Hemels Brood 6475

Een woord is maar een woord, het zijn de daden die tellen. Maar in het woord ligt de intentie van de daden, en juist de intentie is de basis van de daad. Let er daarom altijd op dat je woord gelijk aan de intentie is van al je daden en weet dat die intentie in alle opzichten het belangrijkste is. Komt de intentie uit liefde voort of uit het tegenovergestelde daarvan?

Onderzoek steeds met welke intentie je iets doet of laat en laat je woord altijd gelijk zijn aan de intenties van je daden, laat alles wat je doet of laat steeds uit goede intenties voortkomen. Neem Mijn Woord aan als de ware intentie uit liefde en wijsheid, want Mijn Woord is meer dan een woord, Mijn Woord is gelijk de Daad en Mijn Woord en Daad komen uit ware liefde en haar wijsheid, Die Ik Ben, voort. Wie Mijn Woord in daden omzet, zal steeds de ware liefde en wijsheid zijn, Die Ik Ben. Mijn Woord is in iedereen aanwezig, want Ik Ben is in alle mensen aanwezig. Mijn Woord is Alles wat is en leeft, daarom kan gezegd worden dat Mijn Woord het Levende Woord is, omdat Mijn Woord gelijk het levende bestaan is van de Schepping, van het hele universum, van de ware levende oneindigheid, met de mens als kroon op de Schepping.

Mijn Woord geeft de intentie weer van Mijn eeuwig ware en blijvend oneindig grote onveranderlijke onvoorwaardelijke liefde voor al wat leeft, voor alle mensen, voor alles wat de aarde bevolkt en voor alles wat is en bestaat, tot in de oneindigheid van alles, Die Ik Ben, ware liefde en haar wijsheid. Het is niet om Mijzelf te verheerlijken dat Ik dit hier naar voren breng, maar om jou en alle mensen zicht te geven, zodat je weet wie jullie zijn als Mijn evenbeeld en weet hoe belangrijk het besef van je bestaan als mens op aarde, als Mijn evenbeeld, voor jou en alle mensen is.

Want wie Mijn Woord kent en leeft, die leeft werkelijk. Ook nu leven alle mensen werkelijk en zodra je Mijn Woord begrijpt als het Levende Woord in al je doen en laten, besef je Wie Ik Ben in jou, en wie jij bent in Mij en herken je jouw leven als gelijk aan Mijn leven, want Ik heb Mijn leven als jouw leven aan jou en alle mensen gegeven. Uit ware liefde en wijsheid, Die Ik Ben.