Verlos jezelf.
Begin vandaag!

Verlossing.

Los maken.
Los maken van jezelf.
Los maken van vergissingen, van
vooroordelen, van denkwijzen.
Als je je los kunt maken van een negatieve
manier van denken,
de manier van denken die je onrustig maakt,
die je angst opwekt, die irritaties doet
ontstaan,
dan maak je jezelf vrij en los.
Dan krijg je ruimte en vrijheid; vrede en liefde
in je hart.
Je wordt rustig en daardoor tevreden met
jezelf en je omgeving.
Gooi je vooroordelen overboord en word
gelukkig.

Heer, neem mij
bij de hand!
Breng mij
waar ik zijn moet!

Aan de hand.

Als je een geliefde ergens wilt brengen waar
hij iets kan leren,neem je hem letterlijk of
figuurlijk bij de hand.
Dat lijkt heel gewoon, maar is toch heel
bijzonder.
Het heeft te maken met openheid.
Immers je moet van beide kanten openstaan
om enerzijds te geven en anderzijds te
ontvangen.
De ouder neemt het kind aan de hand met
zich mee.
Het heeft dus ook te maken met
persoonlijke bescherming.
Je staat garant voor het welzijn van de ander.
De plek waar je hem brengt is volkomen veilig.
Je gaat met hem mee.

Begrijpen :
Bevatten :
Beleven :
maakt de ander
en jezelf duidelijk!

Begrijpen.

In begrijpen gaat het er om het patroon,
de beweegreden van de ander te zien.
Door te komen bij zijn manier van denken.
Duidelijk te krijgen wat dat met jou te
maken heeft.
In begrijpen zit ook je verplaatsen.
Als je niet helemaal naar de ander toe gaat
zul je ook niet kunnen grijpen.
Als je grijpt, vastpakt, zul je dat vooral
met liefde en begrip voor de ander moeten
doen.
Dan wordt voor jou en de ander de zaak
duidelijk.
Laat daarin niet jezelf en jouw gevoelens
voorop staan.

Grieven is kerven.
Gooi je grieven
in de mand van vergeving.
Dan komt er liefde.
Vergeef ons zoals ook wij
aan anderen vergeven.

Grieven.

Betekent kerven aanbrengen.
Kerven in het hart van de ander.
Een grief die je naar de ander toe hebt,
heeft de bedoeling schade aan de ander
toe te brengen.
Hij brengt echter ook schade aan jezelf toe.
De schade die je aan de ander aanbrengt
is er een van blijvende aard.
Immers de grief werkt overal in door.
Elke gedachte aan de ander roept weer de
duisternis op van de grief.
Eerst zul je moeten vergeven.
Daarna zal het licht van de liefde de
duisternis wegnemen.