Verdriet
heeft ook een zonzijde:
delen, troost,
blijheid, afronding,
aanvaarding, vrede.

Probeer vandaag blij en gelukkig te zijn.

Geniet van elk moment.
Loop niet vooruit, blijf erbij.

Kijk naar de mensen die komen om je te troosten,
En je verdriet te delen.

Laat hen ook je blijheid zien.
En laat die overheersen boven de droefheid.

Kijk naar de eeuwige vrede die haar omstraalt.
Laat haar die vrede door in liefde aan haar te denken,

Zij die jou het leven gaf.
In wiens schoot jij mocht groeien om te worden tot wat je nu bent.

Ontmoeten
gaat verder
dan de buitenkant!

Ontmoeten.

Dagelijks ontmoet je mensen.
Mensen die je kent, mensen die je niet kent.

Wat wezenlijk is, is dat je mensen echt ontmoet.
Dat je niet dat lichaam ziet, dat je aangenaam of onaangenaam is,
Maar dat je daarachter kijkt en de échte mens ontmoet.

Hoe hij denkt over dingen, wat belangrijk of onbelangrijk voor hem is.

Bij een ontmoeting kan dat wel of niet duidelijk worden voor jou.
Dat hangt ervan af in hoeverre de ander zich wil laten ontmoeten.

Als je jezelf verstopt, kan jou ook niemand echt ontmoeten.

Houvast
krijg je pas echt
door
los te laten

Houvast.

Waarom is het zo moeilijk om los te laten?

Omdat we willen vasthouden.

Vasthouden aan het bestaan dat realiteit voor ons is.
De realiteit die we kunnen zien, horen voelen ruiken.

We hebben ons dat zo geleerd vanaf het begin in deze wereld.

Ook hebben wij begrepen dat het houvast dat deze wereld ons biedt,
Niet veel voorstelt.

Toch is het moeilijk dat houvast los te laten.
En toch is het voor ons nodig om los te laten.

Elke dag weer opnieuw.

Gelukkig zijn
en nu
zijn een
onverbrekelijke eenheid
Ga daar niet
aan voorbij!

Gelukkig zijn.

Je kunt een gelukkig moment niet in het verleden of in de toekomst beleven.
Dat kan alleen nu.

Als je een gelukkig moment zo diep en zo lang mogelijk geniet,
ben je een gelukkig mens.

Je hebt de neiging aan je gelukkige momenten voorbij te gaan,
Als je niet bewust met het nu bezig bent.

Wie bij het ene moment altijd al naar het volgende of het voorafgaande wil gaan,
Kan niet genieten van het nu en kan dus ook niet gelukkig zijn.

Accepteer jezelf
en heb ook jezelf lief.
Ook jij bent een
stukje van je Schepper!

Blij zijn met wat je bent.

Wat je bent is waar je voor geschapen bent.

Soms vraag je je af wie je eigenlijk bent.

Dan ga je naar jezelf kijken.
Hoe ben ik, wat doe ik, hoe ga ik met mezelf om.

Dan kom je vaak tot ontdekkingen die je eerder nog niet wist.

Uiteindelijk kom je bij je pure zelf uit.

De volmaakte mens die God geschapen heeft.

Wij zijn allen op weg om die volmaakte mens te worden.

Denk daarover na en wees blij en tevreden.
Je bent op weg en je mag er zijn!

Thuis
ben je bij jezelf.
Je vindt er alles
wat je nodig hebt!

Binnenkomen.

Als je bij jezelf binnenkomt, is dat thuis zijn.

Bij jezelf thuis zijn wil zeggen dat dat de plek is waar je het allemaal moet vinden.

Acceptatie, eerlijkheid, geborgenheid, veiligheid, liefde, vrede.

Dat is iets waar je voortdurend aan moet werken.

Jezelf accepteren zoals je bent wil ook zeggen: jezelf op je mooist zien.
Zoals je in je beste momenten bent en ook wilt zijn.

Dat is de weg waar wij elke dag een stukje van afleggen.

Weten waar je naartoe wilt groeien, dat doel zien en realiseren.

Kracht is
hier en nu
zien en leven
alles wat je nodig hebt

Kracht.

Kracht is in het nu te leven.
Het oude achter je te laten en niet het nu te laten beïnvloeden.

Kracht is elk moment nieuw te laten zijn.

Elke ontmoeting weer opnieuw open te laten en te kijken naar nieuwe kansen en mogelijkheden.

Kracht is het genieten van alles wat je tegenkomt en daar je energie en blijheid uit te halen.

Kracht is het geluk om te zien wat je elke dag weer ontmoet omdat God dat mogelijk voor je maakt.

Kracht is je ogen hiervoor te openen.

Leef nu.
Blijf in het hier en nu,
dan vind je rust.

Nu.

Nu is het begin van de eeuwigheid.

Toch is het moeilijk in het nu te leven.

Het verleden probeert een spel met je te spelen.

De toekomst is veel korter bij dan je denkt.

Het is net alsof het leven in een stroomversnelling zit.

Wil je niet meegesleurd worden, dan kun je maar een ding doen:

Alleen het nu heeft waarde.

Het leven kan alleen in het nu geleefd worden.

Je maakt elk moment zelf.

Angst beheerst je leven!
Laat je angst los en
je zult krijgen wat je
ècht nodig hebt.
Gelukkig en vrij zijn!

Angst.

Een beangstigende emotie.

Angst heeft vele gedaanten.

Als je nagaat waar angst allemaal een rol in speelt,
Zou je kunnen zeggen dat angst vele levens beheerst.

Je bent altijd wel ergens bang voor.

Angst voor honger, angst voor armoede,

Angst om te verliezen , je leven, je geliefden,
je huis, je werk, je spullen waar je aan gehecht bent, je land enz. enz.

Hij, die de angst om de angst kan loslaten, is vrij en gelukkig.

De mens van het gisteren
is niet
de mens van vandaag.
Laat los die oude mens
en ontmoet de nieuwe.

Neem het verleden niet mee naar het heden.

Vaak willen de mensen het karakter van de ander,
Bepalen vanuit de ervaringen van het verleden.

Ze proberen dan anderen daarmee de grond in te boren.

Ze vergeten dat in het heden de situatie vaak anders is.

Ook denken ze dat de persoon nu zal zijn zoals hij vroeger was.

Daardoor gaan ze aan iets heel belangrijks voorbij.

Ze vergeten dat het verleden voorbij is en niet meer terugkomt.

Elk nu moment is anders en nieuw.
Leef dus nu!

De nieuwe mens
is er vandaag!
Ontmoet hem
met je nieuwe zelf.
in de visie van God!

De nieuwe mens.

Ontmoet de nieuwe mens.

Sta open voor de persoon die je tegemoet treedt.

Bezie hem vanuit de visie van Licht, niet van duisternis.

Ontmoet hem in alle positiviteit die je in jezelf en in hem herkent.

Breng dit als geschenk naar de Vader.
Die allen naar Zijn Beeld gemaakt heeft.

Probeer dit in je levensdag waar te maken

Van persoon tot persoon

Van mens van God tot mens van God.

Doe eens een lichttherapie
Gooi alle donkere gedachten weg
en poets alle lichte dingen op
zodat ze gaan blinken!

Lichttherapie.

Licht is belangrijk, licht maakt helder en duidelijk.

Soms in tijden dat je niet helemaal in evenwicht bent,
Heb je lichttherapie nodig.
Dat wil zeggen dat je het innerlijke licht moet laten schijnen.

Eerst ga je ruimte maken, ga je opruimen.
Alle gedachten en emoties plaats je in het licht.

Als het licht erdoor weggenomen wordt,
Zijn het negatieve gedachten.
Die brengen je niets goeds, dus die gooi je weg.

Alles wat blij maakt, het licht versterkt, behoud je en maakt ze groter en groter en groter….

Wat heb ik nodig.
Niet meer
dan mijn handen
dragen kunnen.

Je hebt alles wat nodig is.

Wat is dat?

Je denkt in eerste instantie aan materie:
eten, drinken, luxe artikelen.

In feite is dat ook nodig om te leven.
Maar de zorg om deze dingen kan je zo bezig houden,
dat je aan andere dingen voorbijgaat.

De rust die je nodig hebt om naar jezelf te luisteren.

De tijd om met anderen door te brengen.

Tijd voor creatieve dingen.

Het is goed om daar af en toe bij stil te staan,
En indien mogelijk keuzes te maken.

Luisteren naar de ander
zonder eigen verhaal
in een èchte ontmoeting!

Luisteren.

Wat maakt luisteren zo moeilijk?

Als iemand vertelt, ga ik de weg van zijn verhaal,
naar mijn eigen verhaal.

Dan luister ik niet meer.

Deze manier van luisteren is dus eigenlijk niet echt.

Laat je verhaal los als dat opkomt als je aan het luisteren bent.

Zet je hart open en ontmoet de persoon zoals hij op dit moment is.

Zonder zijn verleden, zoals hij nu ècht is.

Het is de moeite waard om de ander zo te ontmoeten.

Leven in eeuwigheid
is leven in nu,
voortdurend in het nu…..
Het oude is voorbij,
want het is niet meer nu.
Leef dus nu!

Leven in de eeuwigheid.

Is leven in het nu.
Het nu is dit moment,
Dit moment is de tijd dat je leeft.

Alles van het verleden is voorbij, is oud, is geen werkelijkheid.
Nu is aan de orde.

Alles wat je ziet is in feite nieuw.
Laat dus ook alles nieuw zijn.
Leg geen oude deken over de nieuwe spullen.

Laat niet je mening gekleurd worden door de dingen uit je verleden.
Zie ze zoals ze nu en werkelijk zijn.

Dan ontmoet je een stuk van het altijddurend nu.
En dat is een stuk van de eeuwigheid.